Jak Wielkopolska Wschodnia stała się liderem sprawiedliwej transformacji w Polsce? [WIDEO]

„Europa nie rozwiąże swoich problemów związanych z przejściem od gospodarki węglowej do gospodarki neutralnej klimatycznie dopóki nie załatwi problemu terenów węglowych, które przez wiele lat były siłą napędową UE” mówi Maciej Sytek, Prezes Zarządu Rozwoju Regionalnego w Koninie.

 

O sprawiedliwej transformacji regionów węglowych, kluczowej roli samorządów oraz pionierskich rozwiązaniach podjętych przez region Wielopolski Wschodniej mówi Maciej Sytek, Prezes Zarządu Rozwoju Regionalnego w Koninie oraz Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej.
Rozmowę prowadziła Aleksandra Kuśnierkiewicz.
Zapraszamy do słuchania!
Projekt sfinansowano przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym tekście.