Pół miliarda euro dla polskich lotnisk

Pomoc jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 192 milionów euro.

Pieniądze zgłoszone Komisji przez władze polskie trafią do istniejących małych, regionalnych lotnisk położonych w okolicach Poznania, Rzeszowa, Krakowa, Łodzi czy Bydgoszczy, oraz dla portów lotniczych, które niebawem mają powstać w Lublinie, Modlinie, na Podlasiu, w Olsztynie-Szymanach i Zegrzu Pomorskim. Będą przeznaczone między innymi na budowę nowych terminali i modernizację pasów startowych.

Wszystkie małe lotniska mogą otrzymać nawet 100 proc. wartości inwestycji, natomiast te średniej wielkości (np. w Poznaniu czy Krakowie) nie więcej niż 76 proc.

Pomoc zostanie przyznana przez władze na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Może być udzielona w postaci dotacji, przekazania własności terenów i wyposażenia, a także zastrzyków kapitałowych.

KE uznała, że pomoc odpowiada jasno określonym celom interesu publicznego jakim jest rozwój sieci transportowych i dostępność poszczególnych regionów Polski. Komisja stwierdziła także, że jest ona proporcjonalna i niezbędna, a zatem zgodna z unijnym traktatem. (bea)