Serbia: Przyjęto ustawę upamiętniającą ofiary Holokaustu

Pomnik upamiętniający ofiary Holokaustu w Belgradzie, źródło: Wikipedia, fot. Pinki (CC0 Public Domain)

Serbski parlament przyjął ustawę upamiętniającą ofiary Holokaustu i innych ludobójstw. Ustanawia ona instytucję, która będzie zajmować się kulturą pamięci o ofiarach.

 

Serbski parlament przyjął 159 głosami ustawę upamiętniającą ofiary Holokaustu i innych ludobójstw. Minister kultury i informacji Vladan Vukosavljević wyjaśnił, że ustawa ustanawia  też instytucję zajmującą się upamiętnianiem ofiar i wydarzeń historycznych, które miały miejsce na terenie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Sajmište znajdujący się na przedmieściach Belgradu.

Centrum Pamięci będzie m.in. wykonywać zadania polegające na gromadzeniu, aranżowaniu, konserwacji, wystawianiu, konserwacji i użytkowaniu, badaniu i prezentacji dokumentów, obiektów muzealnych, archiwalnych i filmowych. Centrum będzie także miejscem działań edukacyjnych, naukowych, badawczych i wydawniczych.

Rada Dyrektorów Centrum Pamięci będzie miała siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez rząd, dwóch członków – zaproponowanych przez Związek Gmin Żydowskich Serbii, jednego członka wybranego na wniosek Rady Narodowej Mniejszości Narodowej Romów, dwóch członków na wniosek organu administracji państwowej odpowiedzialnego za sprawy kultury i dwóch członków stałego personelu Centrum Pamięci.

Przyjęcie ustawy zostało z zadowoleniem przyjęte przez Żydowską Organizację Praw Człowieka i Centrum Szymona Wiesenthala. „Ta ustawa oznacza ostatni etap przygotowań do stworzenia miejsca pamięci” – powiedział Efraim Zurof, dyrektor Centrum Szymona Wiesenthala. Zurof ma nadzieję, że centrum odegra także dużą rolę, jeśli chodzi o edukowanie społeczeństwa.

Miejsce zbrodni

W latach 1941–1942 około 10 tys Serbów, 7 tys. serbskich Żydów, a także co najmniej 60 Romów zostało zabitych w obozie Staro Sajmište. Obóz ten był prowadzony był przez oddział Waffen SS. Po wojnie jugosłowiańskie władze nie zrobiły nic, aby zachować pamięć o byłym obozie koncentracyjnym, choć został wzniesiony pomnik ofiar.

Do końca II wojny światowej nadal istniał obóz koncentracyjny, w którym uwięziono więźniów politycznych. Było ich ponad 30 tys. – głównie serbskich antyfaszystów. Staro Sajmište stało się także miejscem dla robotników przymusowych, z których 1/3 zmarła z powodu tortur i chorób.

Jovan Byford z United States Holocaust Memorial Museum od lat sygnalizował, że zaniedbano upamiętnienie wszystkich ofiar tego obozu. Wiedza o nim nie byłą dotąd w Serbii powszechna.

Holandia po raz pierwszy przeprasza za prześladowania Żydów podczas wojny

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu premier Holandii po raz pierwszy przeprosił społeczność żydowską za prześladowania z czasów II wojny światowej. Dziś przypada także 75. rocznica wyzwolenia nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau.

 

Premier Mark Rutte przeprosił za działania władz holenderskich …