Początek roku szkolnego. Jak wyglądają procedury epidemiologiczne w państwach europejskich?

Szkoła, fot. National Cancer Institute [Unsplash]

Szkoła, fot. National Cancer Institute [Unsplash]

We wtorek w Polsce rozpoczął się rok szkolny. W niektórych europejskich krajach pierwszy dzwonek zabrzmiał jednak już wcześniej. W tym roku w większości państw uczniowie powracają do szkół po prawie półrocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Poszczególne kraje Starego Kontynentu stosują różne środki, by chronić dzieci i młodzież oraz kadrę nauczycielską przed zakażeniem.

 

 

Pandemia koronawirusa sparaliżowała kluczowe sektory życia publicznego, w tym gospodarkę, edukację czy turystykę. Po wielotygodniowym lockdownie konieczne stało się jednak stopniowe i bezpieczne przywracanie aktywności w tych obszarach. W przypadku nauki i szkolnictwa powstaje dylemat: w jaki sposób umożliwić uczniom efektywną naukę i zachować przy tym procedury bezpieczeństwa? Oto jak podchodzą do tej kwestii poszczególne państwa Europy.

Koronawirus: Sytuacja w Polsce, Europie i na świecie – AKTUALIZACJA

Najnowsze informacje na temat pandemii koronawirusa w Polsce, Europie i na świecie – TEKST NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANY

Austria

Władze Austrii zdecydowały, że działalność szkół zostanie oparta na systemie „sygnalizacji świetlnej”. Każdej placówce zostanie wydane światło, którego barwa (zielona, żółta lub czerwona) określi, w jaki sposób mają odbywać się zajęcia lekcyjne.

W szkołach, które otrzymały „zielone światło” zajęcia odbywają się w klasach – tak, jak przed wybuchem pandemii.

Światło żółte” oznacza konieczność wprowadzenia przez szkołę pewnych restrykcji, takich jak obowiązek noszenia maseczek ochronnych na korytarzach podczas przerw. Lekcje śpiewu i wychowania fizycznego powinny odbywać się na zewnątrz.

Światło pomarańczowe” będzie oznaczało obowiązek zawieszenia zajęć dodatkowych odbywających się w placówkach szkolnych, a także (podobnie jak w przypadku strefy „żółtej”) możliwość prowadzenia lekcji śpiewu i w-f-u na z świeżym powietrzu. Spotkania grona pedagogicznego i zajęcia w liceach powinny odbywać się zdalnie.

Szkoły, które zostaną opatrzone „światłem czerwonym” zmuszone będą powrócić do zdalnego trybu nauczania.

Obecnie Austria notuje dzienny przyrost nowych przypadków na poziomie około 300 zachorowań, a sytuacja epidemiczna w kraju jest stabilna.

Austria: Nawet 100 tys. euro odszkodowania za Ischgl. Rząd przygotowuje się do drugiej fali w turystyce

Austriacki rząd przygotowuje się na sezon zimowy w turystyce. Jakie są plany Wiednia odnośnie branży hotelarskiej?

Belgia

W Belgii nie obowiązuje nakaz przestrzegania w szkołach dystansu społecznego. Wymagane jest jednak noszenie podczas zajęć i przerw maseczek ochronnych, a maksymalna liczba uczniów mogących przebywać jednocześnie w jednej sali została ograniczona do piętnastu.

Pod koniec sierpnia średnia dzienna ilość nowych zachorowań na COVID-19 w Belgii wynosiła 493,3. Zgodnie z przewidywaniami instytutu Sciensano we wrześniu ta wartość powinna spaść do około 400 zachorowań dziennie.

Chorwacja

Chorwackie szkoły, według informacji jak podanej przez ministerstwo nauk i edukacji, zostaną otwarte 7 września. Wśród planowanych restrykcji jest nakaz zachowywania dystansu społecznego, ograniczenia kontaktów między poszczególnymi grupami. Zostanie również położony szczególny nacisk na przestrzeganie zasad higieny.

Zajęcia będą zorganizowane tak, aby dzieci i młodzież miały kontakt jedynie z osobami ze swojej klasy i z jak najmniejszą liczbą nauczycieli.

Szkoły funkcjonować będą w systemie zmianowym. Zajęcia poszczególnych klas będą zaczynały się o różnych porach.

Obecnie Chorwacja osiąga rekordowe od początku pandemii ilości nowych zachorowań. 26 sierpnia odnotowano rekordową dzienną liczbę 358 nowych przypadków.

Minister zdrowia: "Podjąłem decyzję o zmianie zasad kwarantanny i izolacji"

Adam Niedzielski ogłasza nowe regulacje dotyczące koronawirusa.

