Kraśnik bez funduszy norweskich pomimo uchylenia uchwały anty-LGBT

Kraśnik, LGBT, strefa wolna od LGBT, Polska, fundusze norweskie, EOG

Projekt „Kraśnik – przyjazne miasto” nie otrzyma 39 mln zł dofinansowania z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. / fot. [Wikimedia Commons]

Projekt „Kraśnik – przyjazne miasto” nie otrzyma 39 mln zł dofinansowania z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach programu „Rozwój lokalny”. Nie pomogło odrzucenie w kwietniu br. ustawy „przeciw ideologii LGBT”.

 

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy, czyli tzw. fundusze norweskie i EOG, to środki, na które składają się trzy państwa nienależące do UE: Norwegia, Liechtenstein oraz Islandia w zamian za możliwość uczestnictwa w EOG.

To bezzwrotna pomoc udzielana kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Polska jest największym beneficjentem środków pochodzących z tego źródła.

We wrześniu 2020 r. szefowa norweskiego MSZ Ine Marie Eriksen, powiedziała, że „Kraśnik oraz inne gminy, które przyjęły podobne deklaracje (o strefach wolnych od LGBT – red.) nie otrzymały wsparcia projektowego w bieżącym okresie finansowania i nie otrzymają takiego wsparcia, dopóki te deklaracje pozostaną w mocy”, uznając uchwały przeciwko mniejszości seksualnej za „sprzeczne z wartościami europejskimi”.

Eriksen dodała, że finansowanie nie zostanie odebrane gminom, które nie przyłączyły się oficjalnie do deklaracji o „sferach wolnych od ideologii LGBT”.

Również francuski minister ds. europejskich, który w marcu br. przebywał w Warszawie, zapowiedział interwencję w „sferach wolnych od LGBT”. Po wizycie w Polsce przyznał, że „użyto presji politycznej”, by ten nie pojechał do Kraśnika. „Jako minister mam większą odpowiedzialność i muszę walczyć o tolerancję”, dodał.

Norwegia: Polskie gminy ze "strefami wolnymi od LGBT" nie otrzymają środków z funduszy norweskich?

Szefowa MSZ Norwegii Ine Eriksen zapowiedziała, że gminy, które przyjęły uchwały o strefach wolnych od LGBT, nie dostaną pieniędzy z funduszy norweskich.

Odrzucenie uchwały anty-LGBT nie wystarczyło?

Uchwałę przeciw ideologii LGBT Kraśnik przyjął w 2019 r. W kwietniu br. miasto odrzuciło jednak uchwałę, a motywacją były właśnie fundusze norweskie. Na sesji rady miasta projekt uchwały w sprawie uchylenia stanowiska złożył burmistrz Kraśnika Wojciech Wilk z Platformy Obywatelskiej.

„Kraśnik zaczął być postrzegany jako miasto homofobiczne i nieprzyjazne osobom reprezentującym środowisko LGBT. Taki wizerunek został utrwalony w licznych przekazach medialnych polskich i zagranicznych, w tym wypowiedziach aktywistów LGBT, a także polityków”, uzasadnił burmistrz.

Dodał, że innym aspektem związanym ze stanowiskiem są konsekwencje finansowe. „Krytyczne głosy dotyczące decyzji samorządów przyjmujących takie uchwały pojawiają się m.in. ze strony organów Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Mogą one w przyszłości przełożyć się na konkretne decyzje finansowe lub inne działania, które usankcjonują bojkot samorządów postrzeganych jako przeciwne ludziom LGBT”.

Gruzja: 20 placówek dyplomatycznych potępiło brutalny atak na działaczy LGBT+ w Tbilisi

Polskiej jednak wśród nich nie było, choć ranny został obywatel Polski.

Na co miały pójść środki z funduszy norweskich?

Kwota, którą Kraśnik otrzymałby z funduszy, miała zostać przeznaczona m.in. na utworzenie kraśnickiej akademii umiejętności dla dzieci i młodzieży, wyposażenie centrum robotyki czy utworzenia Centrum Usług Społecznych.

„Uważam, że spełniliśmy wszystkie kryteria wymagane od uczestników Programu „Rozwój Lokalny”. Dlatego wystąpimy o wgląd w karty oceny merytorycznej, aby móc odnieść się konkretnie do decyzji o nieprzyznaniu dofinansowania. Chcemy poznać punktację przyznaną przez poszczególnych ekspertów”, dodał Wilk.

„Podobnie jak inne samorządy, wnioskowaliśmy o dofinansowanie na kwotę 39 mln zł. Pierwotnie planowano przyznanie finansowego wsparcia 15 miastom. Ostatecznie listę tę rozszerzono do 29 podmiotów, przez co również przyznane granty są zdecydowanie mniejsze niż początkowo zakładano”, zaznaczył burmistrz.

Komitet ds. Wyboru Projektów podjął decyzję o wyborze do dofinansowania 29 Kompletnych Propozycji Projektów – na liście znalazły się m.in. miasta, takie jak Włocławek, Przemyśl, Krosno czy Zabrze. Ostatecznie każdy projekt otrzyma dofinansowanie w kwocie nieco przewyższającej 3,5 mln euro.

Clément Beaune: "Dotrzymam słowa, jeszcze pojadę do Kraśnika". Szantaż powodem rezygnacji z wizyty?

Francuski minister zasugerował, że przedstawiciele polskich władz użyli wobec niego „presji politycznej”, by skłonić go do porzucenia planów przyjazdu do Kraśnika.

Świdnik, Chełm i Biłgoraj również bez funduszy norweskich

Kraśnik nie jest jedynym miastem, ubiegającym się bezskutecznie o fundusze norweskie. Do tego grona należy również m.in. Świdnik, Chełm, Biłgoraj czy Piastów.

„Być może nie dostaliśmy dofinansowania, bo są miasta, które mają gorszą od nas sytuację np. demograficzną. Stąd taka decyzja ministerstwa. Ale walczymy dalej” – zaznaczył Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika.

 

 

Więcej informacji:

Informacja o wyborze Kompletnych Propozycji Projektów do dofinansowania w ramach Programu ROZWÓJ LOKALNY

Wyniki oceny Kompletnych Propozycji Projektów w drugim etapie naboru w konkursie w ramach Programu Rozwój lokalny