USA: Pierwsza transpłciowa osoba została czterogwiazdkowym oficerem

usa-Levine-biden-inkluzywnosc-LGBTQ-wojsko-armia-osoba-transpłciowa

Admirał Rachel Levine, źródło: U.S. Department of Health and Human Services

Dotychczasowa asystent amerykańskiego sekretarza zdrowia Rachel Levine została zaprzysiężona jako admirał Korpusu Komisarycznego Publicznej Służby Zdrowia (PHSCC). To niewojskowa, ale umundurowana i zhierarchizowana państwowa formacja, która zajmuje się wspieraniem społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia.

 

 

W USA funkcjonuje osiem umundurowanych służb. To U.S. Army, czyli wojska lądowe; Korpus Piechoty Morskiej USA; Marynarka Wojenna; Siły Powietrzne; Straż Wybrzeża; powołane zaledwie dwa lata temu Wojska Kosmiczne; Korpus Narodowej Służby Oceanicznej i Meteorologicznej oraz właśnie PHSCC.

Choć nie każda z tych jednostek zajmuje się walką zbrojną, ale także działaniami ratunkowymi, rozpoznawczymi, analitycznymi lub pomocowymi, wszystkie mają swoje umundurowanie, hierarchię, stopnie służbowe, a także wszystkie przywileje przysługujące ich weteranom.

Czym zajmuje się PHSCC?

PHSCC istnieje od 1889 r. Personel tej służby nosi granatowe lub piaskowobrązowe mundury polowe, a także ciemnogranatowe mundury galowe ze złotymi wykończeniami lub – w przypadku najwyższych rangą oficerów – także białe.

Umundurowanie to przypomina mocno to stosowane przez Marynarkę Wojenną lub Straż Wybrzeża. Również stopnie służbowe są podobne do tych w służbach morskich, a więc np. zamiast generałów są tam admirałowie. Często jednak towarzyszą im jednak także tytuły lekarskie bądź naukowe, gdyż duża część personel PHSCC to osoby z wykształceniem medycznym.

Wynika to z tego, że korzenie PHSCC sięgają czasów, gdy przyszła samodzielna służba była jeszcze służbą zdrowia dedykowaną marynarce, a potem wszystkim amerykańskim siłom zbrojnym.

Teraz jednak PHSCC podlega nie Departamentowi Obrony, ale Departamentowi Zdrowia. Zajmuje się głównie niesieniem pomocy medycznej dla całego społeczeństwa (nie tylko wojska) – głównie w sytuacjach kryzysowych czy w przypadku klęsk żywiołowych – oraz promocją zdrowego stylu życia.

Blinken: Unia Europejska głównym partnerem dla USA

Wizyta szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella w Waszyngtonie jest jego pierwszą od czasu objęcia władzy przez administrację prezydenta Joe Bidena.

Levine odpowiedzialna m.in. za walkę z koronawirusem

Obecnie na czele tej liczącej ponad 6,5 tys. ludzi służby, która wciąż odgrywa bardzo ważną rolę w walce z pandemią COVID-19, stoi obecna asystent sekretarz ds. zdrowia Rachel Levine, która jest tym samym osobą numer 2 w Departamencie Zdrowia.

Mianowana na to stanowisko w marcu przez prezydenta Joe Bidena (a przez Senat zatwierdzona stosunkiem głosów 52-48) Levine jest osobą transpłciową i już przeszła do historii jako najwyższy rangą transpłciowy urzędnik państwowej administracji.

Teraz jednak Levine została awansowana przez prezydenta do stopnia czterogwiazdkowego admirała PHSCC, a więc stała się także pierwszą w historii USA transpłciową osobą o najwyższym stopniu oficerskim.

Sekretarz ds. Zdrowia Xavier Becerra nazwał służbowy awans Levine „gigantycznym krokiem naprzód w wypracowywaniu równości w społeczeństwie”. Z kolei sama Levine stwierdziła, że chciałby, aby „jej nominacja była pierwszą z wielu i przyczyniła się do stworzenia różnorodnej i inkluzywnej przyszłości”.

Była menedżer Facebooka w Senacie USA: Ten serwis szkodzi dzieciom i osłabia demokrację

Haugen, która w Facebooku pełniła funkcję product managera i zajmowała się m.in. walką z dezinformacją, odeszła z serwisu na początku roku.

Kim jest Rachel Levine?

Rachel Levine jest z wykształcenia lekarzem pediatrą. Studiowała na wydziałach medycznych na Harvardzie oraz Uniwersytecie Tulane w Nowym Orleanie. Specjalizuje się w pediatrii i przez wiele lat praktykowała w szpitalu na nowojorskim Manhattanie.

Później została wykładowczynią wydziału medycyny Uniwersytetu Pensylwanii zaś w 2015 r. została naczelnym lekarzem tego stanu, zaś dwa lata później stanowym sekretarzem ds. zdrowia. W 2021 r. przeszła do administracji prezydenckiej.

W czasie senackich przesłuchań poprzedzających głosowanie w jej sprawie, padało wiele pytań o kwestie walki z pandemią COVID-19 w Pensylwanii. Kontrowersje budziła przyjęta przez ten stan praktyka, aby przechodzący infekcję koronawirusem lżej pensjonariusze domów opieki byli leczeni w warunkach izolacji, ale na terenie tych placówek opiekuńczych.

Krytycy tej polityki oskarżali władze Pensylwanii o to, że doprowadziło to do kolejnych zakażeń w domach opieki i niepotrzebnych zgonów, choć nie ma jednoznacznie wskazujących na to analiz.

Levive broniła tej strategii, przekonując, że miejsca w szpitalach były potrzebne dla ciężej chorujących osób, ale kontrowersje wzbudziło to, że sama – w szczycie jednej z fal pandemii – zabrała swoją własną matkę z domu opieki, w którym przebywała.