Raport PISM o Strategii Lizbońskiej

Celem Raportu o Strategii Lizbońskiej jest przedstawienie bieżących wyników jej realizacji w państwach Unii Europejskiej. W swej części zasadniczej, raport zawiera analizę siedmiu segmentów Strategii: sytuacji gospodarczej, przedsiębiorczości, rynku wewnętrznego, edukacji i innowacji, społeczeństwa informacyjnego, środowiska naturalnego i energii, zatrudnienia i polityki społecznej.

Zamierzeniem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (www.pism.pl) jest cykliczne, coroczne prezentowanie takich raportów, przed każdą kolejną, wiosenną Radą Europejską. W raporcie zawarto także opis trzech konkretnych modeli działań (flexicurity w Danii, redukcja obciążeń administracyjnych w Holandii, elektroniczna administracja w Austrii) stworzonych przez państwa najlepiej radzące sobie w określonych segmentach Strategii. Te dwie części uzupełnione zostały wnioskami i rekomendacjami o charakterze ogólnym.

Prezentacja raportu rozpocznie się o godz. 14.00