Ardanowski: Rolnicy dostali już pierwsze rekompensaty z powodu tegorocznej suszy

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, źródło KPRM

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, źródło KPRM

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski poinformował, że rolnicy otrzymali już pierwsze wypłaty rekompensat. Potwierdził, że na chwilę obecną wpłynęło ponad 28 tys. wniosków od poszkodowanych rolników.

 

Minister Ardanowski przypomniał także, że wnioski można składać do 31 października.

Poważne straty w uprawach

Pierwsze decyzje o wypłacie rekompensat wydała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do biur agencji wpłynęły wnioski na łączną kwotę 170,8 mln zł. Ponad połowa wniosków (15 tys. na kwotę ponad 102 mln zł) dotyczyła szkód w wysokości co najmniej 70 proc. upraw, a 13,2 tys. wniosków na około 68,6 mln zł. dotyczyła co najmniej 30 do 70 proc. upraw.

ARIMR pozytywnie rozpatrzyła wnioski dotyczące 1160 osób. Do wypłaty środków przekazano 449 wniosków, a pieniądze trafiły już na konta rolników – podkreślił minister rolnictwa.

1,5 mld zł dla rolników

Ardanowski wyjaśnił, że w związku z tym, że do tej pory nie było szacowania strat w niektórych uprawach, np. buraków, kukurydzy i ziemniaków, należy je dodatkowo doszacować. Z raportów Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa wynika bowiem, że susza nadal się utrzymuje.

Wyszehrad i inne państwa UE chcą zwalczać nieuczciwe praktyki handlowe

Grupa Wyszehradzka, a także Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Słowenia ostrzegają przed „dysproporcjami” w łańcuchu dostaw żywności, jeżeli wielcy dostawcy nie zostaną objęci propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych (UTP).
 

Zgodnie z dokumentem opublikowanym przez portal EURACTIV.com, kraje te zasadniczo …

Ardanowski poinformował, że uprawnionych do pomocy w związku z tegoroczną suszą jest – jak dotąd – ponad 200 tys. gospodarstw, które dostarczyły wymagane do rozpatrzenia protokoły strat. Dodatkowe badania i oceny szkód mogą dotyczyć od kilku do kilkunastu tysięcy gospodarstw.

Minister przypomniał również, że susza dotknęła głównie zachodnią część Polski – woj. lubuskie, zachodniopomorskie, dużą część woj. pomorskiego, woj. kujawsko-pomorskiego, woj. Wielkopolskiego oraz część woj. łódzkiego orazwoj. dolnośląskiego.

Na pomoc w związku z tegoroczną suszą rząd przeznaczył dla rolników 1,5 mld zł. Stawka wsparcia dla rolników, u których straty wyceniono na powyżej 70 proc. to 1 tys. zł/ha, a dla pozostałych – 500 zł/ha. Pomoc przysługuje również rybakom z tych obszarów, gdzie wystąpiła susza, w wysokości 300 zł/ha.