Międzynarodowa konferencja „Kobiety a wyzwania przyszłej dekady 2020 – 2030”

Kobiety wobec wyzwań dekady 2020-2030

EUNIC Warszawa – Stowarzyszenie Instytutów Kultury Państw Unii Europejskiej, Katedra Zarządzania Międzynarodowego SGH oraz Międzynarodowe Forum Kobiet zapraszają na międzynarodową konferencję naukową o wyzwaniach, które czekają kobiety w nadchodzącej dekadzie.

 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 9 marca 2020 w godzinach 12.00 – 19.00 oraz 10 marca 2020 roku godzinach 10.00 – 15.00 w auli I, budynku C Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy Al. Niepodległości 128.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet spotkamy się w transnarodowym gronie specjalistek, by wspólnie rozmawiać o perspektywach i zawodowej przyszłości kobiet. Wśród gościń pojawią się między innymi: przedsiębiorczynie, polityczki, liderki społeczne, naukowczynie a także przywódczynie religijne. Dyskusje będą się toczyć wokół sytuacji kobiet w zmieniającej się Europie: różnic w wynagrodzeniach, form dyskryminacji na rynku pracy, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym kobiet, a także wokół partnerstwa w rodzinie i polityki Unii Europejskiej wobec równości kobiet i mężczyzn. Zajmiemy się również pozycją freelancerek w świecie sztuki i kultury, jak również ścieżkami kariery kobiet na uniwersytecie.

Zapraszamy do wspólnego obradowania i dyskusji wszystkich zainteresowanych równością płci w miejscu pracy i życiu prywatnym.

W poniedziałek 9 marca 2020, w samo południe rozpoczniemy konferencję oficjalnym powitaniem gościń przez Ruperta Weinmanna, dyrektora Austriackiego Forum Kultury w Warszawie, które sprawuje obecnie prezydencję EUNIC Warszawa. Część panelową otworzy wystąpienie prorektorki SGH, prof. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej.

Od godziny 12.30 do 14.30 odbędzie się panel poświęcony kobietom na rynku pracy w perspektywie ekonomicznej, moderowany przez prof. SGH Halinę Brdulak. Jako główna prelegentka wystąpi, pochodząca z rejonu Walonia-Bruksela, Claire Godding, która pracuje jako główna ekspertka w Febelfin, belgijskiej organizacji działającej na rzecz różnorodności, integracji i realizacji potrzeb społecznych w sektorze finansowym. W panelu weźmie też udział m.in. Bianka Siwińska, odpowiedzialna za „Perspektywy Women in Tech Summit” – największe spotkanie kobiet pracujących w branży TECH i IT w Europie.

Między 15.00 a 17.00 Ewa Lisowska, prof. SGH, będzie moderować panel zatytułowany „Kobiety, rodzina, opieka”, podczas którego zada panelistkom pytania, dotyczące ekonomii opieki i realnych możliwości łączenia kariery zawodowej z życiem rodzinnym w dzisiejszym świecie. Główną prelegentką panelu będzie pani Vivienne Hayes –  dyrektorka Women Research Centre w Wielkiej Brytanii.

O godzinie 17.15 w auli wyświetlony zostanie niezwykły dokument zatytułowany „Reformisten – den kvindelige imam” („The Reformist – a female imam”) autorstwa duńskiej reżyserki Marie Skovgaard. Film przedstawia historię Sherin Khankan, muzułmańskiej imamki, która otwiera jeden z pierwszych w Europie meczetów prowadzonych przez kobietę. Członkowie meczetu działają na rzecz przezwyciężenia obaw związanych z islamem i przyjęcia nowej feministycznej perspektywy, zrywającej z ustalonymi hierarchiami płci. Główna bohaterka filmu, imamka i aktywistka Sherin Khankan, weźmie udział w projekcji i będzie odpowiadać na pytania publiczności po pokazie.

Drugi dzień obrad rozpoczniemy we wtorek 10 marca 2020, o godz. 10.00 debatą poświęconą równości płci w praktyce. Wystąpienie wprowadzające wygłosi Zuzana Fellegi, prawniczka i wykładowczyni Uniwersytetu Anglo-Amerykańskiego w Pradze. Następnie Ewa Rumińska-Zimny, prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet, poprowadzi debatę poświęconą wyzwaniom towarzyszącym wprowadzaniu w życie prawa dotyczącego równości płci, w której udział wezmą przedstawicielki Polski, Danii, Belgii i Rumunii.

Od godziny 12.30 do 14.30 odbędzie się ostatni panel konferencji poświęcony kobietom w nauce i kulturze, podczas którego dyskusja skupi się na pozycji kobiet jako profesjonalnych twórczyń w branży artystycznej i kulturalnej, a także możliwych ścieżkach kariery kobiet na uniwersytecie i ich ograniczeniach oraz różnicach w postrzeganiu kobiet i mężczyzn jako naukowców. Główną prelegentką będzie austriacka artystka Julya Rabinowich, a poza nią w panelu prowadzonym przez prof. Katarzynę Górak-Sosnowską, wezmą udział m.in. polska pisarka Sylwia Chutnik i Sarah Khan-Heiser, niemiecka pisarka i krytyczka filmowa.

Udział w konferencji jest darmowy. Wymagana rejestracja przez email: agnieszka.zawada@sgh.waw.pl

Językami konferencji są polski i angielski. Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne.

Szczegóły programu oraz biogramy panelistek i ekspertek dostępne są na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/179972883283219/

**

Organizatorzy:

EUNIC Warszawa  (www.eunic.pl)

EUNIC Warszawa – EUNIC Warszawa to Stowarzyszenie Instytutów Kultury Państw Unii Europejskiej działające od 2007 roku i liczące blisko 30 aktywnych członków, członków stowarzyszonych i partnerów na czele z organizacją EUNIC Global z siedzibą w Brukseli. Misję EUNIC stanowi promocja dialogu międzykulturowego, wzmocnienie roli kultury w państwach członkowskich UE oraz promowanie wartości Europejskich. Działalność EUNIC Warszawa koncentruje się na następujących celach: – wzmocnieniu sieci europejskich instytutów kultury i ambasad w Warszawie oraz stworzeniu synergii i efektywnych partnerstw w ramach sieci wraz z innymi specjalistami działającymi w obszarze kultury i poza nim w Polsce, – poszerzeniu roli kultury we współczesnym społeczeństwie oraz wzmocnieniu poczucia przynależności do bogatej i zróżnicowanej europejskiej społeczności kulturalnej, – promowaniu kultury europejskiej i jej wartości, takich jak różnorodność kulturowa, dialog międzykulturowy, równouprawnienie płci i wielojęzyczność, – wzmocnieniu i utrzymaniu dialogu kulturowego, wymiany i współpracy z państwami trzecimi.

Katedra Zarządzania Międzynarodowego SGH (http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/kgs/struktura/imzim/struktura/kzm)

Katedra Zarządzania Międzynarodowego jest jednostką Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu, który działa w ramach Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Międzynarodowe Forum Kobiet (http://www.mfk.org.pl)

Międzynarodowe Forum Kobiet jest stowarzyszeniem właścicielek i menedżerek firm, pozarządową organizacją non-profit. Celem MFK jest wspieranie kobiecych biznesów, kreowanie pozytywnych wzorców kobiety menedżerki, inicjowanie badań nad kobietami na rynku pracy oraz rozwijanie międzynarodowych i międzyśrodowiskowych kontaktów kobiet.

 

Patronaty medialne:

Forbes Women Polska

EURACTIV.pl

Women in Technology

 

Partnerzy:

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

Fundacja „Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki”

Fundacja „Feminoteka”