Nadużywanie antybiotyków w Hiszpanii

Hiszpańskie dzieci zbyt często leczone są za pomocą antybiotyków. Przynajmniej w połowie przypadków jest to nieuzasadnione – wynika z badania międzynarodowego zespołu specjalistów.

Badanie zostało przeprowadzone przez Fundację na rzecz Rozwoju Zdrowotności i Badań Biomedycznych w Walencji (FISABIO), przy wsparciu naukowców z Korei, Niemiec, Norwegii , Stanów Zjednoczonych  i Włoch.

Przeanalizowano dane odnoszące się do 74 mln dzieci w wieku do lat 18, zgromadzone w latach 2008-2012. Władze regionu Walencji twierdzą, że jest to pierwsze badanie dotyczące omawianej tematyki, przeprowadzone na taką skalę.

Komentarze do wyników badań

Kierownik naukowy FISABIO, Javier Diez-Domingo stwierdził że z rezultatów badań wynika, że w Hiszpanii lekarze przepisują dzieciom bardzo dużą ilość antybiotyków, podczas gdy – przynajmniej w połowie przypadków – jest to nieuzasadnione.

„Pojawiły się bakterie odporne na wszystkie znane antybiotyki, a to tworzy bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia na przestrzeni całego społeczeństwa. Nadal istnieje fałszywe przeświadczenie o niezawodnej skuteczności antybiotyków, podczas gdy ich użytkowanie prowadzi do jeszcze większych problemów.  Można to jednak powstrzymać przez racjonalne korzystanie z antybiotyków. Potrzebne jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat ich użytkowania, rozszerzenie edukacji w zakresie zdrowia oraz zmniejszenie ilości wystawianych recept” –  skomentował Diez-Domingo.

Jak wynika z badania, spośród państw członkowskich UE najbardziej odporni na działanie antybiotyków są mieszkańcy Hiszpanii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii i Słowenii.

 W poszczególnych krajach

Badania wykazały wysokie zróżnicowanie między państwami. Antybiotyki najczęściej przepisywane są dzieciom w Korei Południowej – to średnio 7,5 razy częściej niż w Norwegii, gdzie z kolei przepisuje się je najrzadziej spośród objętych badaniem państw.

Również w samej Europie częstotliwość podawania dzieciom antybiotyków jest zróżnicowana. Najwięcej recept przepisywanych jest we Włoszech i w Hiszpanii (w obu państwach w pierwszych dwóch latach życia dzieci otrzymują je średnio półtora raza w ciągu roku). To 3,5 razy częściej niż w Norwegii i o połowę więcej niż w Niemczech.

W Polsce w celu ograniczenia niepotrzebnego stosowania antybiotyków prowadzony jest Narodowy Program Ochrony Antybiotyków. Każdego roku w Unii Europejskiej organizowany jest Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, przypadający na 18 listopada.