Unijny Trybunał: Rozwód według prawa koranicznego nie ma mocy prawnej na terenie UE

źródło Flickr

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że według unijnego prawa – dopuszczalna w niektórych krajach muzułmańskich forma zakończenia małżeństwa poprzez trzykrotne powtórzenie specjalnej formuły, czyli tzw. talaku – nie jest żadnym aktem prawnym. Wyrok trybunału dotyczył pewnej pary, która posiadała zarówno niemieckie, jak i syryjskie obywatelstwo.

 

Cała historia zaczęła się w mieście Homs w środkowej Syrii w 1999 r. Pewna para zawarła tam związek małżeński, a jakiś czas później wyemigrowała do Niemiec. Oboje małżonkowie posiadali wówczas podwójne – syryjsko-niemieckie obywatelstwo. W 2013 r. mężczyzna postanowił zakończyć małżeństwo, wykorzystując szariackie procedury. Przed sądem koranicznym w mieście Latakia w Syrii jego pełnomocnik trzykrotnie wypowiedział formułę tzw. talaku, co według prawa Szariatu oznacza formalne zakończenie małżeństwa.

Koraniczne prawo dopuszcza przeprowadzenie takich procedur poprzez pośrednika. Kobieta otrzymała w tym przypadku tylko na piśmie potwierdzenie rozwiązania małżeństwa. Postanowiła jednak nie uznać tego faktu, zwłaszcza, że jej mąż na podstawie tych samych dokumentów usiłował uzyskać przed niemieckim sądem rozwód bez przeprowadzania przewidzianych niemieckim prawem procedur.

Francja: Sąd zdecyduje czy dziecku można nadać imię Jihad

Do sądu rodzinnego w Tuluzie na południu Francji trafi najprawdopodobniej pozew przeciw rodzicom, którzy nadali swojemu dziecku imię Jihad. Obecnie sprawę bada lokalna prokuratura, która prawdopodobnie odda decyzję w ręce sędziów. Historia ta budzi nad Sekwaną coraz więcej emocji.
 
Chłopiec urodził się w …

TSUE: Koraniczne przepisy nie mogą obowiązywać w UE

Sąd w Monachium podzielił wątpliwości kobiety, a sprawa ostatecznie trafiła do TSUE. Unijny trybunał ostatecznie orzekł, że w przypadku posiadania przez małżonków także unijnego obywatelstwa i ich faktycznego zamieszkania na terenie UE, procedura przewidziana prawem religijnym w kraju trzecim nie może zostać uznana za prawnie wiążącą. Oznacza to, że małżonkowie (przynajmniej na terenie UE), wciąż są prawnie ze sobą związani.

TSUE uznał, że dopuszczalna w Syrii procedura nie może być stosowana na terenie Unii Europejskiej, ponieważ przypadek taki nie podpada pod dotyczące przeprowadzania rozwodów unijne rozporządzenie nazywane potocznie Rzym III (tzw. European Union Divorce Law Pact). W myśl tego porozumienia małżonkowie mają możliwość wyboru prawa, które będzie zastosowane w przypadku ich rozwodu bądź separacji. Rozporządzenie to obowiązuje jednak tylko w 16 państwach członkowskich UE (nie dotyczy ono np. z Polski, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Słowacji czy Czech) i nie można tej reguły rozciągać na inne kraje. Zgodnie z takim rozumowaniem TSUE, procedura talaku przed sądem koranicznym w Latakii może zostać na terenie UE uznana jedynie za tzw. „rozwód prywatny”, który może mieć tylko symboliczne znaczenie.

Wątpliwości sędziów budzi także jednostronność procedury religijnego islamskiego rozwodu, co także niezgodne jest z unijnym prawem. TSUE wydało jednak w tej sprawie tylko opinię, ostateczna decyzja o uznaniu lub nie zakończenia małżeństwa syryjsko-niemieckiej pary należy do sądu w Monachium.

Austria zakazuje noszenia burek w miejscach publicznych

To kolejny kraj UE, który wprowadza przepisy dotyczące zakrywania twarzy w miejscach publicznych. Prawo przyjęte przez austriacki rząd zakazuje noszenia w ogólnodostępnych miejscach burek czy nikabu, ale także innych form zasłaniania całego ciała lub twarzy, a więc masek, kasków z ciemnymi szybami …

Czym jest procedura talaku?

Stosowana od setek lat procedura koranicznego rozwodu budzi wiele kontrowersji także w krajach muzułmańskich. W większości z nich również jest ona prawnie nieuznawana przez państwo. Nawet wśród islamskich duchownych i religijnych uczonych trwają spory o to, na ile rzeczywiście Koran dopuszcza zakończenie małżeństwa poprzez trzykrotnie wypowiedzenie określonej formuły. Co więcej, według licznych interpretacji procedura ta jest nieważna jeśli talak zostanie trzykrotnie wypowiedziany w krótkim odstępie czasu. Zamiast tego słowa o zakończeniu małżeństwa muszą być wypowiedziane trzy razy, ale w okresie nie krótszym niż trzy miesiące. Ma to dać małżonkom czas na dogłębne przemyślenie rozwodu i pozwolić im jednak ostatecznie się pogodzić.

W założeniu talak jest przewidziany głównie dla mężczyzn. Mogą oni zakończyć swoje małżeństwo bez podawania przyczyn, ale muszą wówczas zwrócić żonie lub jej rodzinie dwukrotność posagu. Kobieta może ogłosić rozwód dopiero po tym, gdy wykaże, że jej małżonek nie wywiązuje się odpowiednio ze swoich obowiązków, np. nie jest w stanie utrzymać rodziny lub stosuje wobec niej przemoc. Powodem może być też zawieszenie pożycia małżeńskiego na conajmniej trzy miesiące. W krajach muzułmańskich dopuszczających poligamię, rozwód bez udowadniania winy męża przysługuje jednak pierwszej żonie, jeśli małżonek postanawia poślubić drugą kobietę nie uzgadniając tego faktu z resztą rodziny.

Nie dla Darwina, tak dla dżihadu. Turecka szkoła odwraca się od sekularyzmu

Zamiast państwowych, szkoły religijne, zamiast ewolucji – dżihad. Świeckie szkolnictwo w Turcji odchodzi do przeszłości. Władza twierdzi, że w ten sposób hołduje zasadom pluralizmu, ale nikt nie ma wątpliwości, że to walka o rząd dusz.

Z końcem lipca w okolicach tureckiego …