Jak WPR zwalcza ubóstwo wiejskie i porzucanie gruntów rolnych? – INFOGRAFIKA

Rolnictwo jest istotnym filarem europejskich gospodarek wiejskich, zapewniając miejsca pracy i wspierając społeczności wiejskie.

Jednakże obszary te borykają się z wysokimi poziomami biedy i bezrobocia, jak również z niedoinwestowaniem usług i infrastruktury. W obliczu coraz większej ilości młodych ludzi wyjeżdżających w poszukiwaniu innych możliwości, populacja rolników w UE starzeje się, prowadząc do częstszego porzucania ziem rolnych.

 

Ta publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

Download PDF