Spadła liczba zagranicznych studentów na unijnych uczelniach

Studenci / Zdjęcie pexels.com via Buro Millennial

Liczba zagranicznych studentów na uczelniach w Unii Europejskiej wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Ostatnie badania pokazują jednak, że w 2017 r. stanowili oni jedynie 8,1 proc. wszystkich studentów, co oznacza spadek w porównaniu z poprzednim rokiem.

 

Z danych Eurostatu wynika, że w 2017 r. na uczelniach w Unii Europejskiej studiowało 1,7 mln mobilnych studentów (zarówno z innego państwa członkowskiego UE, jak i spoza Wspólnoty), co stanowi spadek liczby zagranicznych studentów z 8,4 proc. do 8,1 proc. Kiedy przeanalizujemy ten trend w szerszym kontekście, w porównaniu z 2013 r. liczba ta wciąż jest wyższa o 22 proc.

Najwięcej mobilnych studentów odnotowano w Luksemburgu (47 proc.), na Cyprze (23 proc.) oraz w Austrii (17 proc.). Z kolei najmniej w Chorwacji, Hiszpanii i Grecji (każdy poniżej 3 proc.).

W Polsce, odwrotnie niż w większości krajów UE, mamy do czynienia ze wzrostem liczby studentów z zagranicy. W latach 2016-2017 ich odsetek wzrósł z 3,4 proc. do 4,1 proc. W 2017 r. Polska znalazła się jednak dopiero na 23. miejscu wśród państw Wspólnoty, w których studenci z zagranicy decydowali się podjąć studia.

Polska współpracuje z Japonią w programie Erasmus Mundus

Polska została państwem partnerskim w jednym z trzech programów wyłonionych w konkursie na programy wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus we współpracy z Japonią.

Erasmus+

Z badań Eurostatu nie wynika, z jakich przyczyn liczba studentów zagranicznych maleje. Najprawdopodobniej związane jest to z poczuciem niepewności wywołanym referendum w Wielkiej Brytanii z czerwca 2016 r., w którym Brytyjczycy zdecydowali o opuszczeniu Unii Europejskiej.

Wiadomo zaś, że Wielka Brytania wcześniej była częstym kierunkiem wybieranym przez studentów programu Erasmus+. A ten z kolei w dużej mierze odpowiada za mobilność studentów ze Wspólnoty. Tylko w 2017 r. z unijnego programu skorzystało 193 tys. studentów. Wśród absolwentów studiów licencjackich najwięcej studentów wybierało Hiszpanię, a następnie Niemcy i właśnie wielką Wielką Brytanię.

Erasmus+ to europejski program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji realizowany w tym kształcie w latach 2014-2020. Jego budżet to 15 mld euro. Szacuje się, że do 2020 r. skorzysta z niego 4 mln osób, w tym 2 mln studentów.

Komisja Europejska otwiera nowy rozdział integracji uniwersytetów

Wczoraj (26 czerwca) Komisja Europejska opublikowała pierwszą listę instytucji szkolnictwa wyższego, które staną się fundamentem sojuszy europejskich szkół wyższych. To kolejny ważny krok w procesie budowania Europejskiego Obszaru Edukacji.
 

Komisja Europejska (KE) wybrała 114 instytucji szkolnictwa wyższego z 24 państw członkowskich …

Wykształcenie wyższe w Europie

Ze statystyk Eurostatu wynika także, że 27,5 proc. obywateli UE ma wykształcenie wyższe. Polska w tych badaniach nieco odstaje od unijnej normy – ponad 25 proc. Polaków może poszczycić się wykształceniem wyższym.

Najlepiej w statystykach wypadają Cypr, Estonia i Wielka Brytania (około 37 proc.), a najgorzej Rumunia (14 proc.), Włochy (16 proc.) i Malta (19 proc.).