Decyzja unijnego trybunału dot. nowych technik uprawy roślin przed wakacjami

ETS powinien zdecydować o przyszłości NPBT jeszcze przed wakacyjną przerwą. Źródło: Shutterstock

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien według zwyczajowego trybu postępowania zdecydować o przyszłości tzw. nowych technik uprawy roślin (NPBT) jeszcze przed wakacyjną przerwą, która rozpoczyna się w lipcu. Jednak data nie została jeszcze wyznaczona.

 

Biorąc pod uwagę to, że opinia rzecznika była jeszcze w styczniu, decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w tej sprawie powinna zapaść w lipcu, czyli przed wakacyjną przerwą” – podało EURACTIV źródło w TSUE, podkreślając jednak, że żadna data nie została określona. Jeżeli w lipcu nie będzie wydania orzeczenia, TSUE opublikuje je dopiero we wrześniu.

Określenie NPBT dotyczy szeregu metod naukowych służących do inżynierii genetycznej roślin w celu wzmocnienia ich konkretnych cech, m.in. odporności na suszę czy szkodniki. Krytycy NPBT sugerują jednak, że techniki te powinny podlegać regulacjom dotyczącym GMO i oskarżają przemysł rolno-spożywczy o próbę wprowadzenia „ukrytego” GMOna rynek UE tylnymi drzwiami. Z drugiej strony, zwolennicy NPBT twierdzą, że rośliny wyhodowane za pomocą tych technik również mogą być produktem konwencjonalnych technik krzyżowania, które naśladują naturalne procesy, a zatem nie mogą być uznane za GMO.

Nowe techniki hodowli roślin dzielą europejskich rolników

Według głównych europejskich organizacji rolniczych UE powinna zaakceptować nowe techniki hodowli roślin jako najlepszą szansę na dostarczenie wystarczającej ilości żywności dla ludności UE. Jednak wywołuje to sprzeciw rolników ekologicznych. Wiele może zależeć od orzeczenia sądu europejskiego, które powinno się pojawić …

Rzecznik generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Michal Bobek wydał swoją opinię w styczniu zeszłego roku, stwierdzając, że organizmy uzyskane w wyniku mutagenezy są co do zasady zwolnione z obowiązków wynikających z dyrektywy w sprawie GMO. Opinia rzecznika nie jest wiążąca, ale rzadko bywa ignorowana przez Trybunał. Komisja Europejska oczekuje, że wyrok TSUE w tej sprawie zapewni większą jasność definicji GMO. Następnie zdecyduje o przyszłości tych technik w Europie, ale źródło w KE przekonuje, że jest to raczej „interpretacja prawa”.

Jim Collins, dyrektor ds. operacyjnych w Corteva Agriscience, czyli rolniczego oddziału DowDuPont, powiedział, że plantatorzy poprawią dzięki NPBT wykorzystanie wody lub nawet wielkość plonów, czego nie byli w stanie zrobić wcześniej. Mówiąc w szczególności o Europie, podał przykład pszenicy jako uprawy, której produktywności nie byliśmy w stanie poprawić. „Trudno mi spekulować na temat dokładnego wyroku TSUE. Wierzę jednak, że mamy nowe techniki uprawy roślin, które mogą radykalnie poprawić szybkość z jakim dziś działamy” – podkreślił.

Rolnicy z UE: USA wyprzedzają Europę w zakresie innowacji hodowli roślin

Europejscy rolnicy z UE wezwali unijnych decydentów, aby podjęli natychmiastowe działania wspierające nowe innowacyjne techniki hodowli roślin po decyzji USA o nieregulowaniu ich.
 

„Jeśli nie podejmiemy działań teraz, oddamy się w ręce kilku międzynarodowych firm amerykańskich. Rolnicy z UE i ich …