Dla migrantów Polska przystankiem w drodze na Zachód

Najnowsze dane pokazują, że w 2017 r. Polska była europejskim liderem w liczbie wydanych pierwszych dokumentów pobytowych dla obcokrajowców. Najczęściej jednak migranci traktują nasz kraj jako państwo tranzytowe w drodze na Zachód.

 

Dane przedstawione przez portal VisaGuide.world pokazują, że w 2017 r. państwa UE wydały ponad 3,1 miliona pierwszych dokumentów pobytowych (wydawanych przez pierwsze państwo członkowskie, do którego przybywa migrant) osobom przybywającym spoza Unii. Prezentowane dane są najbardziej aktualne, bowiem dopiero w październiku bieżącego roku ukażą się statystyki za rok 2018.

Wizy do państw członkowskich UE w ramach pierwszego wjazdu uzyskało łącznie ponad 3,1 miliona osób żyjących poza granicami wspólnoty. Wzrost liczby imigrantów w porównaniu z poprzedni rokiem wynosił 4 proc.

W skład państw najliczniej wydających pozwolenia pobytowe wchodzą kolejno Polska 683,000 (22 proc. wszystkich wystawionych dokumentów), Niemcy 535,446 (17 proc.), Wielka Brytania 517,000 (16 proc.), Francja 250,175 (8 proc.), Hiszpania 231,153 (7 proc.), Włochy 186,786  (6 proc.) i Szwecja 129,754 (4 proc).

Hiszpania chce powiązania unijnych funduszy z przyjmowaniem migrantów

Madryt chce, aby fundusze unijne były uzależnione od przyjmowania migrantów przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Według hiszpańskich mediów rząd Pedro Sancheza zgłosił już ten postulat Komisji Europejskiej.
 

Jak poinformowały hiszpańskie media rząd w Madrycie naciska na Brukselę, aby wprowadziła system sankcji dla …

Polska oknem na zachód

Polska pomimo wysokiego miejsca na liście nie jest traktowana jako państwo docelowe wśród migrantów, którzy często postrzegają nasz kraj jako przystanek na drodze do Niemiec lub dalej na Zachód.

Powodem tego zjawiska jest między innymi polityka prowadzona przez obecny rząd. Polska nie przyjęła żadnego uchodźcy w ramach programu relokacji ludności napływowej z terenów Włoch i Grecji. Takie rozwiązanie uzyskało również poparcie większości obywateli i pozwoliło na kontestowanie rozwiązań proponowanych na forum UE.

Wielka Brytania: Mniej imigrantów z UE niż przed rokiem

Brytyjskie Biuro Statystyki Narodowej (ONS – Office for National Statistics) podało dane dotyczące liczby cudzoziemców pracujących na terenie Wielkiej Brytanii. Obywateli UE jest wśród nich wyraźnie mniej. Wzrasta natomiast imigracja spoza UE.
 

Według wyliczeń ONS, w okresie od października do grudnia …

Niechęć Polaków do emigrantów

Z przeprowadzanych ankiet i badań wynika, że Polacy charakteryzują się dużą nieufnością w stosunku do innych nacji. Dotyczy to zwłaszcza wyznawców religii muzułmańskiej, jak kultur nieeuropejskich. Przeciwko przyjęciu emigrantów z Afryki czy Bliskiego Wschodu protestuje ok. 75 proc. badanych. Za to już tylko 32 proc. wypowiada się negatywnie w kwestii przyjmowania ludności ukraińskiej.

Rząd polski przez ostatnie lata wyraźnie protestował w kwestiach zintegrowanej pomocy niesionej przez UE ofiarom wojen na Bliskim Wschodzie czy w Afryce. Podobną politykę dotyczącą uchodźców prowadzą także Słowacja i Węgry. Zarówno te państwa, jak i Polska spotkały się z krytyką ze strony Unii Europejskiej. Na horyzoncie pojawiły się groźby nałożenia sankcji na państwa nie biorące udziału w relokacji emigrantów.

Jednak po kryzysie związanym z napływem uchodźców Unia złagodziła swoje stanowisko w tej sprawie. Polska nadal będzie odczuwać presję związaną z nieprzyjęciem emigrantów w obrębie swoich granic, nie będzie się to jednak wiązało z bezpośrednim zagrożeniem sankcjami.

Migranci przyjmowani do Polski w znacznej większości są obywatelami Ukrainy – ponad 155 tys. Na drugim miejscu znajdują się Niemcy – ponad 21,5 tys. Na trzecim są Białorusini, których jest w Polsce prawie 17 tys. Kolejne pozycje w tym zestawieniu zajmują obywatele Wietnamu, Rosji, Chin, Włoch, Indii i Francji.

Zdecydowana większość pracowników z Ukrainy zostaje w Polsce?

Trzech na czterech pracowników z Ukrainy chce dalej pracować w Polsce – wynika z raportu Manpower „Plany migracyjne pracowników z Ukrainy”. Głównym powodem jest zadowolenie z obecnej pracy oraz obecności w Polsce ich rodzin i przyjaciół.

Niemcy drudzy na podium

Niemcy, uznawane za najpopularniejszy kierunek emigracyjny, znalazły się w tym zestawieniu na drugim miejscu. Jako powód złożenia wniosku o uzyskanie wizy najczęściej zaznaczano powód „inne” (aż 51,7 proc. przypadków). Niżej znalazły się edukacja, kwestie rodzinne czy zatrudnienie.

Wśród nacji najliczniej przybywających do Niemiec znaleźli się Syryjczycy (140,325), następnie Afgańczycy (52,824) i Irakijczycy (46,750).

Inaczej dane wypadają w zestawieniu przedstawiającym liczbę wydanych wiz na tysiąc osób. Tutaj pierwsze miejsce zajmuje Malta z liczbą 26, następnie Cypr -22, Polska -18, Szwecja – 13 oraz Luksemburg – 12.

Dla porównania średnia europejska w przeprowadzonym badaniu wynosiła 6.

Obywatele USA będą potrzebować "wiz do UE"

Unia Europejska od 2021 r. uruchamia nowy zintegrowany system zbierania informacji o podróżnych spoza UE. Objęci nim będą obywatele 60 krajów świata, którzy nie muszą na razie uzyskiwać wiz wjazdowych. Teraz jednak potrzebne im będzie specjalne zezwolenie na wjazd do …