Dania

W duńskich szkołach utworzono “mikrogrupy” po 12 uczniów. Grupy przyjeżdżają na zajęcia w określonych godzinach, lunch spożywają oddzielnie, pozostają w wydzielonych dla każdej grupy strefach na placu zabaw i są nauczane przez jednego nauczyciela.

W szkołach nie obowiązuje konieczność zasłaniania nosa i ust. Uczniowie i nauczyciele muszą jednak co godzinę myć ręce oraz zachowywać dystans społeczny. Zarządzono również regularną sterylizację pomieszczeń.

Dania ponownie otworzyła swoje szkoły już kilka tygodni po ich pierwotnym zamknięciu. W swojej strategii kraj skupia się nie tyle na ilości dziennych zachorowań dla całego kraju, lecz ilości zakażeń lokalnych na obszarze, w którym znajduje się dana szkoła.

W ostatnim czasie ilość nowych zachorowań znacznie spadła i wynosi około 70-100 przypadków dziennie.

Francja

We Francji wymóg czterech metrów kwadratowych na ucznia zmniejszono do jednego. Dzieci w wieku przedszkolnym nie obowiązują reguły społecznego dystansu, natomiast w szkołach podstawowych uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do zachowywania jednego metra odległości od innych osób. Starszym dzieciom i młodzieży zaleca się noszenie maseczek ochronnych. 

Związki zawodowe francuskich nauczycieli apelują do władz o zwiększenie restrykcji. Uważają, że wprowadzone ograniczenia nie są wystarczające w obliczu rosnącej liczby nowych zakażeń. 28 sierpnia we Francji odnotowano 7379 nowych zachorowań i 20 zgonów. Przewidywania na następne dni wskazują na tendencję wzrostową.

Francja: Rząd nie chce przywrócenia lockdownu. Wirusa pokonają maski w zakładach pracy?

Rząd Francji szuka sposobów na opanowanie pandemii koronawirusa.

Grecja

Ministerstwo zdrowia przygotowało dla greckich szkół wytyczne dotyczące higieny, dystansu społecznego i zachowania na terenie placówek.

Ławki zostaną ustawione w bezpiecznej odległości od siebie, a ruch na korytarzach będzie kierowany w celu uniknięcia zatłoczenia.

Uczniowie nie będą mogli pożyczać sobie książek, przyborów szkolnych ani notatek. Wprowadzone zostaną specjalne nakładki na klawiatury komputerów. Uczniom udostępniona zostanie również pomoc psychologiczna.

W ostatnich dniach w Grecji można zauważyć tendencję wzrostową w liczbie nowych zachorowań. Kraj osiągnął rekordową liczbę zakażeń 26 sierpnia, gdy ilość odnotowanych przypadków wyniosła 293.

Hiszpania

Hiszpania, podobnie jak większość innych krajów europejskich, zdecydowała się na wznowienie działalności placówek szkolnych. „Szkoły muszą zostać otwarte, ponieważ takie są potrzeby naszych dzieci – zarówno potrzeby edukacyjne, jak i emocjonalnie oraz społeczne. Nie ma czegoś takiego jak zerowe ryzyko (zakażenia – red.). Rząd i nauczyciele pracują jednak nad tym, by powrót do szkół był jak najbezpieczniejszy”, powiedziała minister edukacji Isabel Celaá.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa Hiszpania wprowadziła obowiązek noszenia maseczek ochronnych przez dzieci powyżej szóstego roku życia. Uczniowie zobowiązani będą do mycia rąk pięć razy dziennie i do utrzymywania odległości półtora metra od innych osób. Na początku każdego dnia uczniom mierzona będzie temperatura – w domu bądź szkole.

W przypadku wykrycia wirusa COVID-19 w szkole najbliższe otoczenie chorego (koledzy z klasy, nauczyciele, rodzina) zostanie poddane kwarantannie. Czasowe zamknięcie całej szkoły przewidywane jest jedynie przypadku „niekontrolowanych zakażeń”. Czas obowiązkowego zamknięcia nie został przez rząd dokładnie zdefiniowany.

Sytuacja w Hiszpanii jest dynamiczna. Po znacznym spadku nowych przypadków między majem a lipcem, od sierpnia znów widoczna jest tendencja wzrostowa.

Hiszpańska szczepionka na COVID-19. Jest autoryzacja pierwszych testów na ludziach

Ministerstwo zdrowia poinformowało o autoryzacji pierwszych badań klinicznych na ludziach nowej szczepionki przeciwko COVID-19. W drugiej fazie testów ma wziąć udział ok. 550 ochotników w różnym wieku.

