1% najbogatszych ma ponad 2 razy więcej niż pozostałe 99% ludzi na świecie

Zdjęcie via unsplash.com @designaz

Nierówności społeczne nieustannie rosną. Najbogatsi powiększają majątki, podczas gdy setki milionów ludzi żyje w skrajnym ubóstwie. Jednocześnie większość państw świata nie zapewnia odpowiednich warunków rozwoju dla swoich mieszkańców, a sytuacja może ulec pogorszeniu w najbliższych latach – czytamy w raporcie Oxfam.

 

 

Podczas rozpoczynającego się dzisiaj (21 stycznia) Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos możni tego świata będą dyskutować o ekonomiczno-społecznych wyzwaniach globu. W raporcie wydawanym rokrocznie przed szwajcarskim szczytem przez Oxfam najwięcej uwagi poświęcono zmianom klimatycznym. Autorzy raportu jednocześnie przypominają, że ogromnym zagrożeniem dla stabilności świata są wciąż wzrastające nierówności społeczne.

Jednocześnie WEF za pomocą wskaźnika Social Mobility Index zbadało aktualny stan mobilności społecznej na całym świecie. Wynika z niego, że większość gospodarek nie zapewnia odpowiednich warunków rozwoju dla swoich mieszkańców. Jeżeli politycy nie podejmą odpowiednich działań, to sytuacja ulegnie pogorszeniu w perspektywie najbliższych lat.

Raport przed forum w Davos: TOP 5 zagrożeń dla świata dotyczy klimatu

Przed rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) w szwajcarskim Davos ukazał się doroczny raport o największych globalnych zagrożeniach. Po raz pierwszy w historii w TOP 5 znalazły się ryzyka związane z jednym tylko zagadnieniem – zmianami klimatycznymi.

 

Tegoroczne …

Niepokojące dane o nierównościach

Oxfam każdego roku przygotowuje raport dotyczący nierówności na świecie. Z tegorocznego zestawienia wynika, że 2153 najbogatszych (0,00002833 proc. ludności Ziemi) zgromadziło w swoich rękach więcej majątku niż 4,6 mld ludzi (odpowiadających 60 proc. mieszkańców Ziemi). Podobne porównania można wyliczać bez końca: 22 najbogatszych mężczyzn skumulowało więcej niż wszystkie kobiety zamieszkujące Afrykę, a wszyscy mężczyźni świata dysponują łącznie o 50 proc. większym bogactwem niż wszystkie kobiety.

Powyższe dane są dla ekspertów organizacji dowodem na potwierdzenie tezy o rosnących nierównościach społecznych, ponieważ – jak zwracają uwagę w raporcie – podczas gdy najbogatsi miliarderzy zgromadzili w ostatnich latach jeszcze więcej, to w tym samym czasie zmniejszyła się liczba żyjących w skrajnym ubóstwie.

Jednocześnie portal „Bloomberg” – kontynuując globalne wyliczenia dotyczące nierówności – poinformował z okazji szczytu w Davos, że 20 najbogatszych ludzi na świecie podwoiło majątki z 672 mld do 1397 mld dolarów.

Lancet: Sepsa bardziej śmiercionośna niż rak

Sepsa stanowi coraz poważniejsze zagrożenie dla zdrowia mieszkańców naszej planety. Tylko w 2017 r. umarło na tę chorobę 11 mln osób, więcej niż np. na raka. Jak sytuacja wygląda w Polsce i w Europie?

 

 

Według amerykańskich naukowców w 2017 r. na …

Co może zmienić sytuację?

Oxfam sugeruje, że za rosnące nierówności na świecie odpowiedzialne są rządy, które „zaniżają podatki” dla najbogatszych i korporacji, nie dbając w ten sam sposób o dofinansowanie sektora publicznego.

Zmniejszenie nierówności miałoby większy wpływ na ograniczanie skrajnego ubóstwa niż wzrost gospodarczy – uważają eksperci Oxfam.

Brytyjska organizacja przekonuje, że zmniejszenie nierówności dochodów o 1 proc. rocznie w perspektywie najbliższych dziesięciu lat pozwoliłoby wyciągnąć ze skrajnego ubóstwa 100 mln osób.

