Europejski Zielony Ład: Jakie są szanse i zagrożenia dla hiszpańskiego rolnictwa?

Europejski Zielony Ład oferuje hiszpańskim rolnikom możliwości, ale także wyzwania, podkreślają organizacje. / Photo via unsplash.com @ddufourphotographie Alto del perdon, Spain [@ddufourphotographie]

Europejski Zielony Ład oferuje hiszpańskim rolnikom możliwości, ale także wyzwania, ostrzegają interesariusze, podkreślając, że Hiszpania potrzebuje większego wsparcia w przejściu na bardziej zrównoważony model rolnictwa, informuje EFE Agro.

 

 

Strategie Komisji Europejskiej dotyczące różnorodności biologicznej i „od pola do stołu” stanowią sedno ambitnego planu działania określonego w Europejskim Zielonym Ładzie. Jego celem jest przekształcenie UE w gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 r.

Strategia „od pola do stołu” (F2F), zrównoważona strategia żywnościowa UE ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów Zielonego Ładu. Określa konkretne cele dotyczące ekologizacji sektora rolniczego, w tym 50-proc. redukcję stosowania pestycydów, 50-proc. redukcję sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych oraz przeznaczenie 25 proc. gruntów rolnych pod uprawy ekologiczne.

Dziesięć miesięcy po publikacji strategii w maju 2020 r., organizacje rolników są optymistycznie nastawione do przyszłości branży, ale jednocześnie wyrażają zaniepokojenie celem „spełnienia większej liczby wymagań przy mniejszych środkach”.

Stowarzyszenie Por otra PAC („Za inną Wspólną Polityką Rolną”), koalicja 30 organizacji zajmujących się zrównoważonym rolnictwem, w skład której wchodzą rolnicy, organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska i eksperci ds. żywności, prowadzące kampanię na rzecz innej wizji unijnego programu dopłat do rolnictwa i wspólnej polityki rolnej (WPR), wspiera strategię, nazywając ją „pierwszym krokiem” w kierunku zielonej transformacji.

Rzecznik koalicji Fernando Viñegla podkreślił, że w Hiszpanii jest wiele przykładów na to, że zmiana jest realna.

„Strategia to wielka szansa dla Hiszpanii, kraju podatnego na zmiany klimatyczne. Jeśli będziemy szybko pracować nad zrównoważonymi opcjami, negatywny wpływ zmian klimatu będzie mniejszy”, stwierdził Viñegla.

Dodał, że różnorodność hiszpańskiego rolnictwa jest jego kluczową zaletą. „Obecny model rolnictwa jest bliski upadku i nie odpowiada na problemy, takie jak wyludnianie się obszarów wiejskich. Potrzebne są nowe rozwiązania”, dodał.

Jednak pod względem wsparcia publicznego, jak zaznaczył, Hiszpania jest w gorszej sytuacji niż kraje takie jak Francja czy Niemcy, ponieważ „one stawiają bardziej na „zielone” inwestycje i wspólną politykę rolną z większym udziałem zainteresowanych obszarów”.

Kryzys klimatyczny zagraża polskiemu rolnictwu. Czas na zdecydowane działania

W jaki sposób pomóc polskiemu rolnictwo w dobie zmieniającego się klimatu?

UE „strzela sobie w stopę”

Tymczasem Alliance for Sustainable Farming (ALAS), sojusz stowarzyszeń rolników, który reprezentuje większość hiszpańskich organizacji z branży, ostrzega, że nowe „zielone” wymagania z Brukseli pojawiły się w niewłaściwym czasie, biorąc pod uwagę trudności, z jakimi boryka się sektor rolnictwa podczas kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. Ekonomiczne skutki COVID-19 stanowią – jak przekonują przedstawiciele ALAS – zagrożenie dla konkurencyjności rolnictwa w UE.

Według prezesa sojuszu, Pedra Gallardo, UE „strzela sobie w stopę” propozycjami, które „zagrażają zdolności Wspólnoty do zapewnienia ogólnego bezpieczeństwa żywnościowego”.

Ponadto Gallardo stwierdził, że potrzebne jest większe wsparcie dla działań środowiskowych, które rząd hiszpański rozważa podczas przygotowywania krajowego planu strategicznego WPR, podkreślając, że wymagania wobec rolników „nie mogą wzrosnąć”, jeśli nie otrzymają oni większej pomocy publicznej.

Hiszpania jest krajem członkowskim UE z najwyższym odsetkiem gruntów rolnych przeznaczonych pod uprawę rolnictwa ekologicznego.

Z 2,35 milionami hektarów ziemi uprawianej metodami ekologicznymi stawia to kraj na trzecim miejscu na świecie, za Australią i Argentyną, wynika z danych Hiszpańskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Ekologicznego Ecovalia.

Wspólnoty autonomiczne Katalonii, Andaluzji i Nawarry są już blisko realizacji 25 proc. celu wyznaczonego przez Komisję Europejską.

Kobiety przyszłością rolnictwa? We Francji odgrywają coraz większą rolę

Liczba rolniczek w Unii Europejskiej rośnie, choć wciąż pozostają w tej kwestii rozbieżności między poszczególnymi państwami.

 

Specyficzne warunki klimatyczne

W odniesieniu do strategii „Od pola do stołu”, Gallardo zauważył, że Hiszpania potrzebuje więcej środków fitosanitarnych – zapobiegających chorobom roślin – niż Finlandia czy kraje bałtyckie ze względu na czynniki klimatyczne i geograficzną bliskość kraju do Afryki, gdzie „nie są spełnione te same wymagania środowiskowe”.

W związku z tym, jak zaznaczył, wyznaczony przez Komisję cel redukcji stosowania środków fitosanitarnych wygląda jak „promowanie polityki zdrowotnej, która oznaczałaby zmniejszenie ilości leków dostępnych w aptece”.

ALAS utrzymuje, że UE powinna zwiększyć swoją produktywność i promować „narzędzia innowacyjne”, takie jak edycja genów.

W podobnym duchu w raporcie PWC dotyczącym rolnictwa w Hiszpanii stwierdza się, że „stosowanie nowych technologii i odmian roślin, edycji genów, a także stawianie na badania”, są właściwymi rozwiązaniami dla rolników.

 

Treść niniejszej publikacji przedstawia wyłącznie poglądy jej autora i jedynie autor ponosi za nią odpowiedzialność. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w niej informacji.