Finlandia: Firmy z sektora leśnego naruszyły unijne prawo antymonopolowe?

Finlandia, Stora Enso

Siedziba firmy Stora Enso w Helsinkach / Zdjęcie: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 [Paasikivi]

Komisja Europejska sprawdza czy niektóre fińskie firmy z branży leśnej prowadziły kartele lub stosowały inne niedozwolone praktyki biznesowe. Organy ochrony konkurencji KE wkroczyły wczoraj do siedzib fińskich firm Stora Enso, UPM i Metsä Fibre w Helsinkach.

 

 

Wspomniane trzy firmy odpowiadają łącznie za 4 proc. światowej produkcji pulpy drzewnej. Kontrole przeprowadzono bez wcześniejszego ostrzeżenia, ale we współpracy z fińskim Urzędem ds. Konkurencji i Konsumentów.

W wydanym komunikacie Komisja określiła inspekcje jako „kroki wstępne”, które nie muszą wcale oznaczać, że firmy działały niezgodnie z prawem o ochronie konkurencji.

Juuli Broms z Urzędu ds. Konkurencji i Konsumentów w rozmowie z fińskim publicznym nadawcą (YLE) nie ukrywał, że takie kontrole są „standardową praktyką” w razie „podejrzenia” naruszenia przepisów. Jeśli owe podejrzenia się potwierdzą, firmy mogą zostać ukarane grzywną w wysokości nawet 10 proc. całego obrotu.

Według KE podobne inspekcje przeprowadzono w firmach z sektora drzewnego w „kilku” państwach członkowskich UE. Komisja nie ujawniła jednak, które były to państwa.