Analitycy Oxfam przyjrzeli się także nierównościom ekonomicznym związanym z płciami. Z analizy wynika, że kobiety są w wielu przypadkach obciążone bezpłatną pracą (opieka nad dziećmi, chorymi, starszymi). Oxfam szacuje niewypłacone wynagrodzenie ze te obowiązki na kwotę 11 blm dolarów rocznie.

Nierówność emerytur

Największe dysproporcje w emeryturach kobiet i mężczyzn występują w Niemczech, gdzie sięgają 46 proc. – wynika z kolei z opublikowanego w listopadzie ub. roku raportu „Pensions at a Glance 2019”, opracowanego przez  ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Polskę z różnicami w świadczeniach dla emerytów sięgającymi 20 proc. sklasyfikowano w drugiej części stawki. Najmniejsze różnice w poziomie emerytur między mężczyznami a kobietami występują w Estonii (2 proc.). Nierówność emerytur jest znacznie większa w biedniejszych państwach świata.

Komisja Europejska rozpoczyna konsultację w sprawie europejskiej płacy minimalnej

Komisja Europejska argumentuje, że przyjęcie europejskiej płacy minimalnej na poziomie unijnym przysłuży się interesom osób o niższych zarobkach.

 

 

Komisja Europejska poczyniła we wtorek (14 stycznia) pierwszy krok w kierunku ustanowienia na poziomie unijnym europejskiej płacy minimalnej. Bruksela ma nadzieję na opracowanie …

Trudny awans społeczny

Pesymistyczne analizy Oxfam znajdują potwierdzenie w przygotowanym przez WEF wskaźniku Social Mobility Index (SMI). „Nierówności jeszcze bardziej umocniły się w ostatnich latach. A może być jeszcze gorzej w erze rewolucji cyfrowej i zmian klimatycznych”, przekonują analitycy WEF. Najważniejszym wnioskiem płynącym z raportu jest brak zapewnienia przez większość państw na świecie odpowiednich warunków rozwoju dla obywateli.

W rezultacie szanse jednostki na odniesienie sukcesu pozostają uwarunkowane jej statusem społeczno-ekonomicznym w chwili urodzenia, co pogłębia historyczne nierówności. „Zbyt często społeczności reprodukują historyczne nierówności, zamiast je redukować”, napisano w raporcie. Według WEF społeczne nierówności mogą się dalej pogłębiać, jeśli rządy państw nie zaproponują alternatywy tym, których najbardziej dotyka szybki rozwój technologiczny. Większość krajów prezentuje zaś niewystarczające postępy w trzech kluczowych aspektach – podwyższania płac, zabezpieczeń socjalnych i systemów edukacji.

Francja: Rząd gotowy do ustępstw ws. reformy emerytalnej

Protesty przeciwko zmianom w systemie emerytalnym trwają, tymczasem premier Édouard Philippe ogłosił, że rząd jest gotowy na ustępstwa w sprawie jednego z kluczowych punktów reformy.

 

 

Protesty przeciwko reformie emerytalnej rządu trwają we Francji już piąty tydzień. To dłużej niż opór społeczny z …

Kluczowa reforma podatków

Raport zwraca uwagę, że długotrwałe problemy w tych aspektach napędzać mogą poczucie niesprawiedliwości społecznej – nawet, jeśli ekonomiczne wskaźniki wskazują na redukcję nierówności, a także powodować spadek zaufania i rozczarowanie polityką. WEF rekomenduje reformę krajowych systemów podatkowych osób fizycznych, koncentracji bogactwa i poprawy warunków edukacyjnych.

W zawartym w raporcie rankingu mobilności społecznej najwyższe miejsca zajęły Dania, Norwegia oraz Finlandia. Niemcy były 11, USA znalazło się na 27 miejscu, a Polska – na 30.

Jak rozwiązać problem bezdomności w Polsce?

Czy istnieje sposób na zmniejszenie liczby bezdomnych? Przykład Finlandii przekonuje, że tak…

 

 

 

Więcej informacji: