Komisja Europejska ws. dyskryminacji w Polsce

Vera Jourova, komisarz ds. równości płci

Komisja Europejska wysłała list do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej w sprawie różnicy w wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn w Polsce – poinformowała wczoraj (7 sierpnia) PAP powołując się na źródło w KE. Komisja uważa bowiem, że różny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w Polsce jest formą dyskryminacji.

 

Pod koniec lipca KE wszczęła postępowanie wobec Polski o naruszenie unijnych przepisów po publikacji ustawy o ustroju sądów powszechnych. Już wtedy jej zastrzeżenia dotyczyły właśnie zwłaszcza wprowadzenia zróżnicowanego wieku przejścia sędziów w stan spoczynku: dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. W ocenie Komisji jest to sprzeczne z art. 157. Traktatu o Unii Europejskiej oraz dyrektywą w sprawie równości płci w dziedzinie zatrudnienia.

 

Brak równouprawnienia kolejnym powodem zaniepokojenia UE

Zróżnicowanie wieku przejścia na emeryturę w zależności od płci jest kolejnym powodem zaniepokojenia Unii rozwojem sytuacji w Polsce. Już w styczniu zeszłego roku KE, po niezgodnych z polską konstytucją zmianach w Trybunale Konstytucyjnym, wszczęła wobec Polski procedurę ochrony praworządności, która teraz może zostać połączona z kwestią wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, obszarze chronionym unijnym programem Natura 2000.

Rząd odpowie na raport Timmermansa ws. praworządności w Polsce

Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski poinformował wczoraj (10 maja), że strona polska otrzymała raport, jaki nt. praworządności w naszym kraju przygotował dla Rady UE wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans. Zapowiedział też, że odpowiedź na ten „stronniczy” dokument zostanie przedstawiona w najbliższy wtorek (16 maja) na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych w Brukseli.

Zastrzeżenia unijnych instytucji budzi także reforma sądownictwa (zwłaszcza niezawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o ustroju sądów powszechnych) i plany dotyczące zmian w mediach.

Sądy: Komisja Europejska daje Polsce miesiąc

Bruksela podjęła działania przeciw Polsce w związku z reformą wymiaru sprawiedliwości. Warszawa ma teraz miesiąc na uzasadnienie zmian, w przeciwnym razie sprawa może trafić przed Trybunał Sprawiedliwości.
 

W sobotę 29 lipca Komisja Europejska oficjalnie rozpoczęła postępowanie ws. uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego …

KE wszczęła wobec Polski również procedurę o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z odmową realizacji zobowiązań wynikających z programu relokacji uchodźców.

Co oznacza procedura Komisji Europejskiej ws. Polski?

Komisja Europejska rozpoczęła „postępowanie o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego” wobec Polski. Powodem jest nieprzyjęcie uchodźców.
 

Dziś (14 czerwca) na swoim cotygodniowym posiedzeniu Komisja Europejska zdecydowała, że Czechy, Polska i Węgry nie wywiązały się ze swoich zobowiązań w kwestii przyjmowania uchodźców. Z …

Ponadto Komisja domaga się od Polski wyjaśnień lub działań również w odniesieniu do redukcji emisji z oparów paliwa, uwalnianych do powietrza podczas tankowania pojazdów na stacjach paliw, zmniejszenia zużycia plastikowych toreb na zakupy oraz ochrony przyrody w okolicach jeziora Gopła, gdzie zagrożone jest jezioro Gopło i Ostoja Nadgoplańska (naruszenie przepisów dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej) z powodu eksploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego zbyt blisko obszarów należących do sieci Natura 2000.

„Obawy prawne” KE

Na list podpisany przez komisarz ds. zatrudnienia Marianne Thyssen i komisarz ds. równości płci Very Jourovej KE oczekuje odpowiedzi od polskiego rządu. Obie komisarz zareagowały w ten sposób na prośbę szefa KE Jean-Claude`a Junckera, aby to właśnie one wspólnie zajmowały się wyjaśnieniem tej sprawy.

Według źródła, na które powołuje się PAP, w liście adresowanym do polskich władz zostały przedstawione „obawy prawne” co do różnic w wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn w Polsce oraz prośba o „podjęcie dialogu, aby rozwiązać sprawę”.

Rzeczniczka KE: Równe traktowanie, to filar UE

Rzeczniczka KE Mina Andreewa już w piątek zwracała uwagę, że co prawda polskie prawo z 2012 r. zakładało stopniowy wzrost i wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, jednak w 2016 r. przywrócono poprzednie regulacje w tej kwestii.

„Równe traktowanie to kluczowy filar, na którym opiera się UE. Od 1979 roku mamy zasady, których celem jest postępujące wdrażanie równego traktowania kobiet i mężczyzn, jeśli chodzi o ochronę społeczną. Włącza się w to wiek emerytalny” – podkreśliła rzeczniczka Komisji.

Andreewa dodała, że państwa członkowskie nie są proszone o natychmiastowe wprowadzenie jednakowego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, ale muszą pracować w tym kierunku. W jej ocenie odwrócenie tego trendu i „wprowadzenie na nowo dyskryminacji”, jak w przypadku Polski i jej prawa dotyczącego emerytur, nie jest „w duchu europejskiego prawa”.