Papierosy pali co czwarty obywatel Unii

Zgodnie z badaniami Eurostatu, 24 proc. obywateli UE pali wyroby tytoniowe. Najwięcej palą Bułgarzy i Grecy, najmniej Szwedzi i Brytyjczycy. Polska przekracza średnią unijną o 2 proc.

Eurostat określił palenie „jednym z największych możliwych do uniknięcia zagrożeń zdrowia obywateli Unii Europejskiej, związanym z wieloma rodzajami nowotworów, chorób układu krążenia i układu oddechowego”. Mimo to, opublikowane wczoraj (7 grudnia) badanie wskazuje, że jedna czwarta Europejczyków (24 proc.) pali papierosy (cały raport dostępny TUTAJ).

Badanie przeprowadzono wśród obywateli krajów Unii powyżej 15 roku życia. Najwięcej pali obywateli Bułgarii (34,7 proc.) i Grecji (32,6 proc.). Najmniejszy odsetek palaczy jest w Szwecji (16,7 proc. ) i Wlk. Brytanii (17,2 proc.). W Polsce odsetek palaczy wynosi 26,1 proc. co stanowi przekroczenie średniej unijnej w zestawieniu o 3 pkt. proc. Polska zajmuje miejsce za Węgrami (27,5 proc.) i przed Rumunią (25,7 proc.).

W badaniu zastosowano też podział na osoby palące regularnie i osoby palące okazjonalnie. Odsetek palących regularnie obywateli Polski wynosi 22,7 proc., palących okazjonalnie – 3,4 proc.

Większość palaczy stanowią mężczyźni. Średnio w całej UE pali  28,7 proc. mężczyzn, a kobiet – 19,5 proc. Największe rozbieżności między płciami mają miejsce na Litwie – pali tam 40,3 proc. mężczyzn przy odsetku dla kobiet wynoszącym 12,3 proc. W Polsce różnica wynosi 12,2 pkt. proc. – palących Polaków jest 32,5 proc., Polek – 20,3 proc.

Zbadano również zasięg biernego palenia. Średnio jeden na pięciu obywateli UE każdego dnia ma do czynienia z dymem papierosowym w zamkniętych pomieszczeniach. Najwięcej biernych palaczy stanowią obywatele Grecji (64,2 proc.), Chorwacji (44,7 proc.) i Bułgarii (40,5 proc.). Kraje o najmniejszej średniej pod tym względem to Szwecja (5,9 proc.), Finlandia (6,3 proc.) oraz Portugalia (8,6 proc.). W Polsce odsetek biernych palaczy stanowi 29,1 proc., co plasuje Polskę między Słowacją (29,2 proc.) a Czechami (30,1 proc.)