Chiny stosowały fałszywe oznaczenia unijnych produktów żywnościowych

źródło: flickr_Steffen_Hausmann

Osiem państw członkowskich podejmie działania sądowe  przeciwko Chinom, które stosowały nieprawdziwe  oznakowania  unijnych produktów posiadających logo chronionego oznaczenia geograficznego.

 

Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Węgry i Włochy  wniosą pozew do sądu chińskiego przeciwko Chinom, które stosowały fałszywe symbole żywności. Zastrzeżenia dotyczą różnych gatunków win, greckiego sera „feta”, hiszpańskich oliwek i włoskiego octu.

Jeśli rejestracja tego typu produktów nie zostanie zakazana przez sąd, chińscy producenci będą mieli prawo do ich wytwarzania na krajowy rynek lub importowania błędnie oznaczonych produktów z całego świata.

W czerwcu Bruksela i Pekin podjęły decyzję o publikacji listy 100 europejskich i 100 chińskich oznaczeń geograficznych, które będą znajdowały się pod ochroną w dwustronnym porozumieniu zawartym w tym roku.

Grecka strona twierdzi, że na 11-tej rundzie negocjacyjnej z 27 czerwca b.r., Pekin zgodził się na uznanie unijnych symboli w specjalnym systemie, ale „kategorycznie odmówił” usunięcia łudząco podobnych do unijnych chińskich oznaczeń.

Pośpiech KE związany z jak najszybszym zakończeniem negocjacji oraz „brak elastyczności” Chin  w sprawie oznaczeń zmusił część państw członkowskich do wniesienia wniosku do chińskiego sądu, ze względu na brak możliwości odwołania się do unijnego wymiaru sprawiedliwości.

Dalsze kroki mają zostać podęte po 15 sierpnia.

Więcej o certyfikowanych produktach poddanych unijnej kontroli jakości:

Jakie działania podejmuje UE aby nasza żywność była wysokiej jakości?

Południowe kraje UE są wiodącymi producentami artykułów żywnościowych najwyższej jakości. Tylko we Francji, Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech wytwarza się 70 proc. europejskiej żywności oznaczonej certyfikatami jakości UE.