Inicjatywy obywatelskie to mechanizm, który pozwala obywatelom Unii Europejskiej zwrócić uwagę Komisji i Parlamentu Europejskiego na jakąś ważną sprawę. By tak się stało, trzeba w całej UE zebrać aż milion podpisów.

Inicjatywę dotyczącą ochrony mniejszości, zwaną „Minority SafePack” (Zestaw ochronny dla mniejszości narodowych), inicjował Federalny Związek Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN). Do istniejącej od 1949 r. organizacji zrzeszającej 99 mniejszości narodowych z całego kontynentu należą w Polsce mniejszości: niemiecka, kaszubska i łemkowska.

Celem inicjatywy jest przekonanie krajów UE do wprowadzenia w całej wspólnocie przepisów chroniących mniejszościową tożsamość, kulturę i język. FUEN domaga się m.in. stworzenia przez UE Centrum Różnorodności Językowej, które promowałoby języki regionalne i mniejszościowe, takie jak np. język kaszubski, gaelicki szkocki czy języki łużyckie, chroniąc je przed zniknięciem.

Prawa migrantów coraz częściej łamane w Europie

Procedury azylowe w wielu krajach Unii nie działają efektywnie ze względu brak pomocy prawnej i dostępu do informacji – wynika z raportu Agencji Praw Podstawowych UE. 
 

W raporcie opublikowanym na początku lutego Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) analizuje sytuację …

Sprawa nie jest błaha, bo w krajach UE przedstawiciele mniejszości często mają problem z wezwaniem przez telefon pogotowia czy policji, jeśli w centrum alarmowym, z którym łączą się, wybierając numer 112, nie ma osoby znającej ich język. Problem ten na razie rozwiano jedynie w Wielkiej Brytanii, gdzie na każdej zmianie jest osoba mówiąca w języku walijskim.

Inna sprawa, to dostęp do szkół, w których mogą się kształcić dzieci wywodzące się z mniejszości. W wielu krajach Europy ich brakuje, a jeśli już są, to muszą do nich dojeżdżać po kilkadziesiąt kilometrów. Mniejszości skarżą się też, że trudno im zdobyć publiczne wsparcie dla ich lokalnych inicjatyw, gdyż pierwszeństwo przy rozdziale pieniędzy ma większość. Problemem jest też geoblocking, czyli ograniczanie dostępności treści internetowych w danym języku. W efekcie niemieckojęzyczni mieszkańcy włoskiego Tyrolu Południowego nie mogą oglądać w internecie programów austriackiej i niemieckiej telewizji, zaś Ukraińcy mieszkający w Polsce czy Polacy na Litwie mają problem z odbiorem audycji w swoim języku. FUEN domaga się zniesienia tego typu ograniczeń.

Komisja Europejska podejmuje nowe inicjatywy w kierunku dalszej realizacji europejskiego filaru praw socjalnych

Informacja prasowa Komisji Europejskiej

Komisja przedstawiła dziś (13 marca) wniosek dotyczący Europejskiego Urzędu ds. Pracy, zgodnie z zapowiedzią przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera w orędziu o stanie Unii z 2017 r., jak również inicjatywę zmierzającą do zapewnienia dostępu do ochrony socjalnej wszystkim pracownikom …

W zbieranie podpisów na terenie Polski zaangażowały się Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Instytut Kaszubski w Gdańsku oraz Kaszëbsko Jednota – Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej, a także Związek Ukraińców w Polsce i Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Polsce. Inicjatywę wspiera mniejszość białoruska oraz żyjący w Polsce Karaimi i Romowie.

Do tej pory w całej UE inicjatywę poparło prawie 980 tys. osób. Brakujące 20 tys. trzeba zdobyć w ciągu tygodnia.

Jeśli akcja się powiedzie, to Parlament Europejski zorganizuje specjalne wysłuchanie publiczne poświęcone ochronie mniejszości. Komisja Europejska będzie musiała zaś pisemnie odnieść się do postulatów FUEN.

Artykuł opublikowany w ramach partnerstwa z Gazetą Wyborczą.