Czechy wkrótce zakażą hodowli klatkowej kur niosek

Czechy, rolnictwo, Unia Europejska, kury, klatki, wolne klatki

Wielu czeskich hodowców zadeklarowało, że pomimo długiego vacatio legis nowelizacji, wycofa ze sprzedaży jajka z hodowli klatkowej już do 2025 r. / Foto via unsplash [@relentlessjpg]

Senat Parlamentu Republiki Czeskiej zagłosował za zakazem hodowli klatkowej kur niosek, który miałby obowiązywać od 2027 r. Zakaz zakończyłby tym samym hodowlę w klatkach dla 4,5 mln kur.

 

Zakaz klatek w Czechach jest częścią nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która została przegłosowana przez Izbę Poselską i senat.

Nowelizacja czeka teraz jedynie na podpis prezydenta. Wielu czeskich hodowców zadeklarowało, że pomimo długiego vacatio legis nowelizacji, wycofa ze sprzedaży jajka z hodowli klatkowej już do 2025 r.

Czechy: Minister rolnictwa przeciwko zmianom

We wrześniu br., gdy trwały prace w izbie niższej parlamentu swój sprzeciw zgłosił m.in. czeski minister rolnictwa Miroslav Toman, który chciał, by najpierw taka legislacja była wdrażana na poziomie UE.

We wrześniowym głosowaniu ustawa przeszła ostatecznie niewielką przewagą głosów, a czeskie media podkreślały, że udało się ją uzyskać, dzięki głosom z różnych opcji politycznych. Jak podkreślali parlamentarzyści, zmiana ustawy o ochronie zwierząt była reakcją na niechęć społeczeństwa do tego typu hodowli.

Toman powiedział, że zakaz hodowli klatkowej w poszczególnych krajach doprowadziłyby do nierównych warunków rynkowych, stawiając kraje, które wprowadzają zakaz, w niekorzystnej sytuacji. Dlatego Czechy wezwały w październiku Komisję Europejską do przedłożenia propozycji zakazu hodowli kur niosek w klatkach w całej UE do 2030 r.

Wniosek został przyjęty z zadowoleniem przez Komisję Europejską, a także Austrię, Francję, Danię, Szwecję i Słowację.

Koronawirus: Polskie norki też zagrożone?

Wcześniej rząd Danii zdecydował się wybić wszystkie norki w kraju ze względu na wykrycie wirusa.

Coraz mniej klatek w Unii Europejskiej

Czechy dołączają do Luksemburga, Austrii czy Niemiec, w których podobny zakaz hodowli klatkowej już został przyjęty i obowiązuje. Czechy będą trzecim sąsiadem Polski, który zakaże hodowli klatkowej kur. Słowacja zdecydowała się na ten krok pół roku temu, wyznaczając vacatio legis na dziesięć lat.

Czeskich decydentów politycznych do poparcia zakazu hodowli klatkowej pomogła przekonać europejska inicjatywa obywatelska „Koniec Epoki Klatkowej”. Inicjatorem i autorem proponowanego zakazu, który miałby objąć całą unię, jest organizacja Compassion in World Farming. Inicjatywa uzyskała poparcie 1,4 mln obywateli i obywatelek Unii i jest trzecią największą inicjatywą obywatelską w UE i pierwszą w temacie zwierząt hodowlanych.

W Polsce chów klatkowy kur nie jest zakazany. Od 2012 r. o poprawę losu kur walczy Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Efektem jego działań są deklaracje kolejnych sieci handlowych o tym, że nie będą w przyszłości sprzedawać jaj „trójek” – tj. pochodzących z chowu klatkowego. Takie deklaracje złożyły jak dotąd niektóre sieci handlowe. Niewykorzystywanie jaj klatkowych w swoich produktach zapowiadają też firmy spożywcze. Znikną one także z wielu hoteli czy restauracji.