Polacy starzeją się najszybciej w UE

Zdjęcia via unsplash.com

Polskie społeczeństwo starzeje się najszybciej w Unii Europejskiej. Między 2001 a 2018 r. udział osób starszych w naszym kraju wzrósł powyżej średniej unijnej, a do 2050 r. liczba mieszkańców Polski ma zmniejszyć się o 3 mln.

 

 

Polaków będzie ubywać, podczas gdy liczba mieszkańców innych państw Unii Europejskiej będzie rosła piszą analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), powołując się na raport Eurostatu. Do 2050 liczba mieszkańców kraju zmniejszy się z 38 mln do 34,9 mln. Jednym z powodów będzie ujemny przyrost naturalny, który nie będzie równoważony przez imigrację. To kolejna już negatywna analiza stanu polskiej demografii. W lipcu br. eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) napisali, że negatywne zjawiska demograficzne zahamują rozwój gospodarczy Polski oraz państw naszego regionu, a podejmowane działania mogą tylko w niewielkim stopniu poprawić sytuację.

Czy w Polsce pogarszają się warunki prowadzenia biznesu?

Przedstawiciele przedsiębiorców podkreślają, że Polska nadal ma poważne zaległości, jeśli chodzi o korzystne warunki dla biznesu. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uspokaja zaś twierdząc, że nie ma powodów do niepokoju.

 

 

Ubiegłotygodniowa publikacja rankingu „Doing Business” prowokuje do refleksji nad stanem regulacji prawnych …

Czarna wizja

Zjawiska demograficzne stanowią jedno z największych wyzwań współczesnych państw, tak pod względem społecznym, jak i prowadzenia polityki gospodarczej. Polska znajduje się w gronie krajów szczególnie zagrożonych negatywnymi trendami. Informowali o tym m.in. w lipcowym raporcie analitycy MFW („Demographic Headwinds in Central and Eastern Europe”). Ogólne wnioski ekspertów organizacji nie napawają optymizmem. Polska oraz inne państwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej staną bowiem przed perspektywą zahamowania rozwoju gospodarki w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat z powodu pogarszających się perspektyw ludnościowych.

Analitycy MFW uważają, że zmiany w Polsce oraz krajach regionu są nieuniknione. Przewidują, że dojdzie do nich niezależnie od tego, jakie kroki zaradcze zostaną podjęte. A potencjalne reformy mogą najwyżej złagodzić zbliżający się kryzys demograficzny. Eksperci przewidują m.in. spadek liczby osób w wieku produkcyjnym o 10 proc. w ciągu najbliższej dekady oraz o ponad 30 proc. do 2050 r. wobec stanu z 2015 r. Jednym z czynników przyczyniających się do takiego stanu rzeczy ma być brak migracji, która mogłaby zrównoważyć negatywne tendencje. Sytuacje mogłyby nieco poprawić takie reformy, jak wzrost aktywności kobiet do średniego poziomu państw zachodnich czy podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat oraz oczywiście wzrost dzietności.

Polska nisko w unijnym rankingu równości płci

Po niedawnych wyborach w Polsce wzrosła reprezentacja kobiet w parlamencie; jednocześnie pod względem równouprawnienia w Unii Europejskiej Polki wciąż znajdują się w gorszej sytuacji niż mężczyźni.

 

 

Niedzielne (13 października) wybory parlamentarne w Polsce zbiegły się z publikacją raportu Europejskiego Instytutu ds. …

Szybkie tempo starzenia

Analitycy PIE, powołując się na raport Eurostatu pt. „Ageing Europe. Looking at lives of older people” z października br. zwracają uwagę na specyfikę starzenia się polskiego społeczeństwa. Z danych wynika bowiem, że „udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej populacji jest w Polsce niższy niż w UE-28, ale rośnie szybciej i zbliża się do poziomu unijnego”. Z prognoz demografów wynika, że w 2050 r. liczba mieszkańców Unii będzie wynosiła już 28,5 proc. (obecnie to 19,7 proc. w UE w 2018 r.; w Polsce 17,1 proc.). W porównaniu z 2001 r. wskaźnik ten rośnie w Polsce szybciej niż w pozostałych krajach Wspólnoty (4,7 proc. w przypadku Polski wobec 3,9 proc. w krajach UE).

PIE zwraca uwagę na jeszcze jeden negatywny trend dotyczący liczby mieszkańców UE. Ogólna liczba obywateli w poszczególnych państwach wzrośnie z obecnych 513,4 mln do 523,7 mln w 2050 r. Jednak w przypadku Polski mieszkańców ubędzie. W ciągu najbliższych 30 lat ich liczba spadnie z 38 mln do 34,9 mln. „Ujemny przyrost naturalny nie będzie bowiem równoważony w Polsce przez imigrację” – jak dodają analitycy PIE.

Jak powyższe statystyki przełożą się na realia rynku pracy? W UE i w Polsce w 2050 r. na 1 osobę w wieku produkcyjnym będą przypadały 2 osoby w wieku poprodukcyjnym. Jednak w naszym kraju obok Słowacji, Irlandii i Hiszpanii wskaźnik ten wzrośnie ponad dwukrotnie w porównaniu z 2018 r. W 2018 r. na jedną osobę niepracującą przypadały 4 osoby pracujące.

Emerytury: 67 to za dużo?

Chorwaci (przynajmniej) na razie unikną dłuższej pracy. Francuzi opowiadają się przeciwko zmianom w systemie emerytalnym, a niemieccy emeryci są zagrożeni ubóstwem. To informacje z kilku ostatnich dni w kluczowej dla UE kwestii, jaką jest konstrukcja systemu emerytalnego.
 

 

Presja ma sens, o …

 

Więcej informacji:

Analiza PIE m.in. o starzeniu się polskiego społeczeństwa

Wersja cyfrowa raportu Eurostatu

Raport MFW