Co dają nam lasy? Usługi ekosystemowe lasów Europy – INFOGRAFIKA

Lasy stanowią 40 proc. terytorium Europy, zapewniając rozmaite usługi ekosystemowe, które pozytywnie wpływają na środowisko i szeroko pojęty dobrostan człowieka. Lasy Unii Europejskiej stanowią 5 proc. lasów na całym świecie. 60 proc. z nich jest własnością prywatną. Od 60 lat europejskie lasy nieustannie zwiększają swoją powierzchnię, pokrywając obecnie ok. 160 mln hektarów.

W Polsce lasy zajmują 9,4 mln hektarów, czyli 29,5 proc. terytorium kraju. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego ok. 80 proc. powierzchni zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Zgodnie z europejskim trendem również w Polsce powierzchnia lasów stopniowo rośnie.

Ta publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko ich autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za zawartość merytoryczną infografiki.

Download PDF