Francja zbada narażenie mieszkańców obszarów uprawy winorośli na szkodliwy wpływ pestycydów

francja-wino-winorosl-winogrona-pestycydy-rolnictwo-polityka-rolna

Francuskie agencje ds. żywności i zdrowia publicznego, Anses i Santé Publique France, zbadają jak pestycydy wykorzystywane przy uprawie winorośli wpływają na zdrowie mieszkańców obszarów w pobliżu winnic / Fot. via Pixabay [Jill Wellington]

Francuskie agencje ds. żywności i zdrowia publicznego Anses i Santé Publique France rozpoczną badanie dotyczące narażenia na pestycydy wśród osób zamieszkujących obszary uprawy winorośli. Kwestia ta budzi coraz większe zaniepokojenie we Francji i innych krajach UE.

 

 

„PestiRiv”, badanie rozpoczęte we wtorek (19 października) przez Narodową Agencję ds. Bezpieczeństwa Żywności, Środowiska i Higieny Pracy (Anses) i Santé Publique France, będzie pierwszą tak dużą inicjatywą, mającą na celu lepsze zrozumienie wpływu wykorzystania pestycydów w uprawie winorośli na mieszkańców najbliższych obszarów.

Jak zauważono w komunikacie prasowym, opublikowanym przez obie wspomniane organizacje, we Francji „duża część ludności wiejskiej mieszka w regionach uprawy winorośli”, a do tej pory zebrano bardzo niewiele danych dotyczących rzeczywistego narażenia osób mieszkających w pobliżu upraw, zwłaszcza winnic, na szkodliwy wpływ pestycydów.

W badaniu weźmie udział 3350 uczestników mieszkających na obszarach uprawy winorośli, a także tych bardziej oddalonych od upraw. W założeniu ma ono pozwolić zidentyfikować „źródła, które w największym stopniu odpowiadają za narażenie na pestycydy i dostosować środki zapobiegawcze”.

Badanie ma zostać przeprowadzone w dwóch fazach. Pierwsza faza rozpocznie się w październiku i potrwa do lutego 2022 r. Jest to okres w roku, kiedy to zabiegi w winnicach produktami fitofarmaceutycznymi przeprowadza się najrzadziej. Drugi etap będzie trwał od marca do sierpnia tego samego roku, w którym opryskiwanie jest najczęstsze.

W obu fazach naukowcy będą mierzyć narażenie na pestycydy, pobierając od uczestników próbki moczu i włosów oraz monitorując poziom pestycydów w powietrzu na zewnątrz i w pomieszczeniach oraz w wodzie i żywności.

W połączeniu z analizami kontekstu rolniczego obszarów badań, danymi meteorologicznymi i topograficznymi, wyniki tego badania powinny rzucić światło na związek między działalnością uprawy winorośli a narażeniem lokalnej ludności na pestycydy.

Komisja Europejska: Jakie są priorytety dla rolnictwa na 2022 r.?

Jakie działania planuje Komisja Europejska na przyszły rok w obszarze rolnictwa i żywności? EURACTIV dotarł do nieoficjalnego dokumentu.

Mieszane reakcje. Producenci obawiają się wysuwania pochopnych wniosków

„Nareszcie we Francji zostanie przeprowadzone badanie stopnia narażenia mieszkańców obszarów rolniczych na pestycydy”, skomentowała organizacja pozarządowa Générations Futures krótko po ogłoszeniu badania, wskazując na liczne już istniejące publikacje, które wskazują na „coraz wyraźniejsze” powiązania między narażeniem na pestycydy a różnymi chorobami.

Temat jest ostatnio szeroko komentowany w mediach. Grupy społeczeństwa obywatelskiego, takie jak anyglifozatowa kampania Glyphosate Campaign, przeprowadzały własne badania, polegające m.in. na analizie moczu. Według wyników opublikowanych przez wspomnianą grupę w czerwcu ubiegłego roku pestycydy w żywności i środowisku we Francji mają wpływ na „prawie 100 proc. populacji”.

Zaniepokojeni informacją o nowym badaniu są jednak winiarze. „Nie mamy pewności, że Anses i Santé publique France po zakończeniu badania i upublicznieniu wyników, przedstawią je w taki sposób, by nie prowokować pochopnych wniosków”, podkreślił przewodniczący Rady Handlu Wina Bordeaux, Bernard Farges, cytowany przez dziennik „Le Monde”.

Farges mówił również o „uprzedzeniu” w stosunku do winnic Gironde, ostrzegając, że „nie będziemy wspierać tego podejścia”.

Potrzeba zmian w unijnych przepisach?

Francuska Rada Stanu, organ rządowy pełniący funkcję najwyższego sądu administracyjnego, zarządziła 26 lipca, że „przepisy dotyczące stosowania [pestycydów] powinny zostać uzupełnione w celu lepszej ochrony ludności”, Była to odpowiedź na skargi składane przez gminy, stowarzyszenia i rolników ekologicznych.

W swoim orzeczeniu sąd orzekł również, że minimalne odległości do rozpylania produktów o podejrzeniu toksyczności są „niewystarczające”. Stwierdzono, że rząd powinien zapewnić środki ochronne dla osób pracujących w pobliżu obszarów, na których stosowane są pestycydy, a umowy o zobowiązaniach dotyczące stosowania tych produktów powinny zawierać informacje, które należy przekazać mieszkańcom przed rozpoczęciem zabiegów w użyciem pestycydów.

Na szczeblu unijnym około dwudziestu organizacji zajmujących się ochroną środowiska i zdrowia wezwało UE na początku października do prawnego uregulowania kwestii wykorzystywania pestycydów.

„Czas na aktualizację unijnych regulacji dotyczące pestycydów”, twierdzą sygnatariusze listy zaleceń skierowanych do przedstawicieli krajów UE w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Parlamentu Europejskiego (DG AGRI).

„Nikt w UE nie ma obecnie pełnego i dokładnego obrazu tego, w jakim stopniu ludzie i środowisko są faktycznie narażeni na te chemikalia”, argumentują organizacje pozarządowe.

Sygnatariusze domagają się się, aby nowe, zmienione regulacje brały pod uwagę „wszelką dostępną wiedzę” na temat pestycydów, a także tego, by zostały one opracowane „z najwyższą przejrzystością‚ i „bezzwłocznie”.

Jako że wyniki badań narażenia na szkodliwy wpływ pestycydów są bardzo potrzebne i oczekiwane we Francji i w całej UE, organizacja Générations Futures zapowiedziała publikację na początku 2022 r. własnych wyników dotyczących poziomów pestycydów w powietrzu osób mieszkających w pobliżu obszarów uprawnych.