Ardanowski: Będziemy walczyć o zrównanie dopłat dla rolników

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, źródło KPRM

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, źródło KPRM

„Nie ma żadnych powodów, żeby polscy rolnicy otrzymywali niższe dopłaty bezpośrednie niż ich koledzy z Europy Zachodniej. Będziemy twardo walczyć o wyrównanie tych kwot” – powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

 

W poniedziałek odbyło się w Brukseli spotkanie unijnych ministrów ds. rolnictwa, którzy rozmawiali nt. przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2020 roku.

„Słyszymy w Brukseli wielokrotnie, że cele stawiane przed przyszłą wspólną polityką rolną są celami ambitnymi. To jest odmieniane przez przypadki. Rozumiemy, że rolnictwo to nie tylko produkcja żywności, to też troska o bioróżnorodność, o klimat. Jednak trudno to wszystko realizować, jeśli budżet na rolnictwo będzie okrojony” – stwierdził Jan Krzysztof Ardanowski.

Wyzwania przed nową Wspólną Polityką Rolną

Jaki kształt powinna przyjąć Wspólna Polityka Rolna UE w kolejnej dekadzie XXI wieku? Czy da się pogodzić zwiększanie efektywności produkcji rolnej w Europie z koniecznością zwiększonej ochrony środowiska naturalnego? Czy państwa członkowskie UE poradzą sobie z przejęciem od Brukseli większej odpowiedzialności za realizowanie …

Szef resortu rolnictwa dodał, że ministrowie rolnictwa UE uważają, że jest to niemożliwe do pogodzenia przy ograniczonych środkach. „Dopiero wtedy można myśleć o realizowaniu tych ambitnych celów, które stoją przed rolnictwem i obszarami wiejskimi Unii Europejskiej” – dodał minister Ardanowski.

Walka o równe dopłaty

Ardanowski obiecał, że Polska będzie zabiegać o identyczne środki jak te, które trafiają do rolników z zachodniej Europy. „W tej chwili koszty produkcji nie są w Polsce niższe. Środki ochrony roślin, paliwo, inne środki związane z produkcją rolniczą są równe cenom w innych państwach europejskich. Jedyną przewagą była niższa cena siły roboczej, która też się wyrównuje.

Twardo będziemy walczyć o wyrównanie dopłat bezpośrednich. Stanowisko całego rządu jest takie, że nie ma powodu, aby polscy rolnicy mieli niższe dopłaty niż ich koledzy z Europy Zachodniej” – powiedział szef resortu rolnictwa.

Rządowy rozdźwięk w Niemczech w sprawie glifosatu

Niemiecka Minister Środowiska wzywa do określenia wiążącej daty wycofania glifosatu oraz stworzenia systemu rekompensat związanych z tym działaniem. Taka wypowiedź zirytowała jednak Minister Żywności i Rolnictwa. Raport EURACTIV Niemcy i Der Tagesspiegel.
 

Minister środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego w …

Dyskusja na poniedziałkowej Radzie UE  ds. rolnictwa dotyczyła pomocy dla rolnictwa. Minister tłumaczył, że pula środków w ramach tej pomocy wyczerpała się 7 listopada, m.in. ze względu na problem suszy. Jak mówił, mechanizm tej pomocy należy skorygować.

„Ta pomoc obejmuje 1 proc. wartości produkcji rolnej. Następne środki będzie można uruchomić dopiero po nowym roku. Zgłosiłem to panu komisarzowi Philowi Hoganowi. Inne kraje zresztą również ten wątek podniosły. Chodzi o to, aby podjąć wreszcie decyzję o zwiększeniu puli środków de minimis. Postulujemy, aby to było 2 proc. produkcji rolnej. Jakiś kompromis będzie tu potrzebny” – zaznaczył Ardanowski

Ministrowie zgłaszali również problem gwałtownego spadku cen jabłek i gruszek. Dotyka on również nie tylko kraje Europy Środkowej, ale również państwa Europy Zachodniej np. Belgię.

Na spotkaniu została poruszona również kwestia Afrykańskiego pomoru świń (ASF). „W Polsce szczęśliwie ten problem zaczyna być ograniczany. Zgłosiliśmy do KE informacje o 60 gminach, gdzie choroba ustała i można zacząć przywracać produkcję trzody chlewnej. Jednak problem w wielu krajach ciągle istnieje” – wskazał minister.

GMO: Będzie zmiana europejskiego prawa?

Mechanizm Doradztwa Naukowego Komisji Europejskiej (SAM) wydał we wtorek (13 listopada) rekomendację, w której zaleca zmianę dyrektywy w sprawie organizmów zmodyfikowanych genetycznie, aby dostosować ją do obecnej wiedzy naukowej, szczególnie w zakresie technologii tzw. edycji genów.
 

SAM, czyli grupa głównych doradców …