Jakie działania podejmuje UE aby nasza żywność była wysokiej jakości?

Południowe kraje UE są wiodącymi producentami artykułów żywnościowych najwyższej jakości. Tylko we Francji, Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech wytwarza się 70 proc. europejskiej żywności oznaczonej certyfikatami jakości UE.

Unia Europejska ma 1402 produkty żywnościowe chronione certyfikatami pochodzenia geograficznego.

Ta publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

Download PDF