Wokół Wspólnej Polityki Rolnej: Komplementarność w funduszach rozwoju obszarów wiejskich UE

Obszary wiejskie zajmują 83 proc. obszaru Unii Europejskiej. Zamieszkuje je 28 proc. unijnych obywateli – około 140 milionów osób.

Rozwój obszarów wiejskich finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), którego budżet wynosi 99 mld euro. Stanowi on drugi filar Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

W ramach pierwszego filaru Wspólnej Polityki Rolnej rolnicy otrzymują coroczne dopłaty bezpośrednie wypłacane na podstawie ilości posiadanej ziemi, podczas gdy drugi filar koncentruje się na wieloletnich projektach mających na celu zwiększenie stabilności, inwestycji i innowacji.

Ta publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

Download PDF