Słowacja wypłaci odszkodowania ofiarom przymusowej sterylizacji

Dunja Mijatović

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, Dunja Mijatović [Photo via flickr]

Minister sprawiedliwości Mária Kolíková odpowiedziała na list komisarz praw człowieka Rady Europy, Dunji Mijatović, zapewniając, że słowacki rząd poważnie traktuje decyzję o przyznaniu odszkodowania kobietom, które w przeszłości padły ofiarą przymusowej sterylizacji.

 

 

W opublikowanym w poniedziałek (19 lipca) liście Mijatović przypominała premierowi Eduardowi Hagerowi i minister sprawiedliwości Marii Kolíkovej, że Słowacja musi stworzyć mechanizm zapewniający krajowy i skuteczny dostęp do odszkodowań dla ofiar przymusowej sterylizacji kobiet. Mimo, że kobiety romskie nie są jedynymi ofiarami przymusowej sterylizacji, to one były szczególnie narażone na ryzyko takich praktyk, co wyraźnie motywowane było dyskryminującym nastawieniem do tej mniejszości – podkreśliła Mijatović.

Wskazała, że ta długotrwała, nierozwiązana luka prawna wymaga jak najszybszego naprawienia. Według niej, obecne mechanizmy prawne nie zapewniają skutecznych środków zaradzenia temu „poważnemu naruszeniu praw człowieka”, ze względu na wiele przeszkód, z jakimi borykają się ofiary.

Przypomniała, że kwestia sterylizacji przeprowadzanej pod przymusem lub nie podlegającej pełnej i świadomej zgodzie ofiar tych praktyk jest obecnie dobrze udokumentowana, zarówno w okresie komunizmu, w latach 90., jak i po 2000 r. Praktyki te zostały również potępione przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Komisarz Mijatović wysłała podobny list do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej.

W oficjalnej odpowiedzi udzielonej komisarz, słowacka minister Kolíková stwierdziła, że rząd podchodzi do sprawy odpowiedzialnie i jest zainteresowany wynagrodzeniem cierpień ofiar tych praktyk.

“Chciałabym poinformować, że obecnie rozważamy możliwość wprowadzenia korekt we współpracy z odpowiednimi resortami, zwłaszcza z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Finansów, oraz przy wsparciu premiera” – napisała w swojej odpowiedzi Kolíková, stwierdzając, że Słowacja rozpatrzyła wnioski dotyczące przymusowej sterylizacji, która miała miejsce do 2004 r.