Pandemia samotności. W krajach UE podwoiła się liczba osób, które czują się samotne

pandemia, samotność, izolacja, lęk, odosobnienie, COVID19, praca zdalna, home office, unia europejska

Co czwarty obywatel UE czuł się samotny podczas pierwszych miesięcy pandemii / foto via unsplash [Sasha Freemind]

Co czwarty obywatel UE czuł się samotny podczas pierwszych miesięcy pandemii, wynika z najnowszego raportu Europejskiego Wspólnego Centrum Badawczego (JRC). To dwukrotnie więcej niż jeszcze w 2016 r. Uczucie osamotnienia zwiększyło się we wszystkich grupach wiekowych zarówno dla kobiet i mężczyzn.

 

 

W całej UE informacje na temat tego zjawiska podwoiły się w czasie pandemii, a świadomość problemu była bardzo zróżnicowana w poszczególnych państwach członkowskich. W raporcie JRC wskazano inicjatywy mające na celu walkę z samotnością w 10 państwach członkowskich Wspólnoty.

Wyniki analizy zostały oparte na wypowiedziach prawie 100 tys. respondentów w wieku od 18 do 80 lat, mieszkających w 27 państwach członkowskich UE.

Sprawozdanie jest pierwszym krokiem szerszej współpracy między Parlamentem Europejskim a Komisją. Projekt obejmie nowe ogólnounijne badanie na temat samotności, które ma zostać przeprowadzone w 2022 r., oraz utworzenie platformy internetowej do monitorowania skali zjawiska w całej Europie.

Rok z pandemią: Kto potrzebuje ministra ds. samotności?

W Japonii pierwszy raz od kilkunastu lat wzrosła liczba samobójstw, a rząd zdecydował, że samotnością należy się zająć na szczeblu ministerialnym.

Mniej pozytywnych uczuć, więcej samotności i napięcia

Zgodnie z raportem JRC, podczas pandemii podwoiła się liczba Europejczyków czujących się samotnie. W 2016 r. było to 12 proc., w porównaniu do 25 proc. pomiędzy kwietniem a lipcem 2020 r., czyli w ciągu pierwszych miesięcy pandemii COVID-19 W odniesieniu do 2016 r. nastąpił aż czterokrotny wzrost poczucia samotności wśród osób w wieku 18-35 lat (z 9 proc. do 35 proc.).

W takim samym stopniu podczas początkowej fazy pandemii wyalienowani czuli się mężczyźni i kobiety, mieszkańcy miast i wsi, a także poszczególnych regionów Europy – pięć lat temu tylko 6 proc. mieszkańców Europy Północnej odczuwało samotność, w porównaniu do 13 proc. w Europie Południowej.  Pomiędzy kwietniem a lipcem 2020 r. te różnice się prawie wyrównały. Na Północy był to wynik 22 proc., zaś na Południu 23 proc., a w Europie Zachodniej 26 proc.

Najwyższy wzrost poziomu samotności odnotowano w Szwecji (o 19,5 pkt. proc. w porównaniu do 2016), Francji (17,8 pkt. proc.), Polsce (16,5 pkt. proc.), Bułgarii (15,8 pkt. proc.) i Niemczech (15,7 pkt. proc.). Najmniej, czyli o maksymalnie 10 pkt. proc. uczucie osamotnienia zwiększyło się natomiast w Belgii, Chorwacji, Czechach, Grecji, Węgrzech, Rumunii i Hiszpanii.

Handel narkotykami: Rynek odporny na COVID-19. Coraz większe obroty w internecie

Około 275 mln ludzi na całym świecie zażywało narkotyki w 2020 r.

Coraz więcej negatywnych emocji

Podczas początkowej fazy pandemii wzrosła też ilość negatywnych emocji wśród obywateli państw UE. Uczucia takie jak napięcie, czy brak nadziei pojawiały się częściej niż wcześniej, natomiast rzadziej mieszkańcy Wspólnoty odczuwali spokój, radość, a także mniej licznie uważali, że ich życie jest interesujące (stwierdziło tak ok. 50 proc. respondentów, w porównaniu do 80 proc. w 2016 r.).

Wzrost uczucia samotności odnotowano na podobnym poziomie wśród obywateli w różnej sytuacji finansowej.

Według raportu w gronie osób, dla których „wiązać koniec z końcem” jest „bardzo łatwo”, osamotnienie dotknęło podczas pandemii 14 proc., o 9 pkt. proc. więcej niż w 2016 r. Natomiast 46 proc. tych co uważają, że to zadanie jest dla nich „bardzo ciężkie”, zostało dotkniętych samotnością w 2020 r., co jest wynikiem o 13 pkt. proc. wyższym niż 4 lata wcześniej.

Koronawirus zwiększa ryzyko chorób psychicznych i neurologicznych [RAPORT]

Według naukowców osoby, które przebyły zakażenie koronawirusem, są bardziej narażone na choroby, takie jak depresja, demencja, udar mózgu, zaburzenia lękowe czy zaburzenia nastrojów.

Media o samotności w pandemii

Raport JRC wskazał jak podczas pandemii o samotności informują media. Wykazano, że podczas gdy w niektórych krajach kwestia ta jest szeroko dyskutowana (np. Włochy, Hiszpania, Francja, Niemcy i Szwecja), to w innych ilość doniesień medialnych jest na poziomie „bardzo niskim do nieistniejącego” (Cypr, Czechy, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Słowacja).

Media mówiące o samotności podczas początkowej fazy pandemii skoncentrowały się szczególnie na młodzieży i kobietach, co jest prawdopodobnie spowodowane faktem, że ekonomiczne i społeczne konsekwencje COVID-19 były szczególnie dotkliwe dla tych grup.

Około jedna trzecia doniesień medialnych dotyczyła samotności oraz izolacji społecznej w odniesieniu do zdrowia. Zjawisko było również wymieniane w kontekście ekonomicznym, ale rzadziej, bo około 10 proc. treści zawarło odniesienia do gospodarki czy do różnych kosztów, np. opieki socjalnej. Od początku epidemii COVID-19 w mediach omawiany jest także wpływ pracy zdalnej na samotność.

Raport Komisji Europejskiej: Pandemia najmocniej uderzyła w kobiety

Kobiety bardziej niż mężczyźni odczuły skutki pandemii, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej.

„Samotność jest wyzwaniem, które w coraz większym stopniu dotyka młodych ludzi”

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. demokracji i demografii Dubravka Šuica stwierdziła, że pandemia koronawirusa wysunęła na pierwszy plan takie problemy jak samotność i izolację społeczną.

„Te zjawiska już istniały, ale ich świadomość w społeczeństwie była mniejsza. Dzięki nowemu raportowi możemy zacząć lepiej rozumieć i rozwiązywać te problemy. Wraz z innymi inicjatywami, takimi jak zielona księga w sprawie starzenia się, mamy okazję zastanowić się, jak wspólnie budować bardziej odporne, spójne społeczeństwo i UE, która jest bliższa obywatelom”, podkreśliła Chorwatka.

Komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel dodała, że samotność jest wyzwaniem, które w coraz większym stopniu dotyka młodych ludzi.

„Aby jednak skutecznie stawić czoła każdemu wyzwaniu, najpierw musimy je zrozumieć. Nasi naukowcy ze Wspólnego Centrum Badawczego dostarczają cennych informacji na temat samotności i wpływu pandemii na ludzi. Ten nowy raport daje nam punkt odniesienia dla szerszej analizy, tak aby samotność i izolacja społeczna mogły być w pełni zrozumiane i niwelowane w Europie”, zaznaczyła.