Raport ISP: Jak europejscy dziennikarze piszą o UE?

Siedziba Komisji Europejskiej. źródło: flickr.com/Tijs Der Haar

Siedziba Komisji Europejskiej. źródło: flickr.com/Tijs Der Haar

[Informacja Prasowa]

 

Informowanie społeczeństwa o UE: praktycy mediów z Gruzji, Polski, Słowacji, i Czech dzielą się doświadczeniami

 

Raport „Informing the public about the EU…” przedstawia, jak dziennikarze w Gruzji, Czechach, Polsce i Słowacji pracują, starając się informować odbiorców swoich materiałów o wydarzeniach mających miejsce w Unii Europejskiej. Przygląda się temu, jakie tematy są przez nich najczęściej poruszane, z jakimi wyzwaniami zmagają się podczas codziennej pracy i co robią, by im przeciwdziałać. Podejmuje też zagadnienie, jak tematyka europejska jest traktowana w poszczególnych redakcjach oraz na ile ich pracownicy i pracownice mają świadomość funkcjonowania rosyjskiej antyeuropejskiej propagandy i jak jej przeciwdziałają.

Niniejszy raport opiera się na wynikach ankiety przeprowadzonej na początku 2019 roku w grupie 94 przedstawicieli mediów z czterech krajów. Osoby te były redaktorami, dziennikarzami i producentami. Z wyselekcjonowaną grupą kilkunastu osób ze wszystkich czterech krajów przeprowadzono również uzupełniające wywiady pogłębione. Prace badawcze koordynował Georgian Institute of Politics (GIP), a partnerami byli Uniwersytet Masaryka w Czechach, Instytut Spraw Publicznych w Polsce i GLOBSEC w Słowacji.

Badanie pokazuje, że pomimo różnic wynikających z rozmaitych warunków pracy dziennikarzy, występuje między nimi szereg podobieństw w tym, jak podchodzą do informowania o tematach związane z UE. Ciekawe obserwacje dotyczą również samych dziennikarzy polskich.

Sytuacja polityczna

Potwierdza się, jak bardzo na ich pracę wpływa bieżąca sytuacja polityczna, w tym dominująca w niej polaryzacja stanowisk. Pogłębia ją przyjęcie przez partię rządzącą (PiS) wyzywającego stanowiska wobec instytucji Unii Europejskiej i uczynienie kwestii związanych z UE przedmiotem rządowej propagandy. W rezultacie oficjalne stanowiska władz państwowych dotyczące Unii stały się dla dziennikarzy niewiarygodne. Szczególnie, że doświadczają oni tego, że pracownicy urzędów państwowych mówią im prywatnie co innego, niż głosi oficjalny komunikat, zgodny z dominującą linią polityczną rządzącej partii. W takiej sytuacji dla polskich dziennikarzy i redaktorów najbardziej zaufanymi źródłami wiedzy o sprawach związanych z Unią Europejską są eksperci. Najmniej ufają politykom reprezentującym rząd i parlament. Pracę dziennikarzom utrudnia również fakt, że przedstawiciele partii rządzącej odmawiają rozmowy z mediami, które postrzegają jako opowiadające się po stronie opozycji politycznej.

Czy istnieją wpływy rosyjskie?

Natomiast relatywnie znaczna jest wrażliwość polskich dziennikarzy i dziennikarek na oddziaływanie rosyjskiej propagandy, starającej się kształtować zgodny z interesem Kremla wizerunek Europy. Przedstawiciele mediów deklarują, że nie korzystają z rosyjskich źródeł informacji, szczególnie tych zbliżonych do Kremla oraz są świadomi tematów, wokół których Rosjanie próbują kształtować przekaz, wykorzystywany do własnych celów. Jednak i tutaj dziennikarze nie wymieniają wszystkich zagadnień, o których piszą analitycy zajmujący się rosyjską propagandą w Polsce. Jest więc jeszcze trochę do zrobienia, jeśli chodzi o wzrost wiedzy ludzi mediów w tym obszarze, szczególnie że, jak sami przyznają, brakuje bardziej gruntownej oferty szkoleniowej w tym zakresie. Nie ma też w Polsce stałych inicjatyw zajmujących się monitorowaniem dezinformacji w przestrzeni publicznej, znanych chociażby z Ukrainy (StopFake.org) czy Czech (Kremlin Watch).

Więcej obserwacji, także dotyczących pozostałych badanych krajów, znajduje się w raporcie oraz na stronie przedstawiającej przebieg konferencji w Tbilisi, podsumowującej badanie – zob. TUTAJ (po angielsku).

Raport „Informing the public about the EU: The media practitioners from Georgia, Poland, Slovakia and Czech Republic share experiences” jest dostępny do pobrania na naszej stronie: https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/informing-the-public-about-the-eu-the-media-practitioners-from-georgia-poland-slovakia-and-czech-republic-share-experiences.

Raport powstał w ramach projektu “Communicating EU: the Role of Media in Georgia and the Visegrad Countries”, finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.