Bułgaria: Zrównoważone rolnictwo może być impulsem dla społeczności wiejskich

Jedynie 2.4 proc. gruntów rolnych w Bułgarii jest wykorzystywanych do upraw ekologicznych. /Bułgaria. Photo via unsplash.com @nikolaymarinov [@nikolaymarinov]

Chociaż nie jest to łatwe zadanie, młoda para z Bułgarii pokazała, że zrównoważone rolnictwo może być udanym przedsięwzięciem biznesowym i służyć do ożywienia jednego z najbiedniejszych regionów UE, pisze Dragomir Nikolov z EURACTIV.bg.

 

Młodzi bułgarscy rolnicy Dimitar Stanchev i Ralitsa Kuneva od ponad 12 lat zajmują się swoimi ulami w górach Strandża w południowo-wschodniej Bułgarii. Produkują i przetwarzają 35-40 ton miodu ekologicznego rocznie, z czego 18 ton jest eksportowanych na rynek UE.

Oprócz produkcji pożądanych produktów, takich jak miód z manny, czy innych nowatorskich wytworów miodnych, para ta jest również aktywna w lokalnej społeczności.

Stanchev i Kuneva prowadzą własną przetwórnię i uprawiają 30 hektarów ekologicznych warzyw, które zaopatrują ich restaurację – goście mogą skosztować tam żywności pochodzącej bezpośrednio z gospodarstwa.

„Prawie wszystko, co jest sprzedawane w naszej restauracji, pochodzi z naszego gospodarstwa” – powiedział Stanchev, dodając, że to, co nie jest produkowane we własnym zakresie, jest kupowane od lokalnych gospodarstw, które wspierają.

„Każda pozycja w menu ma informację o gospodarstwie, z którego pochodzi. W ten sposób każdy z naszych gości dowiaduje się więcej o produktach lokalnych rolników” – powiedział.

Oprócz rozwijania swojego dobrze prosperującego biznesu, para inwestuje również w miejscową wioskę Indje Voivoda – za własne pieniądze brukuje jej ulice, buduje ekotrasy i ścieżki rowerowe, a wkrótce zamierza rozpocząć festiwal prezentujący wyjątkowe potrawy regionu.

Jak rolnictwo ekologiczne wpływa na bezpieczeństwo żywności?

„W dobie epidemii koronawirusa każde skracanie łańcucha dostaw powinno być rozpatrywane jako zachowanie, które poprawia bezpieczeństwo żywności”

Unijna polityka rolna

Dzięki tym aktywnościom młodzi rolnicy z Bułgarii stali się przykładem realizacji kluczowych celów sztandarowej polityki żywnościowej UE, strategii „od pola do stołu”, która ma na celu skrócenie łańcuchów dostaw w rolnictwie, a tym samym zapewnienie lepszych dochodów rolnikom.

Podobne założenia ma reforma wspólnej polityki rolnej (WPR), unijnego programu dopłat do rolnictwa, który nadaje priorytet małym i średnim gospodarstwom oraz zachęca młodych ludzi do pracy w rolnictwie.

Reforma WPR przewiduje szereg środków, takich jak zapewnienie wyższego poziomu wsparcia w zależności od liczby hektarów dla małych i średnich gospodarstw oraz przeznaczenie co najmniej 2 proc. płatności w ramach wsparcia bezpośredniego przyznawanego młodym rolnikom w każdym kraju UE.

Jak dotąd Stanchev i Kuneva z powodzeniem złożyli wnioski o dwa projekty w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.

Pierwszy projekt został pomyślnie zakończony w 2015 r. Dotacja w wysokości 90 tys. euro wsparła rozwój profesjonalnego pozyskiwania miodu. Stanchev zwraca jednak uwagę, że oferowane wsparcie można by ulepszyć.

Mianowicie Bułgar chciałby, żeby ze względu na szybkie tempo zmian technologicznych, zniesiona została zasada, według której rolnicy powinni przez pięć lat utrzymywać maszyny dotowane z funduszy unijnych.

Podkreślił, że co roku pojawiają się nowsze modele maszyn, a z uwagi na wymagania unijne gospodarstwa tracą przewagę nad konkurencją. Dodał, że w ciągu zaledwie 2-3 lat maszyny zakupione za unijne pieniądze stały się „przestarzałe”.

Para rolników chce teraz wdrożyć nowy projekt o łącznej wartości 350 tys. euro, wspierany w ramach tego samego programu. Fundusze te pomogą jeszcze bardziej rozwinąć ich działalność oraz wesprzeć zakup 1300 nowych uli i maszyn do produkcji paszy dla pszczół.

 

Droga do rolnictwa ekologicznego

Innym kluczowym celem strategii „od pola do stołu” jest ekologiczne uprawianie co najmniej 25 proc. gruntów rolnych w UE do 2030 r. Chociaż Stanchev i Kuneva już pracują, aby osiągnąć ten cel, dla Bułgarii będzie to wielkie wyzwanie.

Najnowsze dane Eurostatu z 2018 r. pokazują, że kraj ten należy do najniżej sklasyfikowanych w UE pod względem gruntów rolnych wykorzystywanych do upraw ekologicznych – jest to jedynie 2,4 proc.

Jednak jest to wzrost o 230 proc. od 2012 r., co w dużej mierze wynika z dostępności dodatkowych unijnych dotacji na rolnictwo ekologiczne.

Obecnie istnieje nadzieja, że podobne podejście może sprawdzić się w innych częściach kraju, pomagając chronić zasoby naturalne, a jednocześnie ożywiając biedne bułgarskie regiony wiejskie.

 

Treść niniejszej publikacji przedstawia wyłącznie poglądy jej autora i jedynie autor ponosi za nią odpowiedzialność. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w niej informacji.