Portugalia: Przegłosowano legalizację eutanazji. Prezydent już raz zablokował zatwierdzenie przepisów

portugalia-eutanazja-smierc-ustawa-szpital-decyzja-choroba-cierpienie-szpital-lekarz-godnosc

Prezydent Marcelo Rebelo de Sousa już raz zawetował ustawę dekryminalizującą eutanazję, twierdząc, że jest ona niezgodna z konstytucją. / Foto via unsplash [@marceloleal80]

Parlament Portugalii po raz drugi w tym roku przegłosował w piątek (5 listopada) ustawę legalizującą przeprowadzanie eutanazji. Przepisy musi zatwierdzić konserwatywny prezydent. Marcelo Rebelo de Sousa już raz – w marcu br. – zawetował dekryminalizację eutanazji.

 

 

Ustawa zdobyła w liczącym 250 osób Zgromadzeniu Republiki – jednoizbowym parlamencie – wyraźną większość. Poparło ją 138 posłów, 84 było przeciw, a pięć osób wstrzymało się od głosu.

„Za” głosowali posłowie reprezentujący rządzącą krajem lewicową Partię Socjalistyczną, których wsparli przedstawiciele innych ugrupowań lewicowych i liberalnych. Przeciw była m.in. centroprawicowa Partia Socjaldemokratyczna (PSD).

Po raz pierwszy parlament Portugalii przyjął ustawę legalizującą eutanazję w styczniu tego roku. Jednak prezydent kraju, konserwatysta Marcelo Rebelo de Sousa, najpierw skierował ją do Sądu Konstytucyjnego, wytykając twórcom dokumentu głównie niedopracowanie pojęć i opisu procedur, a następnie zawetował po uznaniu przez trybunał ustawy za niekonstytucyjną.

Sąd Konstytucyjny orzekł wówczas, że 4 artykuły ustawy naruszają ustawę zasadniczą, a lewicowa większość parlamentarna zapowiedziała korektę przepisów.

Portugalia: Prezydent zawetował ustawę dekryminalizującą eutanazję

Portugalia miała być czwartym krajem UE i szóstym na świecie, w którym eutanazja stałaby się legalna.

Jakie są szczegóły ustawy?

Zgodnie z przyjętą ustawą eutanazji będzie mogła się poddać osoba dorosła, o ile przejdzie wcześniej konsultacje lekarskie, które potwierdzą, że cierpi na schorzenie chroniczne lub nieuleczalne.

Zgody na zabieg miałaby udzielić komisja lekarska, która w przypadku wątpliwości co do zdolności pacjenta do dokonania wolnego i świadomego wyboru mogłaby zasięgnąć opinii lekarza psychiatry.

Żeby ustawa weszła w życie, musi ją podpisać prezydent Marcelo Rebelo de Sousa, który podobnie jak za pierwszym razem może ją zawetować. W czwartek wieczorem prezydent zdecydował o rozwiązaniu parlamentu i rozpisaniu przedterminowych wyborów na 30 stycznia 2022 r. Powodem jest nieprzyjęcie przez parlament – po raz pierwszy w najnowszej historii kraju – ustawy budżetowej.

W nowej wersji ustawy legalizującej prawo do eutanazji poprawiono głównie zapisy dotyczące pojęć i procedur. Tym razem zapisano, że do procedury przystąpić będą mogły osoby o „poważnych obrażeniach, definitywnym kalectwie, których życie jest uzależnione od technologii w celu wykonywania najprostszych czynności życia codziennego”.

W pierwszej wersji ustawy dopuszczano do eutanazji ze względu na „nieodwracalne uszkodzenie najwyższej wagi definiowanej przez konsensus naukowy”, i ten przepisał zakwestionował Sąd Konstytucyjny.

Portugalia legalizuje eutanazję

Portugalia będzie czwartym krajem UE i szóstym na świecie, w którym eutanazja stanie się dopuszczalna.