Rada Gmin i Regionów Europy protestuje przeciwko homofobii w Polsce

Marsz Równości Częstochowa 2019 prawa LGBT+

Marsz Równości w Częstochowie 2019 rok. Zdjęcie: Wojciech Domagała via Wikimedia (CC by 3.0)

W liście otwartym Rada Gmin i Regionów Europy sprzeciwia się tworzeniu przez polskie władze lokalne stref „anty LGBT+” oraz innym formom dyskryminacji środowisk LGBT+ w Polsce. Wzywa też lokalne władze z całej Europy do wyrażenia poparcia dla tej inicjatywy.

 

„Równość musi być budowana od podstaw”

Napisany z okazji przypadającego 17 maja Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii przez najstarsze i najszersze (grupujące samorządy aż z 41 państw) europejskie stowarzyszenie samorządów list otwarty wyraża zaniepokojenie „rozwojem sytuacji w zakresie praw człowieka w Polsce w związku z przyjęciem dyskryminacyjnych rezolucji ogłaszających gminy „strefami wolnymi od osób LGBT+”.  Autorzy listu, sekretarz generalny Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) Frédéric Vallier oraz przewodniczący stałego komitetu CEMR ds. równości Emil Broberg, powołują się w nim na zakazujące dyskryminacji artykuły Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Karty praw podstawowych UE  – dokumenty których Polska jest stroną i zobowiązała się ich przestrzegać. Jednocześnie autorzy wyrażają swoje poparcie dla tych polskich samorządów, które odrzuciły dyskryminacyjne praktyki i nadal opowiadają się za wspólnymi podstawowymi europejskimi wartościami wolności i praw człowieka. Zapraszają również lokalne władze z całej Europy do wsparcia ich inicjatywy.

„W dzisiejszym świecie równość musi być budowana od podstaw” – stwierdza Broberg. „Gdy widzimy, że działania krajowe idą w złym kierunku, poprawa tego zależy od nas na poziomie lokalnym”.

Pod listem podpisali się już pierwsi europejscy samorządowcy, w tym burmistrz Kolonii Andreas Wolter, który po udziale w katowickim Marszu Równości we wrześniu 2019 r., otrzymał pogróżki o śmierci.

Koronawirus: We Francji kwarantanna sprzyja mowie nienawiści

Cztery stowarzyszenia antydyskryminacyjne pozwały twittera do sądu w Paryżu.

Polskie strefy „wolne od ideologii LGBT+”

W ubiegłym roku ponad  100 polskich samorządów, w tym 5 województw, wydało rezolucje, w których ogłosiły, że są „wolne od ideologii LGBT+” i zadeklarowały, że zaprzestaną wspierać finansowo organizacje pozarządowe działające na rzecz równych praw.

Z powodu przyjęcia takiej uchwały z partnerstwa z polskim Tuchowem wycofało się już francuskie Saint-Jean-de-Braye. Nad podobną decyzją zastanawiają się także Estaires (partner Wielunia) i Douchy-les-Mines (partner Mielca).

Według niedawno opublikowanego raportu ILGA 2020 żaden inny kraj Unii Europejskiej nie traktuje osób LBGT+ gorzej niż Polska. W porównaniu z wynikami z ubiegłych lat Polska straciła najwięcej punktów właśnie za wydawane przez lokalne władze zakazy marszów równości czy podejmowane przez nie „uchwały anty-LGBT+”.

Francuzi wycofują się z partnerstwa z polskimi miastami z powodu uchwał o LGBT

Jedna francuska miejscowość już wycofała się z partnerstwa z polskim miastem z powodu przyjętej przez tamtejszych radnych uchwały anty-LGBT, a dwie kolejne taką decyzję rozważają.

Kolejnym potwierdzeniem powagi sytuacji stało się badanie unijnej Agencji Praw Podstawowych na temat równości LGBT+ w Europie, w którym aż 68 proc. respondentów stwierdziło, że ​​w ciągu ostatnich 5 lat nietolerancja w Polsce wzrosła. Także w Polsce odnotowany został najwyższy (15 proc.) wskaźnik aktów przemocy (psychicznej bądź seksualnej), przyczyną których był fakt, że ofiara była osobą LGBT+.

Wielu polskich samorządowców stara się jednak prowadzić walkę z tymi dyskryminacyjnymi praktykami. Podpisana także pod listem radna Miasta Poznania Marta Mazurek podziękowała Radzie Gmin i Regionów Europy za wsparcie w tych zmaganiach: „Jako wybrana polska przedstawicielka i jako Europejka jestem bardzo wdzięczna za wszelkie międzynarodowe wsparcie dla rozwiązań w zakresie praw człowieka i polityki równości płci. Takie wsparcie pobudza nasze wysiłki i wzmacnia naszą odwagę”

Warszawa "światełkiem liberalizmu" Europy Środkowej i Wschodniej. Polska najbardziej homofobicznym krajem UE

Otwartość wobec środowisk LGBT+ to nie tylko kwestia światopoglądowa, ale też ekonomiczna – dowodzi najnowszy raport Open for Business. Zdaniem autorów włączenie społeczne ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności gospodarczej miast.
 
Lepsza integracja to większa odporność na kryzysy
W efekcie koronawirusowej pandemii wiele …

Rezygnacja słowackiej dyrektor Departamentu Równości Płci i Szans

Zmiany w zakresie polityki równościowej da się zaobserwować także w sąsiedniej Słowacji, gdzie po dziewięciu latach ze stanowiska Dyrektora Departamentu Równości Płci i Równości Szans w Ministerstwie Pracy i Rodziny zrezygnowała właśnie Olga Pietruchová.

„Uwielbiałam moją pracę, chociaż sytuacja w kwestii poszanowania równości praw pogarszała się w ostatnich latachnapisała we wtorek (19 maja) wieczorem Pietruchová w mediach społecznościowych wyjaśniając swoją decyzję.  Jej nadzieję na zmianę na lepsze rozwiały niedawne wybory parlamentarne, w następstwie których słowackie Ministerstwo Pracy i Rodziny dostało się w ręce konserwatywnego ugrupowania „Jesteśmy Rodziną” (Sme rodina). „Nadeszła zmiana i choć w wielu aspektach jest to zmiana na lepsze, z pewnością nie można tego powiedzieć o kwestiach praw kobiet, równości płci  i prawach człowieka (…). Wkroczyliśmy na ścieżkę Polski i Węgier. Zbyt wiele razy słuchałam polskich kolegów czytających na międzynarodowych forach rządowe deklaracje o odrzuceniu ideologii gender i agendy LGBT+. Nie mogę tego zrobić i nie zrobię”.

Węgry: Transseksualiści nie zmienią płci w aktach stanu cywilnego

Węgierski parlament przyjął ustawę, która nakazuje, aby w aktach stanu cywilnego widniała jedynie płeć, jaką stwierdzono po narodzeniu. Oznacza to, że osoby transseksualne, nawet jeśli przejdą zabieg korekty płci, nie będą mogły zmienić zapisu w urzędach stanu cywilnego.