Marnowanie żywności w UE: Miliony ton jedzenia do kosza

88 milionów – tyle ton żywności marnuje się każdego roku w UE, średnio 173 kg na osobę. Jakie sektory są odpowiedzialne za marnotrawstwo? Co robi Unia Europejska, żeby rozwiązać problem? Co mogą zrobić konsumenci, czyli każdy z nas?
Jedzenie jest marnotrawione na każdym etapie produkcji i dystrybucji: w gospodarstwach rolnych, w przetwórniach, sklepach i w domach. Najwięcej odpadów produkują konsumenci (53 proc.), oraz przetwórnie (19 proc.).
Skala problemu mogłaby być mniejsza dzięki kampaniom informacyjnym o rozmiarach, przyczynach i skutkach marnotrawstwa żywności. Badanie Eurobarometru potwierdza, że konsumenci, choć przeważnie czytają etykiety na produktach spożywczych, to ich nie rozumieją.
Marnowanie żywności to też problem etyczny
Wyrzucając jedzenie, marnuje się także surowce potrzebne do jego wyprodukowania: wodę, glebę, godziny pracy, energię i inne. To z kolei przyczynia się do ocieplenia klimatu. Marnowanie żywności odpowiada za 8 proc. gazów cieplarnianych wyemitowanych na skutek działalności człowieka (wg Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, FAO) 4,5 kg dwutlenku węgla jest wydzielane do atmosfery na każdy kilogram wyprodukowanej żywności.
Marnowanie żywności to też problem moralny. 793 mln ludzi na świecie cierpi z powodu niedożywienia. W Unii Europejskiej 55 mln obywateli (niemal 10 proc.) było stać w 2014 r. tylko na jeden wysokiej jakości posiłek na dwa dni.
Co robi Parlament Europejski, żeby ograniczyć marnowanie żywności?
W poniedziałek, 15 maja, posłowie będą debatowali nad sprawozdaniem Biljany Borzan (S&D, Chorwacja), w którym posłanka proponuje, w jaki sposób zmniejszyć ilość wyrzucanego rocznie jedzenia o połowę do 2030 r. Taki sam cel zawiera przyjęty w Parlamencie w marcu br. pakiet dyrektyw o gospodarowaniu odpadami.
Borzan proponuje także zachętę do darowania żywności potrzebującym w postaci ustanowienia wyjątków w podatku VAT i akcje informacyjne o różnicach między etykietami „najlepiej spożyć przed” i „należy spożyć do”.
“Unia Europejska – jako jedna z najbogatszych i najlepiej prosperujących wspólnot na świecie – ma moralny i polityczny obowiązek, żeby ograniczyć ogromne ilości żywności marnowane każdego roku” – powiedziała Biljana Borzan w wywiadzie z kwietnia tego roku.

 

Debata nad sprawozdaniem odbędzie się w dzisiaj tj. poniedziałek wieczorem 15 maja 2017 r., głosowanie – następnego dnia we wtorek. Możesz obejrzeć debatę na żywo na naszej stronie .

Download PDF