Współczesne niewolnictwo wciąż obecne w Europie

Zdjęcie via unsplash.com @josenothose

Praca przymusowa jest najbardziej rozpowszechnioną formą współczesnego niewolnictwa w Europie, wynika z raportu przygotowanego przez Walk Free Foundation. Najwyższy poziom notują kraje Wschodniej i Południowej Europy, ale problem jest obecny także na Zachodzie kontynentu.

 

 

Analiza przygotowana przez Walk Free Foundation (WFF) przygląda się współczesnemu niewolnictwu z wielu perspektyw, takich jak handel ludźmi, przymusowe małżeństwa, praca przymusowa, przypadki wykorzystywania seksualnego czy udział dzieci w konfliktach zbrojnych. To dlatego opracowanie WFF jest uważane za najbardziej wszechstronne w odniesieniu do współczesnych form niewolnictwa. Analiza dotyczy 2018 r.

Komisja Europejska nawołuje do walki ze „współczesnym niewolnictwem”

Komisja Europejska apeluje do państw członkowskich, by nawiązały ściślejszą współpracę i podejmowały środki mające na celu zwiększenie efektywności dochodzeń w sprawie handlu ludźmi w UE.
 

„Komisja apeluje do państwa członkowskie o zwiększenie efektywności działań dochodzeniowo-śledczych, szczególnie poprzez zwiększenie przepływu informacji i …

Problem całego kontynentu

Praca przymusowa jest rozpowszechniona w podobnym stopniu, co w Europie, również w Azji Środkowej. Wskaźnik w obu regionach jest identyczny (statystycznie 3,6 przypadków na 1 tys. osób). Dodatkowo, ponad jedna trzecia osób dotkniętych problemem przymusowej pracy (36 proc.) w obu regionach była przetrzymywana w niewoli za długi. Na Europę i Azję Środkową przypada ponadto 14 proc. przypadków przymusowego wykorzystywania seksualnego na całym świecie, podczas gdy wskaźnik przymusowych małżeństw (0,4 na 1 tys.) jest najniższy spośród wszystkich regionów świata.

Spośród państw europejskich, problem współczesnego niewolnictwa jest najmocniej rozpowszechniony Na Białorusi i w Macedonii Północnej – w stosunku do liczby ludności oraz w Rosji, Turcji i na Ukrainie – gdy weźmie się pod uwagę wartości bezwzględne. To właśnie na państwa ze Wschodu i Południa Europy przypada najwięcej przypadków współczesnego niewolnictwa. Na Zachodzie kontynentu należy zwrócić uwagę na najwyższy współczynnik (2,5 na 1 tys. osób) w Portugalii oraz na szacowaną na 145 tys. osób liczbę współczesnych form niewolnictwa we Włoszech. Wedle statystyk w Polsce w 2018 r. odnotowano 3,4 przypadków współczesnego niewolnictwa na 1 tys. osób, co w liczbach bezwzględnych daje 128 tys., nieco mniej niż we Włoszech.

OBWE ostrzega: handlarze ludźmi wykorzystują chaos panujący w europejskich punktach przyjmowania uchodźców

W środę 31 stycznia Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)  przedstawiła raport, według którego handlarze ludźmi wykorzystują chaos panujący w ośrodkach przyjmowania uchodźców w południowej Europie. Migranci i uchodźcy są niepostrzeżenie wywożeni z ośrodków lub wabieni, a następnie …

Reakcje rządów

Autorzy raportu przyjrzeli się także 183 rządom na świecie pod kątem, takich czynników jak podejście do współczesnych form niewolnictwa, pomoc ofiarom, postawa wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych czy wysiłki na rzecz likwidacji problemu. Europa została oceniona najlepiej. Analiza wskazuje na utworzenie regionalnych organów monitorujących fenomenu współczesnego niewolnictwa.

Zostały dostrzeżone wysiłki poszczególnych państw europejskich, zapewniających wsparcie dla ofiar oraz tworzących mechanizmy przeciwdziałania. Najlepiej pod tym względem wypadła Holandia, Wielka Brytania i Szwecja, ale również państwa, gdzie fenomen jest powszechniejszy podejmują działania, mające na celu położenie kresu nieszczęścia wielu ludzi. Raport dostrzega wysiłki państw z ograniczonymi możliwościami, jak Gruzja, Ukraina czy Mołdawia.

UE przekaże 5 mln euro na pomoc uchodźcom Rohindża

Pieniądze te mają wesprzeć powroty osób, które uciekły z Birmy do Bangladeszu w wyniku walk między birmańskimi wojskami rządowymi a partyzantką muzułmańskiej ludności Rohindża. To już kolejna transza unijnej pomocy dla osób, które opuściły swoje domy w sierpniu i wrześniu …

Konkluzje

Autorzy raportu są dalecy od optymizmu. Jeden z globalnych celów Organizacji Narodów Zjednoczonych, tj. wyeliminowanie do 2030 r. współczesnych form niewolnictwa jest nierealny. Przy dzisiejszym tempie, osiągnięcie tego celu wymagałoby uwalniania każdego dnia 10 tys. osób przez… najbliższą dekadę. Szacuje się, że ponad 40 mln ludzi na całym świecie jest przetrzymywanych bez ich woli. Tak uważają pracownicy WFF oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Nadal w niemal 100 państwach na świecie praca przymusowa nie jest uważana za przestępstwo. Wciąż tylko jedna trzecia państw na świecie – wynika z raportu – zakazała przymusowych małżeństw.

1400 migrantów uratowanych na Morzu Śródziemnym

Wczoraj (16 stycznia) włoska marynarka, straż przybrzeżna i organizacje pozarządowe pomogły największej liczbie migrantów od kilku miesięcy. W ciągu jednego dnia uratowano z wód Morza Śródziemnego ponad 1,4 tys. osób. To więcej niż dotarło do włoskich brzegów przez pierwsze dwa tygodnie nowego …

 

Więcej informacji:

Wnioski i konkluzje odnośnie omawianych danych – artykuł na stronie fundacji

Globalny wskaźnik niewolnictwa

Globalny wskaźnik niewolnictwa – dane