Unijne dofinansowanie na owoce, warzywa i mleko dla uczniów także w nadchodzącym roku szkolnym

//źródło: flickr

W związku z rosnącym od kilku lat  zjawiskiem otyłości u  dzieci, KE postanowiła dokonać zmian  w  dotychczas działających unijnych  programach „Mleko w szkole” i „Owoce i warzywa w szkole”.

Wczoraj (1 sierpnia) przyjęto kolejną edycję programu, który zapewni uczniom szkół podstawowych zdrowe produkty żywnościowe tj. warzywa, owoce czy mleko. Jej wejście w życie przewidziane jest na pierwszy dzień roku szkolnego 2017/2018, a oprócz artykułów spożywczych,  KE zapowiada wprowadzenie programów edukacyjnych propagujących wśród dzieci prawidłowe  odżywianie.

Opis programu

 

Rozpoczęty  program łączy i optymalizuje istniejące już projekty. W  ubiegłym roku   z programu  „Mleko w szkole” skorzystało  20 mln dzieci we wszystkich państwach członkowskich. Natomiast,  z programu „Owoce i warzywa” około 11,7 mln uczniów w 24 państwach- bez działu Wielkiej Brytanii, Finlandii, Szwecji oraz Grecji. Utworzenie jednego,  wspólnego programu  jest realizacją  założeń pakietu legislacyjnego  Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. Takie rozwiązanie ma zredukować procedury administracyjne  i pozwolić na lepsze monitorowanie wyników.

Uczestnictwo

Uczestnictwo w programie było dobrowolne i wszystkie z 28 państw członkowskich zadeklarowały swój udział. Produkty dostarczane dzieciom będą  głównie  obejmowały produkty świeże, ale także przetworzone m.in.  zupy, kompoty, jogurty, sery –  bez  dodatku soli, cukru i tłuszczu, chyba, że krajowe instytucje kontroli żywnościowej dopuszczą ich niewielką ilość. Artykuły dostarczane do szkół powinny być zdrowe, różnorodne oraz sezonowe.

Dodatkowym zadaniem państw członkowskich jest zachęcanie  do kupowania żywności lokalnej, regionalnej bądź pochodzącej z upraw organicznych. Podczas  zajęć dzieci dowiedzą się w jaki sposób produkowana jest żywność  oraz jak poszczególne składniki wpływają na organizm człowieka.

Podział  funduszy

Na  program zostanie przeznaczonych 250 mln euro: 150 mln euro  na owoce i warzywa, 100 mln euro na mleko. Polska otrzyma  blisko 25 mln euro i jest jednym z największych beneficjentów przedsięwzięcia. Co ważne,  państwa członkowskie mają możliwość uzupełnienia unijnego dofinansowania  o środki krajowe.

Oprócz popularyzowania zdrowych nawyków u dzieci, Phil Hogan komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi zapowiedział korzyści dla rolników: „W ostatnich latach,  ten rodzaj pomocy okazał się dla nich bardzo ważny a przewidziane finansowanie dodatkowo wzmocni ich pozycję”.