Holandia

Holenderski rząd podkreśla, że nie odnotowano związku pomiędzy ilością nowych zakażeń, a przebywaniem dzieci w szkołach. Mimo tego ministerstwo edukacji zaleca, by o ile jest to możliwe, zajęcia prowadzone były zdalnie. Liczba godzin zajęciowych nie została jednak ograniczona.

W szkołach nie obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych, wprowadzono jednak konieczność przestrzegania dystansu społecznego w przypadku dzieci i młodzieży od 12. roku życia. Według zasady dzieci i młodzież między 13. a 18. rokiem życia mogą zbliżać się do siebie, a utrzymanie dystansu obowiązuje je jedynie w odniesieniu do dorosłych.

Uczniowie wykazujący jakiekolwiek objawy choroby proszone są o pozostanie w domach do uzyskania wyników testu na obecność koronawirusa. W ostatnich dniach ilość nowych przypadków w Niderlandach zwiększyła się i wynosi ponad 500 zakażeń dziennie.

Spór o nowe restrykcje w Holandii. Polityka rządu zbyt łagodna?

Znany z liberalnego podejścia do związanych z epidemią koronawirusa ograniczeń holenderski rząd planuje nieznaczne zaostrzenie restrykcji. Projekt zmian wywołał jednak sprzeciw części parlamentu.

Niemcy

W federacyjnym systemie Niemiec na każdy land przypada inny okres wakacyjny. Jako pierwszy rok szkolny rozpoczęli uczniowie w Meklembugii – Pomorzu Przednim, gdzie liczba zakażeń koronawirusem była najmniejsza. 

Klasy zostały przeorganizowane w tzw. kohorty, składające się z kilkuset uczniów. Każda kohorta ma przydzielony własny obszar na terenie szkoły, szatnie, toalety i stołówki. Zaleca się by kohorty pozostawały w odosobnieniu, przy czym w obrębie każdej z grup eliminuje się zasady zachowania dystansu. 

System podziału powstał w celu ułatwienia wyodrębniania dzieci, które mają zostać poddane kwarantannie w przypadku zakażenia. W przypadku pojawienia się nowych zakażeń o wszelkich działaniach decydować będzie nie szkoła, ale lokalna służba zdrowia. 

Każdy uczeń posiada własną opisaną ławkę ustawioną tak, aby od innych stolików oddzielały ją przynajmniej dwa metry. Skrócono także dzień szkolny, a część lekcji odbywa się zdalnie. 

W niektórych szkołach dzieci co cztery dni mają przeprowadzane testy na obecność wirusa. Jeśli wynik jest negatywny – nie muszą nosić maseczek. W Berlinie i Brandenburgii maseczki obowiązują na korytarzach, klatkach schodowych i w stołówkach.

Norwegia

Norweskie szkoły, które zostały ponownie otwarte po zaledwie dziewięciu tygodniach przerwy, zmniejszyły liczebność grup. Plan zajęć zmodyfikowano jednak w taki sposób, aby kontakty dzieci z różnych klas były ograniczone.

W Norwegii, podobnie jak w Austrii, wprowadzono model sygnalizacji świetlnej. „Zielone światło” oznacza brak dodatkowych ograniczeń. „Żółte” i „czerwone światło” oznaczają ograniczenie kontaktu między dziećmi i zmniejszenie liczebności grup.

Od lipca ilość przypadków notowanych w Norwegii rośnie. 31 sierpnia wniosła 139, najwięcej od 15 kwietnia.

Polska

Według decyzji MEN po wejściu do szkoły każdy uczeń, nauczyciel i pracownik będzie musiał zdezynfekować ręce. Rząd zaleca także jak najczęstsze mycie dłoni i zasłanianie twarzy przy kichaniu i kaszlu. W placówkach szkolnych wprowadzony zostanie obowiązek zachowywania dystansu społecznego. Aby ułatwić uczniom przestrzeganie tego nakazu, dyrektor szkoły może wprowadzić np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku.

„Nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust przez nauczycieli i dzieci uczęszczających do danej placówki. Jednak w sytuacji, w której zachowanie bezpiecznej odległości od innej osoby nie jest możliwe, należy zakryć usta i nos – np. w czasie przerw, na korytarzu, gdzie przebywa dużo osób”, informuje rząd na stronie internetowej.

Sale gimnastyczne i stołówki mają być regularnie czyszczone. Dodatkowo na stołówkach obowiązywać będzie półtora metra odstępu między stołami. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego powinny odbywać się na otwartej przestrzeni. Należy także ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

Ministerstwo Edukacji zaproponowało trzy warianty nauczania – tradycyjny, hybrydowy i zdalny. Decyzję dotyczącą wprowadzenia wariantu hybrydowego bądź zdalnego podejmować będzie dyrektor placówki za zgodą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W Polsce liczba zakażeń zwiększa się. 21 sierpnia odnotowano najwyższą jak dotąd dobową liczbę 903 nowych przypadków.

