SURE: Miliardy z Unii Europejskiej na walkę z bezrobociem. Dla kogo najwięcej środków?

Foto via twitter @EU_Commission

Komisja Europejska wdraża program SURE. Przeznaczy na niego kilkadziesiąt mld euro na walkę z bezrobociem wywołanym pandemią COVID-19. Najwięcej środków mogą otrzymać Włochy, ale Polska znajduje się wśród największych beneficjentów.

 

 

SURE jest europejskim instrumentem tymczasowego wsparcia w celu łagodzenia ryzyka w sytuacji nadzwyczajnej. 2 kwietnia br. Komisja Europejska zaproponowała wdrożenie programu, którego zadaniem miało być złagodzenie negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych pandemii.

Środki z programu mają być wypłacane w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Komisja chce przekazać 15 państwom członkowskim 81,4 mld euro.

Ziobro: Komisja Europejska bezprawnie odbiera pieniądze polskim miastom

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro oświadczył wczoraj, że odrzucenie polskich projektów zgłoszonych w ramach partnerstwa miast jest działaniem bezzasadnym i bezprawnym.

SURE: Kto najwięcej zyska?

Środki z SURE mają trafić do 15 państw członkowskich Wspólnoty. Najwięcej ma przypaść dla Włoch – 27,4 mld euro, Hiszpanii – 21,3 mld euro oraz Polski – 11,2 mld euro. W dalszej kolejności znajdują się Belgia – 7,8 mld euro, Rumunia – 4 mld euro i Grecja – 2,7 mld euro.

Komisja zapewnia, że fundusze z SURE mogą zapewnić pomoc w wysokości nawet 100 mld. euro i być dostarczone do wszystkich państw członkowskich. Wysokość wsparcia ustalono po konsultacjach z unijnymi stolicami.

Na liście brakuje informacji o kwocie wsparcia dla Portugalii i Węgier. Kraje te złożyły już formalne wnioski. Podlegają one jednak ocenie. Środki mają pomóc państwom unijnym uporać się z dotkliwymi skutkami wzrostu wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia.

Komisja Europejska zapewnia dostęp do remdesiwiru w leczeniu COVID-19 w UE

Komisja Europejska podpisała wczoraj umowę z firmą farmaceutyczną Gilead, aby zabezpieczyć odpowiednią liczbę dawek leku Veklury (nazwa handlowa remdesiwiru).

„Musimy zrobić wszystko by zachować miejsca pracy”

„Musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, by zachować miejsca pracy i źródła utrzymania. Wykonaliśmy istotny krok w tej sprawie: 4 miesiące temu w imieniu Komisji zaproponowałam by w ramach instrumentu SURE przekazać 81,4 mld euro w celu ochrony pracowników i miejsc pracy w całej Unii Europejskiej, przed skutkami pandemii. SURE jest wyraźnym symbolem solidarności w nieprecedensowych czasach. Europa jest zaangażowana w ochronę swoich mieszkańców”, podkreśliła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. 

„SURE jest jedną z pierwszych tarczy, którą wdrożyliśmy w celu zagwarantowania, że pracownicy będą mieli dochód w czasach, gdy ich miejsca pracy zostały zawieszone”, dodał z kolei unijny komisarz ds. pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit.

Rada UE zgadza się na rozpoczęcie pobrexitowych negocjacji z Londynem

Rada UE zgodziła się wczoraj na rozpoczęcie negocjacji ws. partnerstwa z Wielką Brytanią po jej wyjściu ze Wspólnoty i przyjęła mandat umożliwiający podjęcie rozmów w tej sprawie. Londyn ma przedstawić swoje stanowisko negocjacyjne  jutro (27 lutego), a pierwsze spotkanie negocjatorów ma być za kilka dni.

Jak finansowany jest SURE?

Środki z programu SURE będą pochodziły z pożyczek zaciągniętych przez Komisje Europejską na rynkach finansowych. Dzięki temu państwa członkowskie będą mogły korzystać z funduszy na przystępnych warunkach.

Wsparciem dla programu są dobrowolne gwarancje ze strony państw członkowskich dla UE. Komisja twierdzi, że „system gwarancji jest konieczny do osiągnięcia niezbędnych możliwości świadczenia pomocy przy jednoczesnym zapewnieniu rozważnego finansowania instrumentu SURE”.

Wkład poszczególnych państw członkowskich w program SURE ma odpowiadać jego udziałowi w całkowitym dochodzie narodowym brutto UE w oparciu o budżet w 2020 r. Wypłaty środków będą dokonywane w ratach, spłaty mają być rozciągnięte na 15 lat.

Gdzie jest najwyższa inflacja w UE? / STOLICE

Codzienny briefing z europejskich stolic – 20 sierpnia

Polska skorzysta z SURE?

„Złożenie wniosku przez Polskę o pożyczkę w ramach instrumentu tymczasowego wsparcia na zmniejszenie zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE) w wysokości maksymalnie ok. 11,2 mld euro oznacza, że Polska stwarza sobie możliwość skorzystania z tych pieniędzy. Nie jest przesądzone czy i w jakiej wysokości”, powiedział w komentarzu dla Interii wiceminister finansów Piotr Nowak.

Urzędnik ministerstwa stwierdził, że ewentualna decyzja będzie zależała od tego czy środki przekazane przez KE będą korzystniejsze niż te, którymi Polska „będzie dysponowała w danym momencie”.