Czy biogospodarka pomoże rolnictwu w realizacji celów ekologicznych?

Zdjęcie via unsplash.com @mvdheuvel

This article is part of our special report Rola biogospodarki w nowej Wspólnej Polityce Rolnej.

Komisja Europejska zamierza wykorzystać biogospodarkę jako kluczowy instrument ochrony środowiska naturalnego.

 

 

„Biogospodarka jest wielką szansą dla rolnictwa i rolników w realizacji proekologicznych celów Nowego Zielonego Ładu”, powiedział przed Komisją Rolnictwa chorwackiego parlamentu Janusz Wojciechowski. „Jeżeli chcemy zdekarbonizować nasze gospodarki, będziemy musieli produkować więcej energii z biomasy”.

KE przedstawiła Nowy Zielony Ład

Komisja Europejska przedstawiła plan tego, jak unijną gospodarkę uczynić do 2050 r. neutralną klimatycznie, a jednocześnie wesprzeć gospodarkę. Konkretne wnioski ustawodawcze mają się pojawić w przyszłym roku.

 

Europejski Zielony Ład to sztandarowa propozycja nowej przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen. Już …

Biogospodarka priorytetem

Podczas grudniowego posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) Janusz Wojciechowski podkreślił, że biogospodarka przyczyni się do realizacji priorytetów leżących u podstaw Nowego Zielonego Ładu – sztandarowego programu nowej Komisji Europejskiej. Według polskiego komisarza kluczowe w przypadku biogospodarki będzie zastosowanie podejścia międzysektorowego, zarówno w wymiarze lokalnym, jak na poziomie krajowym.

„Rola polityków na szczeblu lokalnym i krajowym będzie bardzo ważna dla zagwarantowania rozwoju lokalnych łańcuchów wartości w ramach globalnych ram strategicznych”, dodał Wojciechowski. Według komisarza promowanie łańcuchów wartości, w których producenci żywności będą w pełni zintegrowani, jest kolejnym warunkiem, który przyczyni się do osiągnięcia celów w zakresie tworzenia bardziej innowacyjnych miejsc pracy na podstawowym poziomie produkcji.

Biogospodarkę określono jako integralną część dziewięciu celów nowej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Dodatkowo, poprzez krajowe plany strategiczne, każde z państw członkowskich  ma przedstawić, w jaki sposób zamierza osiągnąć ogólnounijne cele określone przez KE, do których zalicza się m.in. biogospodarkę. „Nowy model WPR stanowi okazję do opracowania planów i strategii dostosowanych do potrzeb każdego z państw”, przypomniał w Zagrzebiu Wojciechowski.

Czy rolnictwo ekologiczne może liczyć na unijne wsparcie?

Rolnictwo ekologiczne niesie wiele korzyści dla rolników, konsumentów a także dla środowiska. Nowy unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski zapowiada wsparcie dla tego typu produkcji rolnej podczas swojej pięcioletniej kadencji.
 

„Jednym z moich priorytetów będzie stworzenie planu działania na rzecz rolnictwa …

Odświeżenie strategii

UE po raz pierwszy opracowała wspólnotową strategię dla biogospodarki w 2012 r. Następnie w październiku 2018 r. postanowiono ją zaktualizować. Pierwotnie planowano doprowadzić do zmniejszenia zależności Europy od ropy naftowej, głównie w kierunku zwiększenia produkcji w sektorze biopaliw. Jednak aktualizacja sprzed kilkunastu miesięcy podążyła dalej. Komisja postanowiła zwiększyć zaangażowanie w zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych, aby stawić czoła lokalnym i globalnym wyzwaniom, takim jak zmiany klimatu czy zrównoważony rozwój.

Od października 2018 r. w ramach dwóch rotacyjnych prezydencji w UE: rumuńskiej i fińskiej, zorganizowano dwie konferencje poświęcone biogospodarce. W przypadku Rumunii skoncentrowano się na aspektach dotyczących badań i innowacji w kontekście dostępnych środków w programach „Horyzont 2020” oraz „Horyzont Europa”. W dyskusjach międzyresortowych często wskazywano na potrzebę zapewnienia rolnikom możliwości dostępu do transferu technologii.

Jakie innowacje mogą wesprzeć proklimatyczną zmianę unijnego rolnictwa?

Unijne rolnictwo po 2020 r. ma w większym niż dziś stopniu uwzględniać wymogi środowiskowe. Pomóc ma w tym jego unowocześnienie. Do tego potrzeba przede wszystkim pieniędzy i wiedzy.
 

Nowa Wspólna Polityka Rolna (WPR) na lata 2021-2027 ma zostać poważnie zreformowana w …

Decydujące półrocze

Tymczasem podczas zakończonej przed miesiącem fińskiej prezydencji podkreślano, że państwa członkowskie powinny dzielić się doświadczeniami, aby wszyscy równomiernie korzystali z innowacji.

Finowie podkreślali także kluczową rolę biogospodarki dla innych niż rolnicza branż, np. dla leśnictwa. Postulaty dotyczące biogospodarki znalazły się w programie sprawującej od początku roku rotacyjną prezydencję w UE Chorwacji. Zagrzeb zamierza przez najbliższe sześć miesięcy promować m.in. rodzinne gospodarstwa rolne oraz wspierać młodych rolników.

W trakcie chorwackiej prezydencji spodziewana jest ocena zaktualizowanej unijnej strategii dotyczącej biogospodarki pod kątem jej wdrożenia do innych sektorów niż rolnictwo.

Jak poprawić jakość gleb w Europie?

Kwestia gleb w Europie jak w soczewce skupia problemy i niedociągnięcia Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Od ich rozwiązania zależy przyszłość rolnictwa w Unii Europejskiej.
 

 

„Gleby są bardzo ważnym elementem ekosystemów (leśnych i rolniczych) zapewniającym wzrost i rozwój organizmów żywych oraz ich …

Disclaimer: Projekt sfinansowano przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym tekście.