Polacy coraz bardziej tolerancyjni wobec mniejszości seksualnych

Protest środowisk LGBT, źródło KE

Protest środowisk LGBT, źródło KE

Niespełna połowa Polaków (49 proc.) uważa, że osoby homoseksualne lub biseksualne powinny mieć takie same prawa jak heteroseksualiści, podczas gdy tego zdania jest trzy czwarte (76 proc.) Europejczyków. Jednak ostatnie badanie Eurobarometru wskazuje, że akceptacja dla równych praw mniejszości seksualnych wzrosła w Polsce od 2015 roku o 12 punktów procentowych.

 

Potwierdza to również najnowszy sondaż Kantar dla “Gazety Wyborczej”. Z tego badania wynika m.in., że mimo prowadzonej ostatnio nagonki na mniejszości seksualne, Polacy nie uważają, by tzw. ideologia LGBT w jakikolwiek sposób im zagrażała.

Wyniki tego badania przedstawiła w Brukseli komisarz ds. sprawiedliwości i równości płci UE Věra Jourová podczas poniedziałkowej (23 września) konferencji wysokiego szczebla nt. dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. “To poprawa w porównaniu z naszą poprzednią ankietą z 2015 roku, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia” – oceniła unijna komisarz. Spotkanie zorganizowały wspólnie fińska prezydencja w Radzie UE i KE.

Najbardziej otwarci Skandynawowie, najmniej Słowacy

W Szwecji, gdzie przedstawiciele LGBT cieszą się największą akceptacją, prawie wszyscy – bo aż 98 proc. społeczeństwa – zgadzają się ze stwierdzeniem, że geje, lesbijki i osoby biseksualne powinny cieszyć się tymi samymi prawami, co osoby heteroseksualne. Podobnie deklarują Holendrzy (97 proc. za równością praw, 3 proc. przeciw), Hiszpanie (91 proc.) i Brytyjczycy (90 proc.). Tolerancyjni w tym względzie okazali się również Duńczycy  (89 proc.) i Niemcy (88 proc.).

Niemcy: małżeństwa homoseksualne zostały zalegalizowane

Małżeństwa osób tej samej płci zostaną zalegalizowane u naszych zachodnich sąsiadów. To za sprawą przegłosowanej dzisiaj (30 czerwca) w Bundestagu nowelizacji kodeksu cywilnego.

Z badania Eurostatu wynika, że najmniej otwarci na mniejszości seksualne są Słowacy, bo większość (59 proc.) naszych południowych sąsiadów opowiedziała się przeciwko przyznawaniu tych samych praw osobom z mniejszości seksualnych, co heteroseksualistom. Natomiast zwolennikami takiego rozwiązania jest 31 proc. badanych.

Poza Słowacją, gdzie zgoda na równość praw dla osób LGBT jest najmniejsza w całej UE, przyzwolenie na ich równouprawnienie wyraża mniej niż połowa mieszkańców również w Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, na Węgrzech i Łotwie – od 38 do 49 proc. badanych w tych krajach uważa, że mniejszościom seksualnym należą się takie same prawa jak pozostałym.

Polska szósta od końca, ale Polacy chcą związków partnerskich

Polacy – mimo, że niemal na pół podzieleni – są w czołówce regionu: w Polsce, która w tym zestawieniu zajmuje szóste miejsce od końca, 49 proc. uważa, że osoby homo- i biseksualne powinny mieć te same prawa, co reszta społeczeństwa, 45 proc. przeciwstawia się temu poglądowi, a 6 proc. nie ma zdania.

Niemal połowa (46 proc.) badanych przez Eurobarometr Polaków uznało, że w kontaktach seksualnych osób tej samej płci nie ma nic złego, a 44 proc. wyraziło przeciwne zdanie. W całej UE prawie trzy czwarte (72 proc.) badanych akceptuje tego typu związki, a 24 proc. – nie. Najmniej otwarci na takie zachowania okazali się Bułgarzy ( 71 proc. przeciwników), Łotysze (68 proc.), Rumuni (63 proc.) i Słowacy (61 proc.). Najbardziej otwarci znów okazali się Szwedzi (95 proc.), Holendrzy (92 proc.) i Duńczycy (90 proc.).

