Ziobro: KE szykanuje polskie gminy ze względów ideologicznych

Unia Europejska, Polska, Ziobro, Śmiszek, Biedroń, strefa LGBT, ideologia

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej / źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że jego resort przyznał wsparcie jednej z gmin “skrzywdzonych przez komisarz Dalli” i zapowiedział podobną pomoc w przyszłości dla każdej gminy, która “byłaby szykanowana w ten sposób przez Komisję Europejską z przyczyn ideologicznych”.

 

Komisarz UE ds. równości Helena Dalli poinformowała pod koniec lipca, że KE odrzuciła wnioski sześciu polskich gmin, które wystąpiły o środki na projekty realizowane w ramach unijnego programu „Partnerstwo miast”. W ich składanie – uzasadniała –  zaangażowane były polskie władze lokalne, które przyjęły rezolucje dotyczące „stref wolnych od LGBT” lub „praw rodzinnych”.

UE: Brak funduszy dla polskich miast za "strefy wolne od LGBT"

W jaki sposób decyzję argumentowała unijna komisarz ds. równości Helena Dalli?

Gminy „przedmiotem szykan i napaści” za upominanie się o wartości

Na wtorkowej (18 sierpnia) konferencji prasowej w siedzibie resortu pt. „Wsparcie dla gmin skrzywdzonych przez komisarz Dalli” Zbigniew Ziobro mówił m.in. o związanej z taką decyzją sytuacją gminy Tuchów (woj. małopolskie). Radni tej gminy – oświadczył szef resortu sprawiedliwości –   tylko dlatego, że „mieli odwagę upomnieć się o podstawowe wartości związane z ochroną rodziny”, stali się „przedmiotem szykan i napaści” ze strony unijnej komisarz.

Wsparcie resortu trzykrotnie wyższe niż kwota, którą „odebrała pani Dalli”

“Mamy dobrą wiadomość dla tej gminy, ale też i w przyszłości dla każdej gminy, która byłaby szykanowana w ten sposób przez Komisję Europejską z przyczyn ideologicznych” – oświadczył minister. Podkreślił przy tym, że jego resort przyznał gminie Tuchów wsparcie finansowe trzykrotnie wyższe niż to, które „odebrała pani Dalli”. W ocenie Ziobry kwota, której nie przyznano gminie, to ok. 80 tys. zł.

„KE forsuje ideologię LGBT sprzeczną z polską kulturą, tradycją i porządkiem prawnym”

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny zwrócił także uwagę na podwójny wymiar tej pomocy. “Udzielamy wsparcia dla gminy, która ma tu agendę prorodzinną i angażuje się we wsparcie dobrze funkcjonujących rodzin, sprzeciwiając się narzucaniu sprzecznej z polską kulturą, tradycją, ale też i polskim porządkiem prawnym, ideologii LGBT, ideologii gender, którą forsuje Komisja Europejska – powiedział. Jednocześnie – dodał Ziobro – wspierane są pożyteczne działania dla mieszkańców.

Fejk tygodnia: KE w stosunku do polskich gmin „wolnych od LGBT” pogwałciła Kartę Praw Podstawowych

Sześć polskich gmin nie dostanie unijnych funduszy w ramach partnerstwa miast. To dlatego, że przyjęły uchwały o „strefach wolnych od LGBT”. Polski rząd twierdzi, że KE pogwałciła w związku z tym Kartę Praw Podstawowych. Tyle, że owa Karta dyskryminacji ze …

Szef resortu sprawiedliwości zapowiedział ponadto, że w tej sprawie zwróci się do premiera Mateusza Morawieckiego o utworzenie stałego mechanizmu pomocy gminom, które będą przedmiotem szykan KE dopiero w przyszłości.

“Skieruję wniosek do pana premiera Morawieckiego, abyśmy pomyśleli nad stworzeniem takiego stałego mechanizmu wsparcia dla tych gmin, które – zgodnie z zapowiedziami pani komisarz Dalli – mają być szykanowane ewentualnie za to, że wspierają politykę prorodzinną, za to, że udzielą wsparcia dla tradycyjnie rozumianej rodziny, czyli związku między kobietą i mężczyzną”, czy też za to, że “chcą gwarantować, aby to rodzice mieli wpływ na kształt wychowania i edukacji swoich własnych dzieci” – poinformował.

“Takie gminy muszą wiedzieć, że polskie państwo stoi za nimi” – podkreślił Zbigniew Ziobro, a unijnych polityków uznał przy tym za „rozgorączkowanych” i takich, którzy działają „wbrew elementarnym zasadom”.

