Rada Europy: Polska policja nadużywa siły?

policja, Polska, Europejski Trybunał, prawa człowieka, więzienia

Według raportu CPT polska policja nadmiernie używa siły. Foto via flickr [Piotr Drabik]

Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT), opublikował raport, w którym podkreśla „nadmierne użycie siły” przez polską policję oraz utrudniony dostęp osób zatrzymanych do pomocy prawnej.

We wrześniu 2019 r. CPT przeprowadził kontrolę ad hoc w wybranych polskich miastach (Gdańsk, Kraków, Sopot, Warszawa). Celem siódmej wizyty CPT w Polsce, a zarazem pierwszej wizyty ad hoc, był przegląd realizacji wieloletnich zaleceń Komitetu dotyczących traktowania osób zatrzymanych przez policję.

„Nadmierne użycie siły w czasie zatrzymania lub bezpośrednio po nim”

Według raportu większość osób, które przebywały w areszcie, stwierdziło że zostały potraktowane przez policję w właściwy sposób. Delegacja CPT wysłuchała również szeregu zarzutów dotyczących fizycznego znęcania się nad więźniami. Duża część z nich dotyczyła użycia nadmiernej siły w czasie zatrzymania lub bezpośrednio po nim.

Zatrzymani i więźniowie mieli doświadczyć złego traktowania, przede wszystkim „gwałtownego popychania osoby twarzą w dół (lub twarzą do ściany), klęczeniu nad tą osobą, w tym na jej twarzy lub nadeptywaniu na nią, czemu czasami towarzyszyły również uderzenia i kopnięcia”.

„Pojawiły się również zarzuty bolesnego i długotrwałego przetrzymywania zatrzymanego w kajdankach, a niektóre osoby były w nich podnoszone lub za ich pomocą ciągnięte po ziemi”, napisano w raporcie.

Polska: Rząd ostro krytykuje rezolucję Parlamentu Europejskiego ws. praworządności

Stan praworządności w Polsce stale się pogarsza – stwierdził PE w przyjętej wczoraj rezolucji. Rzecznik rządu Piotr Müller zapewnił, że dokument ten nie ma żadnego znaczenia prawnego.

Czym zajmuje się Europejski Komitet ds. zapobiegania torturom?

CPT powołano „Europejską konwencją Rady Europy o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu”. Weszła ona w życie w 1989 r.

Główna działalność komitetu opiera się na art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przewiduje on, że „nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu”.

CPT monitoruje miejsca, w których przebywają osoby pozbawione wolności, w celu oceny sposobu ich traktowania. Do miejsc tych należą między innymi więzienia, zakłady poprawcze, posterunki policji, ośrodki dla pozbawionych wolności imigrantów, szpitale psychiatryczne czy domy opieki społecznej.

Delegacje CPT uzupełniają sądową działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że dwaj tureccy dziennikarze powinni zostać zwolnieni z aresztu

Obydwaj trafili do aresztu na ponad rok na fali aresztowań po nieudanym puczu w lipcu 2016 r. We wtorek trybunał w Strasburgu uznał, że tureckie władze nie respektowały ich praw, a sądy nie wypuściły na wolność mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego …

Rada Europy apeluje do Polski o „zdecydowane działania”

Według ekspertów CPT, ustalenia delegacji podczas wizyty w 2019 r. jasno wskazują, że osobom zatrzymanym przez policję w Polsce nadal grozi złe traktowanie, w szczególności w czasie zatrzymania.

CPT wyraziło poważne zaniepokojenie i wskazało na konieczność wzmożenia wysiłków polskich władz w tym zakresie, wzywając również przedstawicieli polskiego rządu do podjęcia działań na rzecz wyeliminowania brutalnych technik operacyjnych przez funkcjonariuszy.

W raporcie podkreślono, że Polska nie wdrożyła żadnego z rekomendowanych wcześniej rozwiązań.

„Opierając się na ustaleniach delegacji, komitet uważa, że jeżeli polskie władze nie podejmą żadnych celowych i zdecydowanych działań, ryzyko znęcania się nad osobami zatrzymanymi przez policję prawdopodobnie jeszcze wzrośnie w najbliższej przyszłości”, napisano w końcowych wnioskach raportu.