Koronawirus: W Polsce będzie wkrótce ponad 1000 zakażeń dziennie?

Koronawirus w Polsce rozprzestrzenia się coraz szybciej i już na początku września może być nawet ponad tysiąc zakażeń dziennie.

Szwecja

Szwecja wyróżniała się na tle Europy swoim niestandardowym, zdaniem wielu zbyt liberalnym podejściem do kwestii wprowadzania ograniczeń w związku z pandemią. Władze kraju długo nie decydowały się na wprowadzenie lockdownu. Podkreślano również niekorzystny wpływ przerwy w nauce na uczniów.

Z tego powodu szkoły dla dzieci poniżej 16 roku życia pozostały otwarte przez cały okres pierwszej fali zakażeń. Zamknięto szkoły dla starszych uczniów oraz uniwersytety. Obecnie zaleca się zachowanie metra odstępu od innych osób w placówkach edukacyjnych.

Szwecja nie zauważyła korelacji pomiędzy ilością nowych zakażeń, a przebywaniem dzieci w szkołach, choć nie przeprowadzono w tym obszarze dokładnych badań.

Rekordowa ilość nowych przypadków COVID-19 w Szwecji została odnotowana 24 czerwca. Od tego czasu dobowe wartości zakażeń zmniejszają się, a w ostatnich dniach nie przekraczają 300 zachorowań dziennie.

Włochy

Uczniowie oraz nauczyciele włoskich szkół nie będą zobligowani do poddania się badaniom na obecność koronawirusa. Rząd obiecał jednak zagwarantowanie programu bezpłatnych testów dla chętnych, które będzie można wykonać jeszcze przed albo już w trakcie nowego semestru. W rękach rodziców pozostaje monitorowanie stanu zdrowia dzieci i zatrzymanie w domu, jeśli wykażą jakiekolwiek objawy wskazujące na zakażenie wirusem.

Rząd pozostawia szkołom możliwość dalszego prowadzenia niektórych lekcji w formie zdalnej.

Obowiązek zasłaniania nosa i ust na początku dotyczyć będzie jedynie pracowników placówek oświaty oraz rodziców. Dzieci poniżej szóstego roku życia nie będą musiały nosić masek, a w przypadku starszych uczniów decyzja nie została jeszcze podjęta.

Na terenie szkół obowiązuje konieczność zachowania społecznego dystansu. Minister edukacji Lucia Azzolina podkreśliła, że w niektórych przypadkach zachowanie bezpiecznej odległości konieczne może wymagać prowadzenia lekcji „w kinach, teatrach, muzeach i parkach”.

Ministerstwo zakupiło w wakacje do wszystkich placówek jednoosobowe krzesełka z pulpitami. W gestii władz szkoły zostaje m.in. podjęcie decyzji w ich rozmieszczenia w salach, jak rownież ewentualne wyznaczenie bezpiecznych ścieżek poruszania się po szkolnych korytarzach.

W związku ze wzrostem zakażeń w ostatnich dniach ostatnim czasie rząd rozważa jednak ponownym zamknięciu szkół w całym kraju.

Włochy: Koronawirus już niegroźny? Kiedy początek nowego roku szkolnego?

Włochy wychodzą z pandemii koronawirusa. Rząd planuje już otwarcie szkół, jednak pomimo poprawy sytuacji epidemiologicznej władze stołecznego regionu Lacjum dają mieszkańcom następującą alternatywę: noszenie masek ochronnych w miejscach publicznych lub zakaz opuszczania domów.

Wielka Brytania

Sytuacja w Wielkiej Brytanii jest stabilna. W Anglii uczniowie podstawówek zostali podzieleni na 30-osobowe grupy, a szkół średnich – na 240-osobowe roczniki. 

Szkocja zadecydowała o stopniowym otwarciu 2,5 tys. szkół w kraju. W niektórych regionach to najmłodsi uczniowie będą wracać jako pierwsi, inne szkoły będą zaś dzielić dzieci wedle alfabetu, stosując system wymienny (np. pół klasy przychodzi w poniedziałek, drugie pół we wtorek). 

Biblioteki oraz sale gimnastyczne zamienią się w jednokierunkowe korytarze, stanowiska do mycia rąk oraz tymczasowe sale lekcyjne. 

Nie zdecydowano się na wprowadzenie obowiązku przestrzegania dystansu społecznego. Zachęca się natomiast do częstego wietrzenia sal, a także do obejmowania trzydniową kwarantanną książek zwracanych do biblioteki.