KE  pozbawiła wsparcia za LGBT tylko jedną gminę

Podczas wczorajszej konferencji minister Ziobro poinformował także, że jego resort przyznał wsparcie tylko jednej gminie, ponieważ pozostałe z sześciu, o których wcześniej była mowa albo nie ubiegały się o środki z UE, albo nie zostały im one przyznane, mimo że nie podejmowały uchwał o tzw. strefach bez LGBT+.

„Wiele wskazuje na to, że tych kolejnych samorządów nie ma. Staraliśmy się ustalić, czy są jeszcze jakieś inne samorządy, o których wspominała pani komisarz Dalli. Jeżeli takie ustalimy, wyciągniemy do nich rękę” – zapewnił minister sprawiedliwości, prokurator generalny.

To kolejne oskarżenie Ziobry o bezprawne działanie KE

To już kolejne oskarżenie ze strony polskiego ministra sprawiedliwości o bezprawne działania Komisji wobec polskich gmin w związku ze strefami wolnymi od LGBT. Następnego dnia po decyzji KE o odrzuceniu wniosków sześciu polskich gmin Zbigniew Ziobro uznał ją bowiem za “bezzasadną i bezprawną”. Już wtedy zaapelował również do szefa rządu o podjęcie “zdecydowane działania wobec Komisji Europejskiej, aby takie akty bezprawia ze strony Komisji nie były podejmowane”. Podkreślił także, że obowiązkiem rządu jest obrona samorządów.

Ziobro: Komisja Europejska bezprawnie odbiera pieniądze polskim miastom

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro oświadczył wczoraj, że odrzucenie polskich projektów zgłoszonych w ramach partnerstwa miast jest działaniem bezzasadnym i bezprawnym.

Romanowski: Państwo polskie nie pozwoli naruszać traktatów UE ze szkodą dla gmin

Natomiast wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski wręczając na wtorkowej konferencji radnym Tuchowa symboliczny czek na kwotę 250 tys. zł (to czek na dotację z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP Tuchów na zakup sprzętu ratującego życie i zdrowie) zapewnił, że ich uchwała  nie ma charakteru dyskryminującego, a jej zapisy „wprost odwołują się do polskiego standardu prawnego, ochrony rodziny, małżeństwa, macierzyństwa, rodzicielstwa i prawa do wychowywania dzieci zgodnie z przekonaniami”.

Działania, z którymi się spotkała m.in. gmina Tuchów wiceszef resortu sprawiedliwości określił jako „sprzeczne z regulacjami traktatowymi Unii Europejskiej” i zapewnił, że “nie będzie zgody państwa polskiego na to, żeby naruszać traktaty ze szkodą dla gmin, które w tak wspaniały sposób wspierają polską rodzinę”.

Jeden z radnych Mateusz Janiczek zapewniał natomiast, że swoją uchwałą samorządowcy nie zamierzali nikogo dyskryminować. “Nie chcemy nikogo szykanować, chcemy stanąć w obronie polskiej rodziny. Tylko to nam przyświecało, gdy podejmowaliśmy tę uchwałę” – podkreślił. Zapowiedział przy tym, że Rada Miejska w Tuchowie nie wycofa się z tej uchwały mimo „różnych nacisków”, bo – jak podkreślił – „polska tradycja i wartości chrześcijańskie są bezcenne”.

Resort: To przedsmak działań KE na mocy mechanizmu praworządności

Resort zwrócił natomiast uwagę, że działanie KE wobec polskich gmin to “przedsmak tego, do czego byłaby zdolna posunąć się Komisja Europejska, gdyby Polska zgodziła się na blokowanie przez nią wypłat unijnych w przypadku dopatrzenia się przez urzędników brukselskich naruszenia tzw. praworządności”.

Ministerstwo przypomniało w komunikacie wydanym po wczorajszej konferencji prasowej, że “taki bezprawny mechanizm usiłowano narzucić Polsce podczas ostatnich brukselskich negocjacji nad siedmioletnimi ramami budżetowymi dla Unii Europejskiej” i dlatego właśnie .minister Ziobro wezwał premiera Morawieckiego do zastosowania weta. “Prezes Rady Ministrów zapewnił jednak, że wynegocjował mechanizm gwarantujący, który nie pozwoli Komisji na szantażowanie Polski odebraniem funduszy unijnych” – głosi tekst przygotowany przez Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości.