Unijny współczynnik umieralności. Polska powyżej średniej

Klepsydra. / Zdjęcie unsplas.com via @aronvisuals

Niemal wszyscy nowi członkowie Unii Europejskiej posiadają znacznie wyższy wskaźnik zgonów niż wynosi średnia unijna, wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat. Europejski Urząd Statystyczny wskazał także najczęstsze przyczyny śmierci.

 

 

Dane Eurostatu dotyczą 2016 r. Wynika z nich, że wszyscy nowi członkowie UE, poczynając od największego w historii rozszerzenia Wspólnoty w 2004 r., posiadają wyższy niż średnia unijna współczynnik zgonów na 100 tys. mieszkańców. Wyjątkiem wśród nowych członków Unii jest Słowenia. Polska także powyżej średniej.

Debata na temat eutanazji rozgrzewa Francję i Hiszpanię

We Francji zmarł Vincent Lambert – ciężko chory mężczyzna, który 9 dni temu został odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Jego przypadek wznowił debatę we Francji o prawie do godnej śmierci. Podobna dyskusja trwa w Hiszpanii od kilku miesięcy. Dziś Hiszpanie …

Dwie Europy

Z obliczeń Eurostatu wynika, że w 2016 r. w UE zmarło 5,1 mln osób, około 80 tys. mniej niż rok wcześniej. Jedna trzecia zgonów nastąpiła wśród ludzi poniżej 75 lat (1,7 mln), podczas gdy 1,5 mln obywatelu Wspólnoty zmarło między 75 a 85 rokiem życia (29 proc.). Z kolei 1,9 mln zgonów dotyczyło osób w wieku 85 lat i starszych (38 proc.).

Eurostat informuje, że unijna średnia zgonów na 100 tys. mieszkańców wynosi 1002 osoby. Najgorzej pod tym względem wypadają Bułgaria (1600), Łotwa i Rumunia (oba państwa 1476). Krajem o najmniejszej śmiertelności w UE jest Hiszpania (829). Za nią plasują się inne kraje śródziemnomorskie: Francja (838), Włochy (843) i Malta (882).

Polska podobnie, jak inni nowi członkowie UE ma średnią zgonów powyżej unijnej przeciętnej (1218). Statystycznie, zdecydowanie częściej umierają mężczyźni, zarówno na poziomie europejskim (1250), jak i w Polsce (1616). Kobiety w UE cieszą się zdecydowanie lepszym zdrowiem. Unijna średnia zgonów wynosi 817 na 100 tys. W Polsce, także powyżej średniej (941). Najgorzej pod tym względem także wypada Bułgaria (1300).

Polska europejskim rajem zakupowym – obok Bułgarii i Rumunii

W Europie rosną płace minimalne, ale jednocześnie wzrastają ceny artykułów spożywczych. Najdroższy koszyk zakupów jest w Danii. Najtaniej w Bułgarii, Rumunii i Polsce, wynika z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostatu) za 2018 r.
 

 

Najdroższym koszykiem zakupów w Unii Europejskiej dysponują Duńczycy, …

Główne przyczyny śmierci

Dane z 2016 r. wskazują, że główną przyczyną śmierci były choroby układu krążenia (1,8 mln), głównie zawały serca i udary mózgu. Rak był przyczyną 1,3 mln zgonów. Były to dwie najczęstsze przyczyny śmierci w UE, odpowiadające za odpowiednio 36 i 26 proc. wszystkich śmiertelnych przypadków.

Choroby układu krążenia były główną przyczyną śmierci we wszystkich państwach Wspólnoty, z wyjątkiem Danii, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii, gdzie palma pierwszeństwa przypadła rakowi. Trzecią najczęstszą przyczyną zgonów w 2016 r. były choroby układu oddechowego (422 tys. – 8 proc. wszystkich przypadków).

Znaczna część zgonów przypadła w udziale wypadkom i innym (nieokreślony przez Eurostat) przyczynom zewnętrznym (237 tys – 5 proc.). W Polsce w 2016 r. zmarło 389 008 osób. Chory krążenia były przyczyną 168 168 zgonów.

Wzrost płacy minimalnej w Unii Europejskiej

Ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej od początku roku jedynie Łotwa nie podniosła płacy minimalnej, wynika z raportu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy. Najmniej wciąż zarabiają kobiety. Najwięcej osób pobiera minimalne wynagrodzenie w Polsce.
 

Największe wzrosty wśród państw …

 

 

Więcej informacji:

Raport Eurostatu – „Przyczyny i występowanie zgonów w UE”