Konferencja „Kromka chleba od serca” w Lublinie

W dniach 16-17 października 2017 r. w Lublinie odbędzie się konferencja pt. „Kromka chleba od serca”. Tematem wiodącym wydarzenia będzie rola Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej (PO PŻ) 2014-2020 w systemie pomocy społecznej w Polsce, Czechach i we Francji. 

 

Konferencja rozpocznie się od wystąpień Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Przedstawiciela Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. W Konferencji wezmą udział goście z Francji, Republiki Czeskiej, Słowacji, Węgier, Litwy i będzie miała miejsce w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Ważną częścią konferencji będzie panel dyskusyjny na temat PO PŻ. W programie przewidziane są także wizyty studyjne w organizacjach lokalnych realizujących PO PŻ oraz część artystyczna: występ taneczny w wykonaniu uczestników Teatroterapii Lubelskiej oraz koncert muzyczny w Julii Chmielarskiej, finalistki kwalifikacji do Eurovision Junior. 

Organizatorem Konferencji jest Bank Żywności w Lublinie.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to nie tylko dystrybucja żywności, ale także działania towarzyszące takie jak: warsztaty kulinarne, dietetyczne, warsztaty edukacji ekonomicznej oraz warsztaty z niemarnowania żywności. Działania towarzyszące mają na celu rozszerzenie kompetencji uczestników w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w sposób zgodny ze współczesnymi wyzwaniami. Są one także okazją do wymiany doświadczeń i ciekawą formą integracji społeczności lokalnej. W ramach działań towarzyszących uczestnicy dowiadują się jak przygotowywać zbilansowane posiłki, poznają zasady zdrowego żywienia oraz poznają sposoby zapobiegania marnowaniu jedzenia. 

W „Podprogramie 2016” Bank Żywności w Lublinie przeprowadził 324 warsztaty, w których wzięło udział 6935 uczestników. Dzięki temu potrzebujący wzmocnili swoje poczucie samodzielności i zbudowali relacje z otoczeniem. Ten ogromny wysiłek edukacyjny nie byłby możliwy bez wielkiego zaangażowania wolontariuszy, lokalnych organizacji pozarządowych, pracowników ośrodków pomocy społecznej i Banku Żywności w Lublinie.

Rola Banku Żywności w Lublinie

Bank Żywności w Lublinie realizuje misję przeciwdziałania ubóstwu i walki z marnowaniem żywności jako członek Federacji Polskich Banków Żywności. Każdego roku przeprowadza kilka zbiórek żywności, które stanowią wyzwanie logistyczne, angażują i edukują rzeszę wolontariuszy, są źródłem pełnowartościowej żywności, którą przekazuje osobom najuboższym. Jednym z filarów działalności Banku Żywności w Lublinie jest współpraca z 70 placówkami handlowymi prowadzącymi działalność na terenie województwa lubelskiego, które każdego dnia przekazują darowizny w postaci różnorodnej żywności z kończącym się terminem przydatności do spożycia.

Innym filarem  Banku Żywności w Lublinie jest promocja działań misyjnych która odbywa się poprzez wystawy w Galerii Parkan, koncerty, przedstawienia, Gazetę „Kromka Chleba” TUTAJ filmy z cyklu „Chleb, który życie zmienia” TUTAJTUTAJ, akcje społecznościowe, Wigilie pod gwiazdami itp. Ten czwarty filar nazywany jest Bankiem Kultury. W przyszłości planowane jest utworzenie Centrum Usług Społecznych

W ramach trzeciej edycji PO PŻ – „Podprogram 2016”, Bank Żywności w Lublinie przekazał organizacjom społecznym różnorodne produkty spożywcze. Pomocy udzielono 73 tys. osób, które otrzymały średnio 49 kg żywności, zaś 128 organizacji lokalnych, współpracujących z BŻ Lublin, otrzymało 3403 tony żywności. Osoby najbardziej potrzebujące mogły skorzystać ze wsparcia w formie paczki żywnościowej lub gotowego posiłku.