Parlament Europejski wprowadził zakaz handlu produktami z fok

Dokument ten przewiduje tylko nieliczne wyjątki i to pod warunkiem spełnienia określonych wymogów dotyczących sposobu i metod stosowanych przy zabijaniu i skórowaniu zwierząt. Ponadto zakaz nie będzie obejmował produktów z fok uzyskanych w drodze tradycyjnych polowań prowadzonych przez Eskimosów i stanowiących źródło  ich utrzymania.

Przeważającą większością głosów („za” głosowało 550 z 785 europosłów) zatwierdzono kompromisową treść rozporządzenia ujednolicającego warunki handlu tymi produktami na terenie UE. Nowa regulacja zastąpi różne środki stosowane dotychczas przez niektóre państwa członkowskie.

„Projekt wychodzi naprzeciw zaniepokojeniu opinii publicznej odnośnie przestrzegania zasad dobrostanu zwierząt przy zabijaniu i skórowaniu fok. Istniały obawy, że wiele produktów jest wytwarzanych z fok zabitych i oskórowanych w warunkach, w których zwierzęta te, jako ssaki zdolne do odczuwania, doświadczyły bólu, strachu i cierpienia” – czytamy w komunikacie prasowym PE.

W praktyce zakaz oznacza, że z unijnego rynku znikną produkowane ze skór fok torby, buty, nakrycia głowy i rękawice używane m.in. przez narciarzy, bokserów i motocyklistów. Nie będzie też wolno wprowadzać na rynek niektórych, produkowanych z fok, produktów farmaceutycznych –  np. suplementów diety zawierających kwasy tłuszczowe Omega 3.

Odstępstwem będą produkty z fok uzyskane w wyniku tradycyjnych polowań Eskimosów i przyczyniające się do ich utrzymania, a także z polowań, których zasady określono na podstawie prawa krajowego i których celem jest zapewnienie zrównoważonego użytkowania zasobów morskich.

Zakaz obejmuje również produkty importowane z krajów trzecich. Wyjątkiem będzie import towarów przeznaczonych do osobistego użytku podróżnych lub ich rodzin. Jednak charakter i ilość tych towarów nie mogą wskazywać na ich przywóz w celach handlowych.

Rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu, a zapisy dotyczące wprowadzania na rynek produktów z fok będą obowiązywać po 9 miesiącach od wejścia w życie nowych regulacji. (bea)