Cztery miliardy euro na inwestycje energetyczne

Europejski Plan Odbudowy Gospodarczej przewiduje wykorzystanie 5 miliardów euro w roku 2009 i 2010 na inwestycje w energetykę, rozwój szerokopasmowych łączy internetowych i na działania związane z reformą Wspólnej Polityki Rolnej.

Zgodnie z politycznym porozumieniem wynegocjowanym przez Parlament Europejski z czeską prezydencją 3,98 miliarda euro sfinansuje projekty inwestycyjne:

  • w infrastrukturę elektroenergetyczną i gazową (2.365 mln euro),
  • w morskie farmy wiatrowe (565 mln euro),
  • w instalacje do przechwytywania i składowania CO2 (1.050 mln euro).

Ze środków Unii Europejskiej sfinansowana zostanie połowa kosztów inwestycji w infrastrukturę i w budowę nowych elektrowni wiatrowych. Instalacje do przechwytywania dwutlenku węgla będą mogły uzyskać aż do 80% dofinansowania z pieniędzy Wspólnoty.
 
UE dofinansuje inwestycje dla Polski
 
Wśród projektów, które uzyskają dofinansowanie ze środków uruchomionych w ramach tej inicjatywy znalazło się kilka, które w całości lub częściowo realizowane będą w Polsce: 

  • terminal gazowy w Świnoujściu – budowa terminala do odbioru skroplonego gazu (LNG) w Świnoujściu zostanie wsparta środkami w wysokości 80 mln euro.
  • modernizacja gazociągów – 80 mln euro przeznaczone zostanie na inwestycje w modernizacje infrastruktury przesyłowej gazu w takich krajach jak Austria, Bułgaria, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia i Słowacja. Inwestycje mają pozwolić m.in. na odwrócenie kierunku przepływu gazu w istniejących gazociągach w przypadku nagłych, krótkotrwałych przerw w dostawach gazu.
  • łącznik między systemami gazowymi Polski i Słowacji – budowa interkonektora łączącego sieci gazowe Polski i Słowacji zostanie wsparta 20 milionami euro.
  • park wiatrowy Kriegers Flak na Bałtyku – u wybrzeży Szwecji powstanie największy w tej części Europy park wiatrowy, który będzie dostarczał energie elektryczna do Szwecji, Polski, Niemiec i Danii. UE przeznaczy na ten projekt 150 milionów euro.
  • instalacja CCS w Elektrowni Bełchatów – uruchomiona zostanie jedna z pierwszych instalacji przechwytywania i składowania pod ziemia dwutlenku węgla. Budowa dwunastu projektów demonstracyjnych została zatwierdzona przez Parlament Europejski w grudniu 2008 roku, kiedy przyjęto pakiet energetyczno-klimatyczny. Bełchatów otrzyma na inwestycje 180 milionów euro z Unii Europejskiej.

Program przewiduje 200 milionów euro na dofinansowanie budowy gazociągu Nabucco, którym do UE transportowany będzie gaz z regionu Morzą Kaspijskiego.
 
Komisja Europejska będzie monitorowała wykorzystanie środków z programu i każdego roku składała sprawozdanie wraz z propozycja budżetu na rok następny. Posłowie zaproponowali, aby środki, które nie zostaną wykorzystane na określone cele, mogły zostać przeznaczenie na inwestycje zmierzające do poprawy efektywności energetycznej lub w rozwój odnawialnych źródeł energii. (tmw)