Brazylijski sąd uchyla zakaz używania glifosatu

Brazylijscy rolnicy nadal będą mieli dostęp do najczęściej używanego na świecie środka chwastobójczego.

Brazylijscy rolnicy nadal będą mieli dostęp do najczęściej używanego na świecie środka chwastobójczego. [Scot Nelson, Flickr]

Brazylijscy rolnicy nadal będą mieli dostęp do najczęściej używanego na świecie środka chwastobójczego, po tym, jak brazylijski sędzia federalny odwrócił poprzednie orzeczenie, które zawiesiło użytek dotychczasowych i rejestrację nowych produktów opartych na glifosacie.

 

Apelacje federalne unieważniły sądowe zawieszenie licencji w Brazylii na produkty zawierające ten herbicyd. Sąd orzekł, że „nic nie usprawiedliwia” zawieszenia, „bez wcześniejszej analizy poważnego wpływu, jaki miałoby to na gospodarkę kraju i na produkcję w ogóle”.

Sukces Monsanto i Bayeru

Na początku sierpnia sędzia z Brasilii wydał zakaz stosowania glifosatu, dopóki brazylijska agencja zdrowia Anvisa (Narodowa Agencja ds. Kontroli Sanitarnej) nie oceni toksyczności agrochemikaliów.

Ardanowski: Rolnicy dostali już pierwsze rekompensaty z powodu tegorocznej suszy

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski poinformował, że rolnicy otrzymali już pierwsze wypłaty rekompensat. Potwierdził, że na chwilę obecną wpłynęło ponad 28 tys. wniosków od poszkodowanych rolników.
 

Minister Ardanowski przypomniał także, że wnioski można składać do 31 października.
Poważne straty …

„To orzeczenie jest bardzo dobrą wiadomością dla brazylijskich plantatorów, którzy liczą na herbicydy na bazie glifosatu, aby kontrolować chwasty i uprawiać swoje uprawy bezpiecznie i skutecznie” – skomentował Liam Condon, członek zarządu Bayer AG. Niedawno doszło do fuzji Bayeru z Monsanto, tworzącej agrochemicznego potentata.

Ponieważ Brazylia jest największym eksporterem soi na świecie i w dużym stopniu opiera się na pestycydach, takie ograniczenie spowodowałoby poważną szkodę dla gospodarki krajowej, jak twierdzi prokurator państwowy, i miałoby „poważny wpływ” na bilans handlowy Brazylii.

Decyzja Komisji Europejskiej o ponownym dopuszczeniu glifosatu została skrytykowana w całej Europie, szczególnie przez pro-środowiskowe organizacje pozarządowe, które twierdziły, że instytucje unijne ponownie ugięły się pod presją wielkich korporacji rolno-spożywczych.

Pestycydy: większa przejrzystość procesu ich zatwierdzania?

„System zatwierdzania pestycydów musi cechować się większą przejrzystością”- czytamy w specjalnym oświadczeniu Parlamentu Europejskiego.
 

Po ponownym zatwierdzeniu w listopadzie 2017 r. na okres kolejnych pięciu lat glifosat znalazł się w centrum zaciętej debaty naukowej między przedstawicielami stowarzyszeń, politykami i agencjami opieki …

Setki spraw sądowych toczą się w podobnych sprawach w sądach amerykańskich, a Monsanto zostało ostatnio zobowiązane do zapłaty odszkodowania w wysokości 289 milionów dolarów na rzecz osoby, która pozwała firmę, twierdząc, że zachorowała na raka z powodu kontaktu z herbicydem.

Dwugłos w sprawie glifosatu

Badania nad skutkami zdrowotnymi glifosatu ukazały sprzeczne wyniki. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zatwierdziły tę substancję chemiczną, twierdząc, że „jest mało prawdopodobne, aby stanowiła rakotwórcze zagrożenie dla ludzi w związku ze spożyciem żywności”.

Tę opinię podzielają Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA).

Koniec wojny o przegrzebki. Francuscy i brytyjscy rybacy zawarli ugodę

Koniec francusko-brytyjskiego sporu o prawo do połowu cenionych przez smakoszy dużych małży na wodach kanału La Manche. Stronom udało się bowiem zawrzeć ugodę w sprawie, w związku z którą dochodziło między rybakami do prawdziwych morskich bitew na kije i kamienie.
 
Spór …

Jest to jednak sprzeczne z oceną przeprowadzoną przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem ONZ-u (IARC) z 2015 r. mówiącą, że roztwór herbicydu jest „prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi”.