Sytuacja osób LGBTI w Polsce najgorsza w UE [ILGA-Europe]

Już trzeci rok z rzędu Polska znajduje się na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod względem traktowania osób LGBTI. / Foto via pixabay [SharonMcCutcheon]

Już trzeci rok z rzędu Polska znajduje się na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod względem traktowania osób LGBTI, wynika z zestawienia Rainbow Europe 2022 organizacji ILGA-Europe. Najbardziej przyjaznym krajem w Europie dla społeczności LGBTI jest Malta.

 

 

Jak co roku przy okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii (17 maja) organizacja ILGA-Europe publikuje mapę i indeks Rainbow Europe, stanowiącą wskaźnik sytuacji prawnej i politycznej osób LGBTI.

Sytuację osób LGBTI w poszczególnych państwach ocenia się procentowo, w skali od 0 proc. (co hipotetycznie oznacza ogromne naruszenia w obszarze praw LGBTI i dyskryminację) do 100 proc. (respektowanie praw człowieka, absolutna równość).

Polska jest krajem, którego prawodawstwo traktuje osoby LGBT+ najgorzej w całej Unii Europejskiej, wynika z tegorocznej edycji zestawienia, mierzącego poziom równouprawnienia osób LGBTI. Polska trzeci raz z rzędu znalazła się na ostatnim miejscu wśród krajów Unii Europejskiej. Homofobiczne prawo w Polsce sytuuje nas tuż obok Rosji.

Bezdomność wśród osób LGBT+. Co jest jej przyczyną i jak można walczyć z tym zjawiskiem?

Aż 17 proc. osób LGBT+ w Polsce doświadczyło w swoim życiu przynajmniej jednego epizodu bezdomności.

Polska najniżej w UE

Polska zdobyła w tegorocznym rankingu ILGA-Europe jedynie 13 proc. możliwych do zdobycia punktów, co daje jej najsłabszą pozycję w Unii Europejskiej. Nasz kraj już po raz trzeci z rzędu zajął swoje najgorsze miejsce w historii rankingu. Gorsze od Polski noty zajęło 5 krajów: Białoruś, Rosja, Armenia, Turcja i Azerbejdżan.

„Polska sięgnęła homofobicznego dna przez ostatnie 6 lat obniżając swoją pozycję w rankingu ILGA-Europe. W 2020 r. spadliśmy na ostatnią pozycję wśród krajów UE, którą konsekwentnie utrzymujemy. Polska jest krajem, którego prawodawstwo traktuje osoby LGBT+ najgorzej w całej Unii Europejskiej sytuując nas tuż obok Rosji. Musimy natychmiast zmienić kurs obrany przez władze konsekwentnie wywierając społeczną presję na polski rząd”, stwierdza w komentarzu Kampania Przeciw Homofobii.

Lider bez zmian

Już siódmy rok z rzędu liderem zestawienia została Malta (92 proc.), drugie miejsce przypadło Danii (74 proc.) a trzecie Belgii (72 proc.).

Ostatnie miejsca zajęły: Azerbejdżan (2 proc.), Turcja (4 proc.) oraz Armenia i Rosja (8 proc). Największy krok w stronę równouprawnienia, w stosunku do roku 2021, postawiła m.in. sąsiadująca z Polską Łotwa (17 proc.  w 2021 r. do 22 proc. w 2022), która wprowadziła do Kodeksu karnego orientację seksualną jako przesłankę chronioną.

Swój wynik w stosunku do zeszłego roku znacząco  poprawiły również Islandia, Francja i Grecja, a także sąsiednie Słowacja (2021: 30 proc., 2022: 34 proc.) i Litwa (2021: 23 proc, 2022: 24 proc.).

Pozytywny trend przed wojną można było zaobserwować również w Ukrainie (19 proc.), która przygotowując się do wejścia do Unii Europejskiej podjęła określone działania na rzecz równouprawnienia osób LGBT+, takie jak zniesienie ograniczeń dotyczących oddawania krwi przez mężczyzn wchodzących w relacje seksualne z innymi mężczyznami

Polska: NGO'sy pomagają ukraińskim uchodźcom LGBT+. „Chcemy zapewnić im maksymalne bezpieczeństwo”

Przez swoją orientację seksualną lub tożsamość płciową osoby LGBT narażone są na dodatkową dyskryminację.

Jak oceniane były kraje?

Przy ocenie sytuacji osób LGBTI w poszczególnych państwach brane były pod uwagę podobnie jak w poprzednich edycjach sześć kategorii kryteriów, w tym równość i niedyskryminacja (m.in. prawa wynikające z konstytucji, równość w zatrudnieniu, dostęp do dóbr i usług, dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej, dostępność i prawo do terapii konwersyjnej, krwiodawstwo), rodzina (np. małżeństwa jednopłciowe, związki partnerskie, adopcja dzieci), mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści (regulacje prawne, prowadzona polityka).

Uwzględnione zostały też takie kryteria, jak prawne uznanie płci i integralność cielesna (dostępność środków prawnych, obecność procedur administracyjnych, prawo do zmiany imienia, uznanie osób niebinarnych, brak przymusu sterylizacji, depatologizacja), miejsce w społeczeństwie obywatelskim (prawo do zgromadzeń i ochrona zgromadzeń, swoboda działania organizacji, bezpieczeństwo obrońców praw człowieka, brak ograniczeń w finansowaniu zewnętrznym, wolność słowa) oraz kwestie azylowe (prawo i polityka).

Węgry: Referendum ws. LGBT nieważne. Węgrzy zbojkotowali głosowanie

W niedzielnym referendum ws. tzw. „ochrony dzieci” nie zebrano wystarczającej liczby głosów ważnych, by uznać głosowanie za wiążące