Coraz mniej czasu na rozwiązanie problemu biopaliw w UE

Indonezja i Malezja są najważniejszymi na świecie producentami oleju palmowego, odpowiadając za ok. 85 proc. światowej produkcji. [Pixabay]

W nabliższych dniach Dyrekcja Generalna ds. energii Komisji Europejskiej wyda opinię na temat wniosku dotyczącego biopaliw na rynku europejskim. Określi on przyszłość oleju palmowego w Europie.

 

W czerwcu 2018 roku Parlament Europejski i ministrowie państw UE zawarli umowę w sprawie rewizji dyrektywy dotyczącej odnawialnych źródeł energii (RED II). Postanowiono wówczas odroczyć wejście w życie definicji czynników niskiego lub wysokiego ryzyka pośredniej zmiany użytkowania gruntów iLUC. Choć brzmi skomplikowanie, definicja ta ma kluczowe znaczenie dla przyszłości oleju palmowego na rynku UE.

Przemysłowcy z państw UE zwracają uwagę, że wniosek Komisji nie powinien otwierać furtki dla pozostania na rynku kontrowersyjnych biopaliw o wysokim ryzyku iLUC. Wśród nich wymieniają te oparte na oleju palmowym i surowcach sojowych.

Olej palmowy nie jest już biopaliwem we Francji

Wbrew stanowisku rządu francuskie Zgromadzenie Narodowe uznało, że olej palmowy nie jest biopaliwem i nie będzie uprawniony do ulg podatkowych od 1 stycznia 2020 r. Na poziomie unijnym decyzja ma w tej sprawie zapaść w nadchodzących tygodniach.
 

W trakcie głosowania nad …

Z kolei naukowcy ostrzegają, że produkcja oleju palmowego w znacznym stopniu przyczynia się do zmiany klimatu i wylesiania. Ale kraje produkujące olej palmowy, takie jak Indonezja i Malezja, wywierają presję na UE, aby nie klasyfikowała oleju palmowego jako produktu o wysokim ryzyku iLUC i ostrzegają, że mogą odwoływać się do Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Ponieważ ustawodawcy UE nie znaleźli dotychczas kompromisu w tej kwestii, zwrócili się do Komisji Europejskiej z prośbą o ocenę ryzyka związanego z iLUC. Komisja przygotowuje obecnie stosowny dokument (akt delegowany) i ma go zaprezentować do końca stycznia.

Źródła EURACTIV.com w KE potwierdzają, że prace nad nim są w toku, ale odmawiają komentarza na temat terminu zakończenia prac. Nieoficjalnie było wiadomo, że akt delegowany powinien zostać przedstawiony do konsultacji dyrekcjom generalnym KE do 21 stycznia.

"Potrzeba większego wsparcia dla rolników ekologicznych" – WYWIAD

W polskim rolnictwie dominują małe gospodarstwa. Z roku na rok ich ubywa, ale z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że przeciętny polski rolnik ma do dyspozycji od 2 do 5 ha ziemi. Najczęściej jest to mężczyzna w wieku powyżej 45 …

Kiedy wniosek Komisji zostanie przygotowany, trafi do grupy ekspertów z państw członkowskich. Następnie Parlament Europejski będzie miał dwa miesiące na wydanie opinii. Biorąc jednak pod uwagę, że ostatnia sesja obecnego PE odbędzie się 15 kwietnia, zainteresowane strony ostrzegają, że istnieje możliwość, że kompromisu nie uda się do tego czasu zawrzeć.

Źródła w KE podają również, że niektóre kwestie dotyczące definicji zagrożeń o niskiej i-LUC zostały poruszone w rozmowach z Kolumbią i Indonezją. „Jeśli chodzi o olej palmowy, umowa obejmuje stopniowe zmniejszanie ilości niektórych rodzajów biopaliw. Takie było życzenie ustawodawców”- powiedział rzecznik Komisji Europejskiej. „Obecnie Komisja pracuje nad uwzględnieniem ich wniosków, a elementy techniczne są analizowane i negocjowane na poziomie eksperckim” – dodał urzędnik UE.

Niezadowolna z prac Komisji jest również Malezja. Nie tylko kwestionuje ona wiarygodność metodologii iLUC, ale też ostro zareagowała na prawodawstwo RED II i obiecała podjąć bardziej agresywne działania przeciwko „atakowi UE” na producentów oleju palmowego w WTO. Rząd w Kuala Lumpur twierdzi, że podejście Unii jest „dyskusyjne” i „nie ma nic wspólnego ze stosowaniem kryteriów naukowych”.

System produkcji żywności musi się zmienić?

3 mld osób na świecie cierpi na niedożywienie, mimo że skala produkcji żywności przekracza możliwości naszej planety. Należy jak najszybciej zmienić obecny system produkcji jedzenia – wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez komisję EAT-Lancet.
 

„Koszt, jaki ludzkość płaci za wadliwy …