Rumunia nie chce małżeństw homoseksualnych

33 posłów do Parlamentu Europejskiego wezwało Rumunię, by nie organizowała zapowiadanego referendum ws. zmiany definicji rodziny.

“Ideologia LGBT” Polakom niegroźna

Natomiast z najnowszego sondażu Kantar wynika, że ponad połowa Polaków (57 proc.) opowiada się za prawem par homoseksualnych do zawierania związków partnerskich w kraju. Przeciwnego zdania jest natomiast 39 proc. „Związki popiera większość kobiet i mężczyzn, najmłodszych, średnich i najstarszych, a także mieszkańców małych i dużych miast (w tych powyżej 500 tys. mieszkańców aż 73 proc.)” – napisała we wtorek (24 września) Gazeta Wyborcza, na której zamówienie przeprowadzono sondaż.

Dziennik zwrócił przy tym uwagę, że zwolenników legalizacji związków partnerskich przybywa (jest o 7 proc. więcej w porównaniu z poprzednim badaniem) mimo prowadzonej ostatnio nagonki na mniejszości seksualne. Przypomniał także, że hasło walki z `ideologią LGBT` pojawiło się niedawno w reakcji na kartę LGBT, którą  prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał kilka miesięcy temu. Później arcybiskup Marek Jędraszewski wygłosił kontrowersyjne kazanie o „tęczowej zarazie”, a prawicowa „Gazeta Polska” wypuściła na rynek naklejki „Strefa wolna od LGBT”.

Kantar zapytał w tym sondażu również o to czy „LGBT to ideologia, która zagraża Polakom”? Na tak postawione pytanie twierdząco odpowiedziało 39 proc. respondentów, ale aż 56 proc. było przeciw.

Łotwa nieprzyjazna homoseksualistom

Indeks Tęczowa Europa (The Rainbow Europe 2016 index) przygotowywany przez ILGA-Europe (organizację działająca na rzecz osób homoseksualnych) bada sytuację osób LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex) w różnych krajach Europy. Tegoroczny raport jest już czwartą jego edycją, ukazującą zmiany instytucjonalne …

Polacy coraz częściej dopuszczają nawet jednopłciowe małżeństwa

Z ostatniego badania Eurobarometru wynika, że ponad 2/3  (69 proc.) mieszkańców UE uważa, że małżeństwa jednopłciowe powinny być na terytorium Unii dozwolone, a przeciwnego zdania jest co czwarty ankietowany (26 proc.). Tymczasem Polska uplasowała się znacząco poniżej unijnej średniej – 45 proc. opowiedziało się za jednopłciowymi małżeństwami w Europie, a 50 proc. – przeciwko.

Najrzadziej zgodę na małżeństwa homoseksualne wyrażają Bułgarzy (tylko 16 proc.), Słowacy (20 proc.), Łotysze (24 proc.), Rumuni (29 proc.) i  Litwini (30 proc.). Najczęściej natomiast Holendrzy i Szwedzi, gdzie aż 92 proc. badanych akceptuje takie małżeństwa.

Badacze Eurobarometru podkreślają, że wskaźniki tolerancji dla mniejszości seksualnych wzrosły w UE o pięć punktów procentowych od 2015 roku, a grupa zwolenników małżeństw jednopłciowych zwiększyła się o osiem punktów procentowych. W Polsce różnica ta okazała się jeszcze bardziej widoczna: za równouprawnieniem osób LGBT opowiedziało się w tym roku o 12 punktów procentowych więcej badanych niż w 2015, a przyzwolenie na małżeństwa jednopłciowe wzrosło aż o 17 punktów procentowych.

Brunei pisze do Parlamentu Europejskiego w sprawie kamienowania homoseksualistów

Kara – owszem, surowa – będzie jednak rzadko stosowana – tłumaczą brunejscy dyplomaci. Eurodeputowani potępili jednak „wejście w życie wstecznego kodeksu karnego, szariatu”. Jest on sprzeczny z konwencją przeciwko torturom, której sygnatariuszem jest także Brunei.

Zaostrzone na początku kwietnia prawo religijne …